Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 4. Trh a tržní mechanismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 4. Trh a tržní mechanismus"— Transkript prezentace:

1 Seminář 4. Trh a tržní mechanismus
Základy ekonomie Seminář 4. Trh a tržní mechanismus

2 Křivka poptávky ukazuje, za jakou cenu jsou kupující ochotni koupit určité množství poptávaného produktu vyjadřuje závislost poptávaného množství (statků a služeb) na ceně, za jinak stejných okolností (ceteris paribus) vyjadřuje vztah mezi proměnnými: množstvím statků (služeb) Q a cenou P je klesající, což je projevem zákona klesající poptávky

3 Zákon klesající poptávky
s rostoucí cenou poptávané množství (ne poptávka) klesá: je třeba odlišit poptávku (funkce, křivky) od poptávaného množství (číslo). změna poptávky znamená posun křivky poptávky, zatímco změna poptávaného množství může být jak důsledkem změny poptávky (posun křivky), tak změny ceny (posunu po křivce). ceteris paribus – ostatní necenové faktory se nemění substituční a důchodový efekty

4 Důležité: rozlišovat posun po křivce a posun křivky!!!
1. posun po křivce - změna poptávaného množství vyvolaný vlivem změny ceny 2. posun křivky - změna poptávky vyvolaná jinými než cenovými faktory (nejsou na grafu) - původní poptávková křivka ztratí platnost a vznikne nová poptávková křivka P Q

5 Posun celé křivky D Ceny substitutů a komplementární produkce
spotřebitelské preference – móda příjmy spotřebitelů rostoucí počet obyvatel P Q 2 4 6 8 10 Duchodovy a substitucni efekty

6 Komplementární statky
vzrůst ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávaného množství tohoto statku, a pokles poptávky po statku s ním komplementárním a naopak

7 Substituční statky vzrůst ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávaného množství tohoto statku a růst poptávky po druhém a naopak

8 Změny v preferencích lidí
tj. modely spotřeby, zájmy, móda.

9 Příjmy spotřebitelů růst příjmů posunuje D vpravo,
snížení důchodu způsobí posun poptávkové křivky doleva dolů

10 Křivka nabídky vyjadřuje ochotu podniků prodat za určitou cenu určité množství výrobků vyjadřuje závislost nabízeného množství (statků a služeb) na ceně, za jinak stejných okolností (ceteris paribus) vyjadřuje vztah mezi proměnnými: množstvím statků (služeb) Q a cenou P je rostoucí, což je projevem zákona rostoucí nabídky

11 Důležité: rozlišovat posun po křivce a posun křivky!!!
1. posun po křivce - změna nabízeného množství vyvolaný vlivem změny ceny 2. posun křivky - změna nabídky vyvolaná jinými než cenovými faktory (nejsou na grafu) - původní nabídková křivka ztratí platnost a vznikne nová P Q Изменение величины спроса (движение вдоль кривой) происходит в результате изменения цены товара (переменная на вертикальной оси). Изменение же спроса (сдвиг кривой спроса) может быть вызвано только действием какой-то неценовой переменной, не отраженной на осях графика спроса рассматриваемого товара. 11

12 Posun celé křivky S Technologické změny Státní regulace
Změny v nákladech P Q 2 4 6 8 10

13 Technologické změny růst produktivity práce  se stejnými zdroji lze vyrobit více  posun S doprava

14 Státní regulace pokles daňového zatížení  růst zisku  růst investic do výroby  posun S doprava

15 Změny v nákladech snížení nákladů na jednotku produkce umožňuje s původními zdroji vyrobit více  posun S doprava

16 Jaké jsou to statky, když
růst ceny jednoho zboží vyvolá snížení poptávaného množství tohoto zboží a růst poptávky po druhém zboží, růst ceny jednoho zboží vyvolá snížení jeho poptávaného množství a pokles poptávky po druhém zboží.

17 Co se stane v uvedeném grafu, jestliže …
P Q 2 4 6 8 10 vzrostou ceny substitutů vzrostou ceny komplementární produkce změní se móda sníží se příjmy spotřebitelů klesne počet obyvatel vzroste cena tohoto výrobku E 17

18 Co se stane v uvedeném grafu, jestliže …
P Q 2 4 6 8 10 klesne produktivita práce vzroste daňové zatížení sníží se náklady na jednotku produkce E 18

19 Vysvětlete: Téma: Aplikace elasticity poptávky a nabídky
Dopad daně na cenu statků a jejich množství Netržní zásahy do tvorby cen Dokonale nepružná nabídka Zpět zakřivená nabídková křivka Chování ceny a množství při: a) neelastické poptávkové křivce b) elastické poptávkové křivce

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 4. Trh a tržní mechanismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google