Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIKROEKONOMIE I Cvičení 1 – Úvod, formování trhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIKROEKONOMIE I Cvičení 1 – Úvod, formování trhu."— Transkript prezentace:

1 MIKROEKONOMIE I Cvičení 1 – Úvod, formování trhu

2 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu  Definujte pojem ekonomie, obecná ekonomická teorie a rozdělení ekonomie  Vzácnost a omezenost zdrojů, hranice produkčních možností (vysvětlete graficky na příkladu)  Definujte formování trhu – vznik dělby práce, význam peněz, vznik trhu a jeho členění  Definujte tržní subjekty a graficky znázorněte model ekonomického koloběhu

3 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomie zahrnuje: a) studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi b) studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků c) studium bohatství d) studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) e) vše výše uvedené

4 MIEK1 – Cvičení 1 Ekonomie zahrnuje: a) studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi b) studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků c) studium bohatství d) studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) e) vše výše uvedené

5 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a) 100 000 Kč b) 125 000 Kč c) 225 000 Kč d) 25 000 Kč e) nelze jednoznačně určit

6 MIEK1 – Cvičení 1 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a) 100 000 Kč b) 125 000 Kč c) 225 000 Kč d) 25 000 Kč e) nelze jednoznačně určit

7 MIEK1 – Cvičení 1 Za vzácný statek považujeme ten, který: a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené e) se vyskytuje v omezeném množství

8 MIEK1 – Cvičení 1 Za vzácný statek považujeme ten, který: a) byl vyroben b) byl vyroben a jehož množství je omezené c) je užitečný d) je užitečný a jehož množství je omezené e) se vyskytuje v omezeném množství

9 MIEK1 – Cvičení 1 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a) zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b) zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c) zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d) zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e) vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

10 MIEK1 – Cvičení 1 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a) zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b) zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c) zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d) zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e) vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

11 MIEK1 – Cvičení 1 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a) zaměstnanost b) ceny c) trh d) peníze e) vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

12 MIEK1 – Cvičení 1 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a) zaměstnanost b) ceny c) trh d) peníze e) vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

13 MIEK1 – Cvičení 1 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) kapitál a technologie e) nelze jednoznačně odpovědět

14 MIEK1 – Cvičení 1 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) kapitál a technologie e) nelze jednoznačně odpovědět

15 MIEK1 – Cvičení 1 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: a) mzda, cena a zisk b) mzda, renta, zisk a náklady kapitálu c) mzdy, renty a úrokové míry d) mzdy, renty, zisky a úroky e) platí vše výše uvedené

16 MIEK1 – Cvičení 1 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: a) mzda, cena a zisk b) mzda, renta, zisk a náklady kapitálu c) mzdy, renty a úrokové míry d) mzdy, renty, zisky a úroky e) platí vše výše uvedené

17 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte: V pozadí různých vymezení předmětu obecné ekonomie (ekonomické teorie) leží nesoulad mezi _____________ potřebami a __________ zdroji. Zdrojem (vstupem) nazýváme ekonomický statek používaný k _______ jiných _______ Firmy je používají ve __________ procesech. Charakteristickými rysy (atributy) ekonomických statků jsou jejich __________ a existence v ________ míře (tj. _________ ). neomezenými omezenými výroběstatků výrobních užitečnost omezené vzácnost

18 MIEK1 – Cvičení 1 Správně doplňte: Práce a půda jsou ________ výrobní faktory (nejsou výsledkem předchozí výroby), kapitál pak označujeme jako __________ výrobní faktor (je současně vstupem i _________ ). V tržní ekonomice se výrobní faktory nacházejí v ___________ vlastnictví, jejich majitel je zapojí do výrobního procesu pouze tehdy, dosahuje-li nějakého ________ z vlastnictví (či fungování) příslušného faktoru (mzdy u práce, zisku či ______ u kapitálu a renty v případě vlastnictví _____ ). primární sekundární výstupem soukromém důchodu úroky půdy

19 Příklad  Poptávka po bytech je dána funkcí: Q=960-7P a nabídka bytů funkcí: Q=160+3P. a. Vypočtěte rovnovážnou výši denního nájmu a rovnovážné množství bytů. b. Jak velké jsou tržby na úrovni rovnováhy? c. Vláda stanovila cenový strop nájemného na 35Kč na den. Určete, kolik bytů se při této ceně bude nabízet a poptávat. d. Situaci řešte graficky.

20 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MIKROEKONOMIE I Cvičení 1 – Úvod, formování trhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google