Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Hospodářský zeměpis Tematický okruh Světová ekonomika – vývoj, rozmístění, tendence, primární sektor Téma Vývoj světového hospodářství Označení DUMU VY_32_INOVACE_801 Jméno autora Ing. Kateřina Vasilová Datum vytvoření Anotace Úvodní výklad ke kapitole světová ekonomika, lze využít jako osnovu pro výklad učitele a základní strukturu zápisu žáků do sešitu. Následuje pracovní list pro procvičení.

2 Ekonomika = hospodářství
= souhrn činností člověka směřujících k uspokojování jeho potřeb = činnosti vedoucí k získání zdrojů, jejich zpracování, produkce výrobků a služeb

3 Sektory NH 1. Primární sektor (A) – prvovýroba
- získává a zpracovává produkty přírody pro další použití a využití 2. Sekundární sektor (I) – druhovýroba - zpracovatelský sektor – z surovin vyrábí materiály a výrobky 3. Terciární sektor (S) – nevýrobní sektor - služby + Kvartérní sektor – někdy vyčleněn z terciárního - školství, věda a výzkum

4 Vývojové etapy hospodářství
Agrární společnost (AIS) 2. Industriální společnost (IAS) raně industriální společnost pozdně industriální společnost Postindustriální společnost (SIA) = informační společnost

5 Obr. č. 1 - Vývoj sektorové struktury SE

6 1. Agrární společnost Od pravěku – původní forma obživy
– lov a sběr plodů později - chov domestikovaných zvířat – pastevectví - záměrné pěstování plodin – rolnictví Neolitická revoluce = přechod od lovu a sběru k usedlému způsobu života a zemědělské činnosti

7 Základní rysy agrární společnosti
dominantní postavení – rolník, pastevec rozmístění obyvatel – závislé na půdním fondu - příroda určuje způsob života společnosti vznikají trvalá sídla - převládá venkovské osídlení - míra urbanizace je nízká typ zemědělství – samozásobitelské – naturální – určené k vlastní spotřebě - zaměstnává většinu obyvatelstva (produkty se nikam nepřeváží) začíná se pomalu rozvíjet řemeslná výroba

8 Industriální společnost
Obecné změny Agrární společnost se rozvíjí, zvyšují se potřeby obyvatel, člověk využívá nové zdroje energie – tekoucí vodu, vodní páru, dochází k vzniku manufaktur a jejich rozvoji (zavádění strojů) Přechod se nazývá industriální – průmyslovou revolucí Industrializace odstartována v Anglii v 18. století České země – 19. století Amerika, Asie, Afrika - vliv evropských přistěhovalců

9 2a) Raně industriální společnost
osvobození nevolníků – potřeba nové PS v průmyslu (uvolňuje se z venkova do měst, do továren) zvyšuje se míra urbanizace – stěhování do měst dochází k rozvoji dopravy - železniční, námořní, (doprava nákladů a osob na velké vzdálenosti) + v 19. století – automobilová doprava dochází k velkým sociálním změnám – zvyšuje se počet obyvatel, zlepšuje se dostupnost zdrav. péče, zvyšuje se vzdělanost dominantním sektorem v hospodářství je průmysl, stavebnictví a nákladní doprava (sekundární sektor) podíl zaměstnaných – A - 40 %, I - 40 %, S - 20 %

10 2 b) Pozdně industriální společnost
rozvoj moderních průmyslových odvětví (dopravní strojírenství, přesné strojírenství, elektrotechnika, chemický a farmaceutický průmysl) roste spotřeba a potřeby obyvatel – rozvoj služeb – terciární sektor – je dominantní a vysoce se podílí na zaměstnanosti obyvatel rozvoj vědy a techniky – nové technologie, miniaturizace, požadavky na vysoce kvalifikovanou PS, nové informační technologie, biotechnologie Zaměstnanost : A -10 %, I - 30 %, S - 60 %

11 3.Postindustriální (informační) společnost
moderní technologie ve všech odvětvích hospodářství ale i v běžném životě hi-tec odvětví = spojená s miniaturizací, náročnost na materiál nízká, ale vysoká na kvalifikovanou PS jednotlivá odvětví jsou propojována s vědeckých výzkumem – vyrůstají vědecko-technologické parky, kde je soustředěn výzkum i vysokoškolská výuka z terciéru se začíná vydělovat kvartér – školství, věda a výzkum ( potřeba vysoce kvalifikované PS) deurbanizace – obyvatelstvo se stěhuje na vesnice a do menších měst – klesá počet obyvatel - velká města zaměstnanost: A - méně než 10 %, I - méně než 30 % a S - kolem 70 %

12 Materiály Bičík I.:Hospodářský zeměpis- Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN , s Kašparovský K.: Zeměpis I. v kostce, 1. vyd. Fragment, Praha 2008, ISBN , s Obrázky a grafy: Obr. č Hanus M., Šídlo L.: Školní atlas dnešního světa,1. vyd. TERRA, Praha 2011, ISBN , s. 50


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google