Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. David Slavata, Ph.D. Trh nemovitostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. David Slavata, Ph.D. Trh nemovitostí"— Transkript prezentace:

1 Ing. David Slavata, Ph.D. Trh nemovitostí
URBANISTICKÉ TEORIE Ing. David Slavata, Ph.D. Trh nemovitostí

2 Definice urbanismu Urbanismus je architektonická disciplína, jejímž cílem není navrhovat jednotlivé domy, ale projektovat sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční a vyvážené celky. Zabývá se tvorbou a regulací vývoje měst, venkovského osídlení a krajiny a zkoumá procesy utváření městských a venkovských sídel z různých pohledů.

3 Vznik urbanismu 20. léta 20. století Problémy přelidnění
Úpadek městských čtvrtí Vysoká mobilita pracovní síly Přistěhovalectví Nízká úroveň bydlení Nízká úroveň regulací rozvoje měst

4 Urbanismus – historické souvislosti
Lokalizační teorie Sociální teorie Teorie půdní renty

5 Urbanistické přístupy
Sociálně ekologický přístup Neoklasický přístup Institucionální přístup Politicko ekonomický přístup

6 Sociálně ekologický přístup
Rozvoj měst se řídí principy přirozeného výběru, podle kterého dochází k přirozené segregaci sociálních skupin obyvatelstva a vzniku přirozených oblastí (čtvrtí, ulic) v rámci měst.

7 Principy rozvoje měst Darwinismus Invaze Sukcese

8 Uspořádání města Město se skládá z koncentrických prstenců, které se navzájem liší svým funkčním využitím, věkem a stavem budov a sociálním postavením obyvatel 3 2 1

9 Přístup k řešení sídelních problémů
Teorie Filter Down (teorie vyfiltrování) Teorie Filter Up (teorie nafiltrování)

10 Předpoklady Filter down
Pro domácnosti je při hledání bytu rozhodující kvalita Nejvyšší kvalitu poskytují pouze zcela nové byty (staví se na okraji měst) Nejnižší kvalitu poskytují pouze nejstarší byty (stará zástavba v centru měst)

11 Nedostatky teorie Předpokládá vysokou míru stěhování obyvatelstva
Nepředpokládá existenci regulovaného nájmu Nemusí platit, že nejnovější je vždy nejlepší Nepočítá s existencí městské hromadné dopravy Nepředpokládá, že i lépe situované domácnosti mohou preferovat bydlení v centru

12 Neoklasický přístup Na rozvoj měst má vliv racionální chování subjektů, které se pohybují na volném trhu s nemovitým majetkem, přičemž primárními faktory rozhodování jsou dopravní náklady a velikost pozemků pro výstavbu.

13 Předpoklady pro existenci
Dokonalé trhy Neexistence překážek v rozvoji města kromě vzdálenosti Domácnosti preferují koupi pozemku, který je největší Všechny služby jsou soustředěny do centra města Poptávající zajímá pouze velikost pozemku a náklady na dopravu Daně jsou jednotné na celém území města

14 Rozmístění aktivit v rámci města
Nejatraktivnější části města obsazují ty činnosti, jejichž výnosnost je nejvyšší Se vzdáleností od centra dochází k diferenciaci územního osídlení vlivem rozdílného podílu dopravních nákladů na celkových nákladech na danou činnost.

15 Teorie Trade off Dopravní náklady se vzdáleností od centra stoupají
Ceny bytů na m2 se vzdáleností od centra klesají Domácnosti volí optimální poměr velikosti bydliště a nákladů na dopravu Rozmístění domácností je ovlivněno charakterem dopravy

16 Doprava Pomalá a nevyhovující Kvalitní a levná Kvalitní a drahá

17 Městské modely Západoevropský a severoamerický Latinskoamerický

18 Nedostatky Nelze uplatnit v malých městech, kdy náklady na dopravu jsou minimální Nepopisuje stranu nabídky Nelze aplikovat v případě nerovnováhy

19 Institucionální přístup
Rozmístění subjektů a aktivit ve městě je dáno výsledkem konfliktů mezi nimi.

20 Politicko – ekonomický přístup
Urbanizační procesy jsou výsledkem působení dvou faktorů akumulace kapitálu a třídní boj. V období krize se rozvíjí sekundární sektor V období rozvoje se rozvíjí primární sektor


Stáhnout ppt "Ing. David Slavata, Ph.D. Trh nemovitostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google