Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matematika a její využití v geografii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matematika a její využití v geografii"— Transkript prezentace:

1 Matematika a její využití v geografii
Obyvatelstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Obsah Přiřazování Hustota zalidnění Specifická hustota zalidnění
Střední stav obyvatelstva Porodnost Úmrtnost Přirozený přírůstek Kojenecká úmrtnost Novorozenecká úmrtnost Shrnutí

3 Utvořte správné dvojice (stát + počet obyv. v mil.)
307 Indonésie 199 240 Indie 1 338 Brazílie Nigérie 127 140 Čína 149 Rusko USA Japonsko 1 157

4 Obyvatelstvo Bylo – nebylo. Kdesi daleko, uprostřed tajemného oceánu, daleko od všeho poznaného, se rozprostírají 3 imaginární státy: SIPEMEZ, EIFARGOEG (zkráceně EIFARG) a KÁMEZ. V čele států jsou hašteřivé ženy (jak jinak) SIP, EIF a KÁM. Každá z nich chce ve svém státě mít pořádek. Jen někdy mají problémy s matematikou a čísly. Dokážete jim pomoci?

5 Hustota zalidnění ANO NE NE
Hustota zalidnění vyjadřuje, jaké množství lidí žije na určité rozloze (většinou 1 km2). Doplňte tabulku. SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Rozloha (v tis. km2) 120 547 Počet obyvatel (v mil.) 7,2 2,5 Hustota zalidnění 101 4 166 0,6 h …hustota zalidnění S …počet obyvatel P …rozloha (km2) 55 60 ANO SIP: V mém státě SIPEMEZU je nejmenší hustota zalidnění ANO, nebo NE ? NE Mám největší hustotu obyvatel ve světě? NE

6 Specifická hustota zalidnění
Jiná možnost pro srovnávání států je specifická hustota zalidnění – např. počet obyvatel na 1 km2 zemědělské nebo orné půdy. V SIPEMEZU tvoří orná plocha pouze 5% rozlohy území. Vypočítejte specifickou hustotu zalidnění vzhledem k rozloze orné půdy. Rozloha SIMEPEZU… km2 5% rozlohy… 0, = km2 hs = : = obyv./ km2 SIP: SIPEMEZU je specifická hustota zalidnění 20x menší než hustota zalidnění. ANO , nebo NE hs = h = 60 NE

7 Specifická hustota zalidnění
V SIPEMEZU 2/3 území tvoří neosídlené oblasti (pouště, velehory). Obyvatelstvo je soustředěno pouze na jihovýchodě. Jaká je hustota zalidnění jihovýchodní oblasti? Rozloha SIPEMEZU… km2 1/3 rozlohy… 1/ = km2 hs = : = 180 ob./km2 Hustota zalidnění jihovýchodní oblasti je 180 ob./km2 U kterých států světa můžeme vypozorovat podobný (nerovnoměrný) jev v rozmístění obyvatel? Např. Austrálie, Kanada, Finsko, Alžírsko, Libye atd.

8 Střední stav obyvatelstva
Střední stav obyvatelstva - definujeme jako aritmetický průměr počtu obyvatel na začátku a na konci sledovaného období Alespoň něco, co se nemusí počítat. S´ …střední stav obyvatelstva So …stav obyvatel na začátku sledovaného období S1…stav obyvatel na konci sledovaného období Protože budeme s tímto pojmeme dále pracovat, stačí nám ho zatím takto nadefinovat. Jeho výpočet si ukážeme později.

9 Porodnost (Natalita) Rozlišuj: PORODNOST x POČET NAROZENÝCH
Základním ukazatelem porodnosti je tzv. hrubá míra porodnosti (hmp), vyjadřující počet živě narozených na 1 000 obyvatel středního stavu. Doplňte tabulku. SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Střední stav obyvatelstva (mil.) 7,2 55 Počet narozených 43 000 Porodnost ‰ 12,7 17,2 2,5 hmp …hrubá míra porodnosti Nž …počet živě narozených v daném období S´ …střední stav obyvatelstva 48,5 Rozlišuj: PORODNOST x POČET NAROZENÝCH

10 Úmrtnost (Mortalita) Rozlišuj: ÚMRTNOST x POČET ZEMŘELÝCH
Ukazatelem úmrtnosti je hrubá míra úmrtnosti (hmú), vyjadřující počet zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu.  SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Střední stav obyvatelstva (mil.) 7,2 55 Počet zemřelých 13 000 Úmrtnost ‰ 13 5,2 2,5 hmú …hrubá míra úmrtnosti M …počet zemřelých v daném období S´ …střední stav obyvatelstva 25,1 Rozlišuj: ÚMRTNOST x POČET ZEMŘELÝCH

11 Přirozený přírůstek Přirozeným přírůstkem (pp) rozumíme počet obyvatel, který přibude (ubyde – přirozený úbytek) přirozenou cestou v přepočtu na obyvatel. pp …přirozený přírůstek Nž …počet živě narozených v daném období M …počet zemřelých v daném období S´ …střední stav obyvatelstva

12 Přirozený přírůstek SIP Ne Doplňte tabulku správnými údaji. -16 500
SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Střední stav obyvatelstva 7,2 55 2,5 Počet živě narozených 43 000 Porodnost ‰ 48,5 12,7 17,2 Počet zemřelých 13 000 Úmrtnost ‰ 25,1 13 5,2 Přirozená měna Přirozený přírůstek ‰ -0,3 Doplňte tabulku správnými údaji. SIP Ne 30 000 Proslýchá se, že vládnu zaostalému státu. Je to pravda? 23,4 12

13 Kojenecká úmrtnost Kojenecká úmrtnost vyjadřuje počet zemřelých do jednoho roku věku dítěte na 1000 živě narozených dětí... kú …kojenecká úmrtnost Do …počet zemřelých do 1 roku Nž …počet živě narozených v daném období KÁM SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Počet zemřelých do 1 roku 45 396 421 Počet živě narozených Kojenecká úmrtnost 6,5 9,8 Zemře mi nejméně kojenců.Mám nejlepší péči o kojence. 4 540 43 000 130 Ne

14 Novorozenecká úmrtnost
Novorozenecká úmrtnost vyjadřuje počet zemřelých ve stáří do 27 dnů na živě narozených. SIPEMEZ EIFARG KÁMEZ Počet zemřelých ve stáří 0 – 27 dní 30 000 98 Počet živě narozených Novorozenecká úmrtnost 2,86 2,27 nú …novorozenecká úmrtnost Do-27 …počet zemřelých ve stáří 0 – 27 dní Nž …počet živě narozených v daném období 2 000 43 000 85,9

15 Shrnutí Přirozený přírůstek Hustota zalidnění Hrubá míra porodnosti
Specifická hustota zalidnění Kojenecká úmrtnost Hrubá míra úmrtnosti Střední stav obyvatelstva Novorozenecká úmrtnost

16 Zdroje Text a tabulky: vlastní zpracování


Stáhnout ppt "Matematika a její využití v geografii"

Podobné prezentace


Reklamy Google