Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elasticity poptávky a nabídky Doc.Ing. Pavel Janíčko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elasticity poptávky a nabídky Doc.Ing. Pavel Janíčko, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 Elasticity poptávky a nabídky Doc.Ing. Pavel Janíčko, CSc.

3 Elasticity cenová elasticita poptávky důchodová elasticita poptávky důchodová spotřební křivka (ICC), Engelova křivka (EC) a Engelova výdajová křivka (EEC) křížová elasticita poptávky cenová elasticita nabídky

4 Cenová elasticita poptávky (E PD ) Cenová elasticita poptávky vyjadřuje, jak se procentně změní poptávané množství statku, jestliže se cena tohoto statku změní o jedno procento

5 Výpočet elasticity poptávky

6 Cenová elasticita poptávky (.-1)

7 Extrémní případy poptávkové cenové elasticity dokonale elastická - cenová elasticita poptávky se rovná nekonečnu (EPD = ∞). dokonale neelastická – cenová elasticita poptávky se rovná nule (EPD = 0).

8 Extrémní případy poptávkové cenové elasticity

9 Cenová elasticita lineární poptávky

10 Jednotková cenová elasticita poptávky E PD = 1

11 Elasticita a příjem Celkový příjem (TR) prodávajícího lze vypočítat tak, že vynásobíme poptávané množství cenou statku, neboli:

12 Elasticita a příjem

13 neelastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství o méně jak jedno procento, celkový příjem vzroste jednotkově elastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství také o jedno procento, celkový příjem prodávajícího se tudíž nezmění. elastická poptávka – vzroste-li cena o jedno procento, klesne množství o více jak jedno procento, celkový příjem prodávajícího tudíž klesne.

14 Elasticita a příjem

15 Důchodová elasticita poptávky Důchodová elasticita poptávky (EID). Ta nám udává, jak se procentuálně změní poptávané množství, jestliže se důchod spotřebitele (I) změní o jedno procento, neboli:

16 Typy statků podle důchodové elasticity EID > 0: Normální statky – důchodová elasticita vyjde kladná, neboť pokud roste důchod, roste množství nebo obráceně pokud klesá důchod, klesá množství. U normálních statků navíc můžeme rozlišit: –EID = (0,1): nezbytné statky –důchodová elasticita je kladná a pohybuje se v intervalu nula až jedna. U nezbytných statků je procentní změna množství vlivem jednoprocentní změny důchodu nepatrná. –EID > 1: luxusní statky – důchodová elasticita je také kladná, ale je větší než jedna. U luxusních statků je procentní změna množství vlivem jednoprocentní změny důchodu výrazná. EID < 0: Méněcenné statky – důchodová elasticita je záporná, neboť roste-li důchod klesá množství a obráceně klesá-li důchod roste množství.

17 Důchodová spotřební křivka ICC – standardní tvar X Y E1E1 E2E2 E3E3 ICC S růstem důchodu roste rovnoměrně spotřeba obou „normálních“ statků I1I1 I2I2 I3I3 IC 1 IC 2 IC 3

18 Důchodová spotřební křivka – nezbytný a luxusní statek X Y E1E1 E2E2 ICC Statek X je nezbytný – jeho spotřeba roste pomaleji než důchod X Y E1E1 E2E2 ICC Statek X je luxusní – jeho spotřeba roste rychleji než důchod

19 Důchodová spotřební křivka – méněcenný statek X Y E1E1 E2E2 ICC Statek X je méněcenný – s růstem důchodu jeho spotřeba klesá

20 Engelova křivka (EC – Engel Curve) NNěmecký statistik 19.století Ernst Engel vvyjadřuje závislost nakupovaného množství daného statku na disponibilním důchodu uu normálních statků s růstem důchodu jejich spotřeba roste: - u nezbytných pomaleji než důchod, - u luxusních rychleji než důchod uu statků méněcenných s růstem důchodu jejich spotřeba klesá

21 Engelova křivka - odvození X E1E1 E2E2 E3E3 ICC Y I3I3 I2I2 I1I1 X3X3 X2X2 X1X1 X1X1 X2X2 X3X3 I1I1 I2I2 I3I3 I X EC

22 Engelova křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek I X I X I X EC Statek X je nezbytný - spotřeba roste pomaleji než důchod Statek X je luxusní - spotřeba roste rychleji než důchod Statek X je méněcenný - spotřeba s růstem důchodu klesá

23 Engelova výdajová křivka (EEC – Engel Expenditure Curve) vvyjadřuje závislost výdajů na nákup statku X na důchodu spotřebitele vvyjadřuje tedy závislost P X.X a I

24 Engelova výdajová křivka pro nezbytný, luxusní a méněcenný statek I P X.X II EEC P X.X Statek X je luxusní – výdaje na jeho spotřebu rostou rychleji než důchod Statek X je nezbytný – výdaje na jeho spotřebu rostou pomaleji než důchod Statek X je méněcenný – výdaje na jeho spotřebu s růstem důchodu klesají 45°

25 Křížová elasticita poptávky Křížová elasticita (ECD) vyjadřuje procentní změnu poptávaného množství jednoho statku vyvolaného jednoprocentní změnou ceny druhého statku, neboli:

26 Typy statků podle křížové elasticity substituty – křížová elasticita poptávky bude kladná, neboť nárůst ceny statku B vyvolá zvýšení poptávané množství statku A a obráceně, pokles ceny statku B vyvolá snížení poptávané množství statku A. komplementy – křížová elasticita bude záporná, neboť nárůst ceny statku B vyvolá snížení poptávaného statku A a obráceně, pokles ceny statku B vyvolá zvýšení poptávaného množství statku A.

27 Cenová elasticita nabídky Cenová elasticita nabídky (EPS) vyjadřuje procentní změnu nabízeného množství vlivem jednoprocentní změny ceny statku, neboli:

28 Typy nabídek podle cenové elasticity neelastická nabídka - cenová elasticita je menší než jedna (EPS < 1). Pro tuto nabídku platí, že pokud se cena změní o jedno procento, nabízené množství se změní o méně jak jedno procento. jednotkově elastická nabídka – cenová elasticita nabídky je rovna jedné (EPS = 1). Pro tuto nabídku platí, že jednoprocentní změna ceny je spojena s jednoprocentní změnou nabízeného množství. elastická nabídka – cenová elasticita nabídky je větší než jedna (EPS > 1). Pro tuto nabídku platí, že pokud se cena změní o jedno procento, nabízené množství se změní o více jak jedno procento.

29 Typy nabídek podle cenové elasticity

30 Extrémní případy cenové elasticity dokonale elastická – cenová elasticita nabídky se rovná nekonečnu (EPS = ∞). Při dané ceně je nabízející ochoten nabízet jakékoliv množství. dokonale neelastická – cenová elasticita nabídky se rovná nule (EPS = 0). Nabízené množství je zcela necitlivé na změnu ceny.

31 Extrémní případy cenové elasticity

32 Definice časových období Velmi krátké období - období, ve kterém se nemění žádné výrobní faktory ani produkce Krátké období -období, ve kterém se mění pouze jeden výrobní faktor Dlouhé období - období, ve kterém se mění všechny výrobní faktory

33 Faktory ovlivňující cenovou elasticitu nabídky časový horizont – na změnu ceny firma reaguje změnou množství. Její reakce může být výraznější v delším období. Proto v krátkém období bude křivka nabídky méně elastická oproti křivce v dlouhém období, reakce nákladů – tím, jak firma v reakci na zvýšení ceny zvyšuje nabízené množství, musí najímat dodatečné výrobní vstupy. Pokud ale ceny těchto vstupů s rostoucí poptávkou po nich výrazně rostou, musí firmy svou produkci nabízet také za vyšší cenu. Z toho vyplývá, že čím více budou citlivé ceny vstupů na rostoucí poptávku po nich, tím méně elastická bude křivka nabídky.

34 Cenová spotřební křivka PCC PCC = množina bodů optima spotřebitele při různých cenách jednoho ze spotřebovávaných statků E1E1 E2E2 E3E3 PCC X Y

35 Substituční a důchodový efekt – Hicksův rozklad ssubstituční efekt (SE – Substitution Effect) = změna poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně levnějším – je vždy negativní, tzn. ↓P → ↑X a naopak, posun po IC ddůchodový efekt (IE – Income Effect) = změna poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu, je negativní pro normální statky, pozitivní pro méněcenné (↓P→↓X a naopak), posun na vyšší IC, Pozn.: IE při růstu důchodu zvyšuje spotřebu všech normálních statků ccelkový efekt (TE – Total Effect) je dán součtem SE a IE

36 Hicksův rozklad na SE a IE – normální statky X Y U1U1 U2U2 SEIE A TE B C Posun z A do B – substituční efekt, nemění se úroveň užitku Posun z B do C – důchodový efekt, přechod na vyšší IC Posun z A do C – celkový efekt, součet SE a IE


Stáhnout ppt "Elasticity poptávky a nabídky Doc.Ing. Pavel Janíčko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google