Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A3 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořeníZáří 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A3 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořeníZáří 2012."— Transkript prezentace:

1 1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A3 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořeníZáří 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník/18-19 let Vyučovací předmět/klíčová slova Makroekonomie výrobní faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál, informace), pracovní síla, druhy práce, dělba práce, kooperace, specializace, mzda, pozemková renta, úrok, zisk Anotace Prezentace vysvětluje nezbytné předpoklady výroby – výrobní faktory. Dále se zabývá podrobnějším popisem jednotlivých faktorů a základních pojmů, které s danou problematikou úzce souvisí.

2 AUTOREM MATERIÁLU A VŠECH JEHO ČÁSTÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE ING. MARIE GRYGAROVÁ. Výrobní faktory

3 = základní předpoklady k výrobě přírodní zdroje práce kapitál (informace) 3

4 Práce = cílevědomá lidská činnost, jíž lidé získávají statky a služby k uspokojování potřeb K vykonávání práce musí mít člověk pracovní sílu 4

5 Pracovní síla = souhrn fyzických a duševních schopností (určitá úroveň intelektu, znalostí, dovedností a návyků) člověka konat práci 5

6 Druhy práce  fyzická x duševní  jednoduchá x složitá  mechanická x tvůrčí  produktivní x neproduktivní 6

7 Dělba práce = je forma spolupráce, na níž se různí účastníci (jednotlivé osoby, firmy, oblasti atd.) podílejí různými činnostmi, které je potřeba koordinovat a integrovat. Cílem je:  vyšší produktivita práce  nižší náklady  lepší technologické možnosti 7

8 Kooperace, specializace neboli spolupráce - znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí - jednotlivý člověk nevyrábí všechno, ale soustředí se pouze na určitou výrobu 8 specializace kooperace

9 Mzda = cena práce Rozlišujeme mzdu: nominální x reálnou Velikost mzdy je ovlivněna:  množstvím práce  kvalitou práce  kvalifikací  poptávkou po určitém druhu práce na trhu práce  tržní úspěšností práce 9

10 Přírodní zdroje Nacházíme je v přírodě v omezené míře (jsou vzácné). Mezi nejvýznamnější patří:  půda  nerostné bohatství  lesy  voda  vzduch Cena půdy = pozemková renta 10

11 Kapitál = všechny kapitálové statky používané k práci při produkování statků a služeb. Cena kapitálu = cena kapitálu vloženého do finanční instituce. = cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání. zisk úrok 11

12 Otázka č. 1 Mezi výrobní činitelé patří: a) přírodní zdroje, produktivita práce, kapitál b) majetek, kapitál, práce c) přírodní zdroje, kapitál, práce Správně: C 12

13 Otázka č. 2 Práce je: a) každá lidská činnost, jíž lidé získávají statky a služby b) cílevědomá lidská činnost, jíž lidé získávají statky a služby c) každá lidská činnost, jíž lidé získávají potřeby d) cílevědomá lidská činnost, jíž lidé získávají přírodní zdroje Správně: B 13

14 Otázka č. 3 Kromě množství a kvality práce ovlivňují velikost mzdy: a) klasifikace, poptávka po určitém druhu práce na trhu práce, tržní úspěšnost práce b) kvalifikace, poptávka po určitém druhu práce na trhu práce, tržní úspěšnost práce c) kvalifikace, nabídka určitého druhu práce na trhu práce, tržní úspěšnost práce Správně: B 14

15 Otázka č. 4 Mezi přírodní zdroje patří: a) půda, vítr, pramenitá voda, nerostné bohatství, lesy, apod. b) nerostné bohatství, lesy, půda, práce, pramenitá voda, apod. c) pramenitá voda, půda, nerostné bohatství, prostředky, lesy, apod. d) vítr, pramenitá voda, nerostné bohatství, materiál, lesy, apod. Správně: A 15

16 Otázka č. 5 Cenou kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání je : a) pozemková renta b) úrok c) zisk Správně: C 16

17 17 Děkuji Vám za pozornost marie.grygarova@oa-poruba.cz

18 Zdroje  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 13-17. ISBN 978-80-903433-8-2.  http://cs.wikipedia.org http://cs.wikipedia.org 18


Stáhnout ppt "1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01/A3 AutorIng. Marie Grygarová Období vytvořeníZáří 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google