Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2013/14

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2013/14"— Transkript prezentace:

1 Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2013/14
Obecné pojmy

2 Statky předměty neužitečné užitečné = statky volné statky
vzácné statky omezené statky nacházející se v přírodě výrobky – statky vyráběné lidmi

3 Užitečnost a vzácnost Užitečnost
vhodnost předmětu k nějaké záměrné činnosti člověka užitečné předměty = statky Vzácnost dostupnost užitečného předmětu v omezeném množství je determinována místem a dobou, příp. situací

4 Výrobky a Služby Výrobky užitečné statky vyrobené lidmi
práci, výrobní zařízení a suroviny nazýváme výrobní zdroje, výrobní faktory či vstupy výroby výrobky jsou vždy vzácné statky – mají vzácné zdroje – nutnost volby (př. vodárna) Služby užitečné činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé

5 Duchovní produkty velmi vzácné výrobky i služby
je třeba velmi vzácných zdrojů Ekonomie je věda o tom, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti a jaké činnosti provádějí k jejímu překonávání

6 Produkční možnosti z určitých zdrojů lze vyrobit různé výrobky
společnost má omezené zdroje – musí si zvolit kolik čeho bude vyrábět Hranice produkční možnosti maximální využití výrobních zdrojů pro výrobu statků (služeb) není neměnná – ekonomický růst

7

8 Náklady příležitosti nevyužitá příležitost, kterou společnost obětuje pro výrobu jiného výrobku nákladem příležitosti výroby 1 ks výrobku A je obětováno x ks výrobku B volba v různém využitý výrobních zdrojů náklady nevyužité příležitosti určitého použití zdrojů představují možný, ale nevyužitý užitek z nejvýhodnějšího jiného použitý daných zdrojů ekonomickým vyjádřením nákladů příležitosti určitého statku může být jeho cena

9 Dělba práce lidé se specializují na různé činnosti
specializovaní výrobci si navzájem vyměňují výrobky a jsou koordinováni dělba práce = specializace s koordinováním a výměnou výrobků dělba práce zvyšuje výkonnost ekonomiky

10 Případ absolutní výhody dělby práce
Příklad Dvě sekretářky mají za úkol přeložit anglický text. Jedna umí lépe anglicky, ale druhá lépe píše na klávesnici. Jak co nejefektivněji vyřeší úkol? absolutní výhoda výrobce spočívá ve vyšší produktivitě práce, než mají ostatní výrobci má-li každý účastník dělby práce svou absolutní výhodu v určitém výrobku, pak specializací na tyto výrobky dosáhne dělba práce nejvyšší efektivnosti

11 Případ komparativní výhody dělby práce
Příklad Dva brigádníci mají nasbírat 100 kg třešní a 100 Kg jahod Jakým způsobem rozdělit práci co nejefektivněji? Množství třešní za hodinu Množství jahod za hodinu Brigádník A 4kg 6kg Brigádník B 1kg 2kg

12 Případ komparativní výhody dělby práce
Řešení pomocí nákladů obětované (nevyužité) příležitosti Nejefektivnější je, když brigádník A bude sbírat třešně a brigádník B jahody. Náklady příležitosti při česání třešní Náklady příležitosti při sbírání jahod Brigádník A 4 : 6 = 1 : 1,5 6 : 4 = 1 : 0,66 Brigádník B 1 : 2 2 : 1 = 1 : 0,5

13 Případ komparativní výhody dělby práce
při specializaci v dělbě práce se vždy prosazuje pravidlo nákladů nevyužité příležitosti jednotlivých výrobců pro jednotlivé výrobky ten, kdo má náklady příležitosti menší, má oproti ostatním komparativní výhodu pro daný výrobek, a to i tehdy, když má nižší produktivitu při jeho výrobě než ostatní celková efektivita je vyšší toto všeobecně platí i v celosvětové dělbě práce (konkurence, ceny,...)

14 Tři ekonomické problémy
na výrobě jakéhokoliv předmětu se podílí celá řada vstupů co a kolik vyrábět? jak vyrábět (jaké zdroje a technologie)? Jak se rozdělí, to co bylo vyrobeno (pro koho)?

15 Ekonomické systémy ekonomika každého státu je jiná (Starověké Řecko, nomádské kmeny, Uganda, Čína, USA,...) zvyková ekonomika tržní ekonomika plánovaná ekonomika

16 Zvyková ekonomika v současnosti výjimečná
ekonomické poznatky se dědily v Evropě trvala do středověku – vytlačena tržní ekonomikou

17 Tržní ekonomika zahrnuje dnes celou světovou výrobu - všechny vyspělé země má velmi staré kořeny – starověk vyvinula se ze středověkého měšťanského tržního sektoru kupců, řemeslníků a finančníků založeno na soukromém vlastnictví (+ veřejné vlastnictví) funguje na základě nabídky a poptávky

18 Plánovaná ekonomika fungovala v zemích, kde vládly komunistické strany – Sovětský svaz, země východní Evropy, Čína, Severní Korea, Severní Vietnam Kuba dnes jen Severní Korea a Kuba založeno na státním společenském vlastnictví základem řešení všech tří ekonomických problémů byl plán sestavený centrálními orgány pro všechny podniky v zemi důsledky – technické zaostávání, pomalý růst úrovně, nedostatek motivace

19 Trh trh je společenské uspořádání směny zboží, služeb, práce, financí
spočívá z aktů koupě a prodeje, přičemž se sjednává cena cena vzniká vzájemným působením prodávajících a kupujících cena odráží výrobní náklady, ale určuje i výnosy cena vyjadřuje, kolik jsou spotřebitelé ochotni obětovat za získání statku cílem výrobce je zisk mzda = cena práce úrok = cena půjčených peněz

20 Funkce trhu přenášejí informace prostřednictvím cen
stimulují ekonomické činnosti, nebo naopak jejich útlum rozdělují důchody jednotlivým subjektům v ekonomice

21 Použité zdroje Ekonomie pro střední školy


Stáhnout ppt "Mgr. et Mgr. Blanka Chocová 2013/14"

Podobné prezentace


Reklamy Google