Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Seminář 2. Nabídka a poptávka. 2 Doplňte následující tvrzení: Poptávka představuje ……… statků, která jsou spotřebitelé ……… koupit za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Seminář 2. Nabídka a poptávka. 2 Doplňte následující tvrzení: Poptávka představuje ……… statků, která jsou spotřebitelé ……… koupit za."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Seminář 2. Nabídka a poptávka

2 2 Doplňte následující tvrzení: Poptávka představuje ……… statků, která jsou spotřebitelé ……… koupit za určitou ………. Poptávková funkce tedy vyjadřuje vztah mezi ……… statku (nezávisle proměnná) a jeho ……… (závisle proměnná). Poptávka představuje množství statků, která jsou spotřebitelé ochotni koupit za určitou cenu. Poptávková funkce tedy vyjadřuje vztah mezi cenou statku (nezávisle proměnná) a jeho množstvím (závisle proměnná).

3 3 Doplňte následující tvrzení: Nabídkou rozumíme ……… statku, které ……… dobrovolně dodají na trh při určité ………. Funkce nabídky pak popisuje vztah mezi tržní ……… (nezávisle proměnná) a ……… statku, které jsou ochotni výrobci vyrábět a prodávat (závisle proměnná). Nabídkou rozumíme množství statku, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Funkce nabídky pak popisuje vztah mezi tržní cenou (nezávisle proměnná) a množstvím statku, které jsou ochotni výrobci vyrábět a prodávat (závisle proměnná).

4 4 Doplňte následující tvrzení: Cenová elasticita poptávky představuje ……… procentní ……… objemu poptávaného množství k ……… změně ceny zkoumaného statku. Cenová elasticita poptávky představuje poměr procentní změny objemu poptávaného množství k procentní změně ceny zkoumaného statku.

5 5 Koeficient cenové elasticity poptávky je konkrétní číslo, udávající o kolik ……… se změní poptávané množství, když se cena statku změní o ……… procento (za jinak stejných podmínek). Pro naprostou většinu statků je poptávka klesající, proto je koeficient E D ……… než nula; obvykle však uvažujeme jeho ……… hodnotu. Koeficient cenové elasticity poptávky je konkrétní číslo, udávající o kolik procent se změní poptávané množství, když se cena statku změní o jedno procento (za jinak stejných podmínek). Pro naprostou většinu statků je poptávka klesající, proto je koeficient E D menší než nula; obvykle však uvažujeme jeho absolutní hodnotu.

6 6 Která tvrzení jsou pravdivá: Když se pomocí snížení ceny z 50 na 20 korun nikterak nepodařilo zvýšit prodané množství skript, potom poptávka po nich je v daném cenovém intervalu dokonale neelastická. Cenová elasticita poptávky je změna ceny dělená změnou v celkovém příjmu. Když jednoprocentní růst ceny vyvolá menší než jednoprocentní pokles poptávaného množství, jedná se o cenově neelastickou poptávku. Poptávková křivka, jejíž sklon je roven nule, je dokonale elastická.

7 Nechť koeficient cenové elasticity poptávky po kokosových ořeších je v jisté zemi 0,4. Vypočtěte, jakou změnu v poptávaném množství způsobí pokles jejich ceny o 20 %. 7

8 e (0,4) = % změna Q / % změna P = % změna Q / 20% % změna Q = 0,4 * 20 = 8% % změna Q je 8 %, tedy poptávané množství vzroste o 8 % 8

9 9 Pokuste se zformulovat vztah mezi strmostí (resp. sklonem) poptávkové křivky a její cenovou elasticitou. Sklon – vyjadřuje absolutní změnu poptávky; je absolutní hodnotou směrnice křivky (směrnice = změna y / změna x) Elasticita – vyjadřuje relativní změnu poptávky (e = % změna y / % změna x)

10 10 P Q 2 4 6 8 0 2 4 6 8 E1 E2

11 Dvě poptávkové lineární křivky jsou zakresleny tak, že procházejí společným bodem, ale mají různý sklon. Která z křivek je elastičtější? 11

12 Elastičtější je křivka b, protože při poklesu ceny z 6 na 4 Kč (tedy o 33 %) vzroste u křivky a poptávané množství ze 6 ks na 8 ks (tedy o 33 %), ale u křivky b na 10 ks (tedy o 66 %). Křivka b tedy vyjadřuje vyšší citlivost na změnu ceny. 12 P Q 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 a b

13 13 Petr má rád máslo a domnívá se, že margarín Rama chutná jako mýdlo. Pepa není schopen nalézt mezi máslem a Ramou rozdíl. Čí poptávka po másle bude pravděpodobně cenově elastičtější? –Poptávka Pepy po másle bude elastičtější Proč? –Může si vybrat mezi máslem a Ramou, ale Petr bude vždy kupovat jen máslo

14 14 Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet. Prudké snížení ceny vepřových kotlet (jako dokonalého substitutu) bude mít tendenci: –posunout křivku poptávky po jehněčích kotletách směrem doprava nahoru –posunout křivku poptávky po vepřových kotletách směrem doleva dolů –zvýšit cenu jehněčích kotlet –snížit cenu jehněčích kotlet –nic z uvedeného nemůže nastat

15 15 Hodnota E D = 0,2 znamená, že procentní změna množství při 5% změně ceny bude: 0,2 % 2,5 % 5,0 % 1,0 % ze zadaných údajů nelze určit

16 16 Vláda vyhlásila, že vykoupí všechno obilí za cenu 1000 korun za tunu. Jaká bude odpovídající křivka poptávky vlády po obilí? a)vertikální b)horizontální c)dokonale neelastická d)dokonale elastická e)platí b) i d) současně

17 17 P Q 1 000 0 2 4 6 8 10

18 18 Velký obchodní dům vyhlásil 50% slevu oděvů. Jejich prodané množství vzrostlo o 200 %. Cenová elasticita poptávky po oděvech tedy byla: 0,25 0,5 1,0 4,0 nelze určit

19 19 Které z následujících tvrzení platí pro případ neelastické poptávky? procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže přes pokles ceny celkový příjem roste procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k růstu celkového příjmu procentní pokles ceny je menší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k neměnnému celkového příjmu procentní pokles ceny je větší než procentní růst objemu prodejů (prodaného množství), takže pokles ceny vede k poklesu celkového příjmu žádná z možností není správná

20 Podnikatel chce zvýšit své tržby. Vyplatí se mu snížit cenu jeho výrobku, jestliže je poptávka a)Elastická (E D = 1,5) b)Neelastická (E D = 0,7) Tvrzení dokažte algebraicky. 20

21 Elastická poptávka (1,5) Předpokládejme, že při ceně 100 Kč prodá 100 ks výrobku P 1 = 100 Q 1 = 100 T 1 = P 1 * Q 1 = 10 000 Kč Sníží-li cenu o 10 %, vzroste prodané množství o 15 % (10 % * 1,5) P 2 = 90 Q 2 = 115 T 2 = P 2 * Q 2 = 10 350 Kč => Tržby se zvýší 21

22 Předpokládejme opět, že při ceně 100 Kč prodá 100 ks výrobku P 1 = 100 Q 1 = 100 T 1 = P 1 * Q 1 = 10 000 Kč Sníží-li cenu o 10 %, vzroste prodané množství o 7 % (10 % * 0,7) P 2 = 90 Q 2 = 107 T 2 = P 2 * Q 2 = 9 630 Kč => Tržby se sníží 22 Neelastická poptávka (0,7)

23 23 Spotřebiteli X chutná pouze pravá Plzeň a nemá rád Budvar (bolí ho z něj hlava). Spotřebitel Y není schopen mezi těmito druhy piv rozlišovat. Pravděpodobně elastičtější poptávka po pivu bude: –u spotřebitele X –u spotřebitele Y –poptávka bude z hlediska elasticity u obou stejná –u spotřebitele, který piva kupuje méně –na základě zadaných informací nelze určit

24 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Seminář 2. Nabídka a poptávka. 2 Doplňte následující tvrzení: Poptávka představuje ……… statků, která jsou spotřebitelé ……… koupit za."

Podobné prezentace


Reklamy Google