Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 1 – Úvod, formování trhu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 1 – Úvod, formování trhu"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 1 – Úvod, formování trhu
MIKROEKONOMIE I Cvičení 1 – Úvod, formování trhu

2 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu
Definujte pojem ekonomie, obecná ekonomická teorie a rozdělení ekonomie Vzácnost a omezenost zdrojů, hranice produkčních možností (vysvětlete graficky na příkladu) Definujte formování trhu – vznik dělby práce, význam peněz, vznik trhu a jeho členění Definujte tržní subjekty a graficky znázorněte model ekonomického koloběhu

3 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomie zahrnuje:
studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků studium bohatství studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) vše výše uvedené

4 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomie zahrnuje:
studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků studium bohatství studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) vše výše uvedené

5 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně Kč a vy máte možnost vydělat si Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: nelze jednoznačně určit

6 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně Kč a vy máte možnost vydělat si Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: nelze jednoznačně určit

7 MIEK1 – Cvičení 1 Za vzácný statek považujeme ten, který: byl vyroben
byl vyroben a jehož množství je omezené je užitečný je užitečný a jehož množství je omezené se vyskytuje v omezeném množství

8 MIEK1 – Cvičení 1 Za vzácný statek považujeme ten, který: byl vyroben
byl vyroben a jehož množství je omezené je užitečný je užitečný a jehož množství je omezené se vyskytuje v omezeném množství

9 MIEK1 – Cvičení 1 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

10 MIEK1 – Cvičení 1 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

11 MIEK1 – Cvičení 1 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: zaměstnanost ceny trh peníze vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

12 MIEK1 – Cvičení 1 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: zaměstnanost ceny trh peníze vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

13 MIEK1 – Cvičení 1 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: práce půda
kapitál kapitál a technologie nelze jednoznačně odpovědět

14 MIEK1 – Cvičení 1 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: práce půda
kapitál kapitál a technologie nelze jednoznačně odpovědět

15 MIEK1 – Cvičení 1 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: mzda, cena a zisk mzda, renta, zisk a náklady kapitálu mzdy, renty a úrokové míry mzdy, renty, zisky a úroky platí vše výše uvedené

16 MIEK1 – Cvičení 1 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: mzda, cena a zisk mzda, renta, zisk a náklady kapitálu mzdy, renty a úrokové míry mzdy, renty, zisky a úroky platí vše výše uvedené

17 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte: V pozadí různých vymezení předmětu obecné ekonomie (ekonomické teorie) leží nesoulad mezi _____________ potřebami a __________ zdroji. Zdrojem (vstupem) nazýváme ekonomický statek používaný k _______ jiných _______ Firmy je používají ve __________ procesech. Charakteristickými rysy (atributy) ekonomických statků jsou jejich __________ a existence v ________ míře (tj. _________ ). neomezenými omezenými výrobě statků výrobních užitečnost omezené vzácnost

18 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte: Práce a půda jsou ________ výrobní faktory (nejsou výsledkem předchozí výroby), kapitál pak označujeme jako __________ výrobní faktor (je současně vstupem i _________ ). V tržní ekonomice se výrobní faktory nacházejí v ___________ vlastnictví, jejich majitel je zapojí do výrobního procesu pouze tehdy, dosahuje-li nějakého ________ z vlastnictví (či fungování) příslušného faktoru (mzdy u práce, zisku či ______ u kapitálu a renty v případě vlastnictví _____ ). primární sekundární výstupem soukromém důchodu úroky půdy

19 Příklad Poptávka po bytech je dána funkcí: Q=960-7P a nabídka bytů funkcí: Q=160+3P. Vypočtěte rovnovážnou výši denního nájmu a rovnovážné množství bytů. Jak velké jsou tržby na úrovni rovnováhy? Vláda stanovila cenový strop nájemného na 35Kč na den. Určete, kolik bytů se při této ceně bude nabízet a poptávat. Situaci řešte graficky. Q = Q 960 – 7P = P P = 80 Kč/den Q = *80 = 400 bytů b) TR = p * q = 80 * 400 = Kč c) nabízené množství QS = *35 = 265 bytů poptávané množství QD = 960 – 7*35 = 715 bytů d) převis poptávky nad nabídkou

20 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Cvičení 1 – Úvod, formování trhu"

Podobné prezentace


Reklamy Google