Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1 Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Demografie Autor: Mgr. Dana Kubáčková Téma: Demografická síť Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_DE_02_Základní pojmy II Datum tvorby: 4.2.2013 Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku SŠ, slouží k výkladu a procvičení látky. Klíčová slova: pohlaví, věk, index, generace, kohorta Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2 DEMOGRAFIE Základní pojmy II

3 Struktura obyvatelstva Složení obyvatel podle různých demografických, sociálních, geografických a ekonomických kategorií. (Uveďte příklady.)  Pohlaví  Věk  Národnost  Rodinný stav  Sociální skupiny  Vzdělání  Náboženské vyznání

4 Pohlaví Základní demografická charakteristika každého jedince. Index maskulinity = počet mužů připadajících na 1000 žen. Index feminity = počet žen připadajících na 1000 mužů.

5 Pohlaví Hodnoty indexů závisí na věku: U novorozenců jsou všude obdobné  515 chlapců, 485 dívek Ve věku 85 let je počet žen trojnásobný. Do 40 let věku počet mužů vyšší. Mužská nadúmrtnost = vyšší intenzita úmrtnosti. Ve vyspělých zemích je vyšší počet žen (vyšší věk). V rozvojových zemích opak – umírají v nižším věku + vysoká mateřská úmrtnost.

6 Věk Základní demografická charakteristika jednotlivce. Věk dokončený = Rozdělení podle věku: při posledních narozeninách.  podle jednotek věku  podle pětiletých věkových skupin  biologické generace (0-14, 15-49, 50+)  ekonomické generace (0-14, 15-64, 65+)

7 Průměrný věk Vážený průměr z tabulky rozložení populace podle jednotek věku nebo věkových skupin. K výsledku se přičítá 0,5 roku (dokončený věk). Průměrný věk je průměrný věk žijících, říká, jak je populace stará. Střední délka života je průměrný věk zemřelých. Vysvětlete rozdíl mezi průměrným věkem a střední délkou života.

8 Medián věku Je většinou nižší, než průměrný věk (podle počtu starších osob). Hodnota, která rozděluje celou populaci podle věku na dvě stejně početné části.

9 Modus věku Věk, kterého k danému datu dosáhlo nejvíce obyvatel v populaci. Nejvýraznější indikátor změn.  Modus věku matek při narození dítěte = věk, ve kterém ženy nejčastěji rodí.  Modus věku sňatků = věk, kdy muži či ženy nejčastěji vstupují do manželství.

10 Index stáří Poměr počtu starých osob a dětí v obyvatelstvu.  Děti 0 – 14 let  Stáří 50 let biologicky, přechází se k hranici 60 nebo 65 let bez rozdílu pohlaví. Užívá se při mezinárodním srovnání věkové struktury a stárnutí populace.

11 Index závislosti Kolik osob včetně sebe sama musí živit jedna osoba v produktivním věku.  20 – 64 let  Do 20 let předproduktivní věk, po 64 letech poproduktivní věk.

12 Generace Skupina osob se shodným kalendářním rokem narození. Skupina osob s podobnou charakteristikou (věk), s podobnými potřebami, vzorci chování, typem spotřeby. Soubor osob narozených v určitém desetiletí (generace 70. let). Nezaměňovat se sociologickými pojmy!

13 Kohorta Synonymum generace. Skupina osob, které byly ve shodném roce nositeli nějaké jiné demografické události než je datum narození.  Sňatková kohorta roku 1985 Kohortní analýza – co se s konkrétní kohortou stalo během určité doby.

14 Pohyb (reprodukce) obyvatelstva Demografická statistika sleduje populační procesy:  Porodnost  Úmrtnost  Potratovost  Sňatečnost  Rozvodovost  Migrace

15 Hlášení ČSÚ zajišťují:  Ohlašovny pobytu  Matriky  Porodnice  Okresní úřadovny cizinecké policie  Krajské soudy

16 Zodpovězte: 1. Vysvětlete rozdíl mezi průměrným věkem a střední délkou života. 2. Vysvětlete pojem GENERACE. 3. Vysvětlete pojem INDEX ZÁVISLOSTI.

17 Samostatná práce: Z internetových zdrojů vyhledejte statistické informace vztahující se k probraným pojmům.

18 Použitá literatura, zdroje: Demografie-materiály ke cvičením. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1389-8.


Stáhnout ppt "Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google