Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města"— Transkript prezentace:

1 Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města

2 Vnitřní prostorová struktura města
Fyzická Morfologie Morfogeneze Funkční Sociální Demografický status Sociálně etnický status Etnický status Sociálně patologické jevy

3 Morfologie a morfogeze vnitřní prostorové struktury města
charakter uliční sítě radiální, síťová, liniová, žebříkovitá charakter zástavby bloková, řádková, rozvolněná, rozptýlená výška zástavby nízkopodlažní, vysokopodlažní (více než 3 podlaží) hustota zástavby Morfogeneze plánovité zastavění vs. neplánovité zastavění doba výstavby

4 Prostorové jednotky pro analýzu vnitřní struktury měst
Administrativní vymezení: městské obvody, čtvrtě katastrální území základní sídelní jednotky Funkční vymezení Morfologické vymezení hromadné/individuální bydlení Morfogenetické vymezení kombinace morfologického vymezení a doby převažující výstavby

5 Morfogenetické vymezení – příklad

6 Model vnitřní prostorové struktury předindustriálního města

7 Model vnitřní prostorové struktury industriálního města

8 Model vnitřní prostorové struktury industriálního města po roce 1945

9 Model vnitřní prostorové struktury postindustriálního města

10 Urbanizace Vysvětlivky:
JÁDRO ZÁZEMÍ ++ Vysvětlivky: 0= stagnace počtu obyvatel (vyrovnané migrační saldo) += nárůst počtu obyvatel (kladné migrační saldo) Poznámka: počet znaků + vyjadřuje sílu nárůstu populace a šíře šipky intenzitu migračního procesu.

11 Suburbanizace JÁDRO ZÁZEMÍ ++

12 Deurbanizace JÁDRO ZÁZEMÍ – –

13 Reurbanizace JÁDRO ZÁZEMÍ +

14 Změny vnitřní prostorové struktury měst
Revitalizační procesy (oživení) i úpadek se obvykle spojuje s proměnou některých čtvrtí městského centra a vnitřního města. Komercializace, při které dochází k vytlačování bydlení komerčními funkcemi, se obvykle týká vybraných zón v centru města. Gentrifikace je procesem fyzické rehabilitace existujícího domovního fondu spojené s nahrazením původního sociálně slabšího obyvatelstva nově příchozím sociálně silnějším obyvatelstvem a dochází k ní v centru a ve čtvrtích vnitřního města. Ghettoizace je opakem gentrifikace, kdy fyzické chátrání domovního fondu jde ruku v ruce s ekonomickým a sociálním úpadkem.


Stáhnout ppt "Urbanizační procesy a vnitřní prostorová struktura města"

Podobné prezentace


Reklamy Google