Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 1/2. Kontakt ─www.fzp.ujep.cz/~vosatka 18.12.20142.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 1/2. Kontakt ─www.fzp.ujep.cz/~vosatka 18.12.20142."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 1/2

2 Kontakt ─egor.sidorov@ujep.cz ─www.fzp.ujep.cz/~vosatka 18.12.20142

3 1.Oportunitní náklady 2.Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 3.Teorie spotřebitele 18.12.20143

4 Oportunitní náklady ─Oportunitní náklady (=náklady obětované příležitosti, alternativní náklady) představují hodnotu nejlepší možné, ale nerealizované příležitosti (tj. hodnotu nejlepšího možného užití zdrojů, které nelze uskutečnit, pokud byla realizována určitá volba). 18.12.20144

5 ─Zkuste odhadnout oportunitní náklady vašeho stráveného času na této hodině Obecné ekonomie. 18.12.20145

6 ─Má Jiří Paroubek sekat svou vlastní zahradu? 18.12.20146

7 7

8 ─Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: ─ 100 000 Kč ─ 125 000 Kč ─ 225 000 Kč ─ 25 000 Kč 18.12.20148

9 1.Oportunitní náklady 2.Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 3.Teorie spotřebitele 18.12.20149

10 Poptávková funkce (D – Demand) ─Za jinak stejných podmínek (tzn. že se nemění příjmy, preference, dostupnost příbuzných statků apod.) existuje mezi cenou statku (P) a jeho poptávaným množstvím (Q) konkrétní vztah. ─Tento vztah se nazývá poptávková funkce Q=f(P), která může být znázorněná pomocí poptávkové křivky. 18.12.201410 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P (cena, tis. Kč) Pokud bude poptávková křivka vypadat takto►, poptávková funkce bude: Q = 4 – 0,1xP D PQ 400 301 202 103

11 Posun po křivce vs. posun celé křivky ◄ Změna poptávaného množství: Pokud se nic jiného kromě ceny nemění (platí tedy ceteris paribus), pohybujeme se po stávající křivce. 18.12.201411 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P Změna poptávky ► Pokud se změní alespoň jeden z faktorů působících na poptávku (např. nárůst rozpočtu), tak se celá křivka posune. 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

12 Komplementární statky ─vzrůst ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávaného množství po tomto statku a pokles poptávky po statku s ním komplementárním a naopak (ceteris paribus). 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

13 Substituční statky ─vzrůst ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávaného množství po tomto statku a růst poptávky po druhém a naopak (ceteris paribus). 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

14 Další necenové faktory ─Změny v preferencích lidí tj. modely spotřeby, zájmy, móda. ─Příjmy spotřebitelů. ─Objem trhu, počet obyvatel. 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

15 Poptávka po pizze „Mafie“ 1/2 ─Poptávka po pizze „Mafie“ v centru Prahy může být popsána rovnicí Q = 1000 – 2 * P. ─Za jakou cenu (P) nakoupí spotřebitelé 800 kusů (Q)? ─Jak velké jsou celkové výdaje spotřebitelů (resp. příjmy prodejce), pokud spotřebitelé nakoupí 800 kusů této pizzy? 18.12.201415

16 Poptávka po pizze „Mafie“ 2/2 ─Jak může prodejce pizzy zvýšit své celkové příjmy: doporučili byste zvýšení nebo snížení ceny pizzy? 18.12.201416 400200 500 600 1000800 400 300 200 100 600 Q (ks) P Q = 1000 – 2 * P PQ 5000 100800

17 Řešení ─Proč? Poptávka po pizze „Mafie“ v centru Prahy není elastická! 18.12.201417 SituaceCena, KčPoptávané množství, ks Tržby, Kč Stávající1001000 – 2*100 = 800 100*800 = 80 000 Sleva 50 %501000 – 2*50 = 900 900*50 = 45 000 Zvýšení ceny 50 %1501000 – 2*150 = 700 700*150 = 105 000

18 Cenová elasticita poptávky ─citlivost poptávaného množství ke změně ceny statku, tedy jak aktivně reagují spotřebitelé na změny cen. 18.12.201418 E1* ► E2* Cena: 400 ► 200 (o 200 Kč, 50 %) Množství: 800 ► 1000 (o 200 Ks, 25 %) Tržby v E1*: 400 * 800 = 32 000 Kč Tržby v E2*: 200 * 1000 = 20 000 Kč E1 ► E2 Cena: 1000 ► 800 (o 200 Kč, 20 %) Množství: 200 ► 400 (o 200 Ks, 100 %) Tržby v E1: 1 000 * 200 = 20 000 Kč Tržby v E2: 800 * 400 = 32 000 Kč 400200 1000 600 1000800 600 400 200 Q (ks) P E1 E2E2 E1* E2* elastická neelastická Pozor! U různých tvarů křivek poptávky je vývoj elasticity odlišný.

19 Cenová elasticita poptávky: matematická interpretace 18.12.201419 400200 1000 600 1000800 600 400 200 Q P E1 E2E2 E1* E2* E>1 E<1

20 Koeficient cenové elasticity ─Koeficient cenové elasticity poptávky je konkrétní číslo, udávající o kolik procent se změní poptávané množství, když se cena statku změní o jedno procento (za jinak stejných podmínek). ─Koeficient cenové elasticity poptávky 3 znamená, že změna ceny o 1 procento způsobí změnu v poptávaném množství o 3 %. 18.12.201420

21 Elasticita poptávky/nabídky ─Dokonale elastická – E= ∞ fixovaná cena, Q je na P nezávislé ─Elastická – E>1 změna P o 1 % vede ke změně Q o více než 1 % ─Jednotkově elastická – E=1 změna P o 1 % vede ke změně Q také o 1 % ─Neelastická – E<1 změna P o 1 % vede ke změně Q o méně než 1 % ─Dokonale neelastická – E=0 plné využití kapacit 18.12.201421

22 ─Dvě poptávkové lineární křivky jsou zakresleny tak, že procházejí společným bodem, ale mají různý sklon. Která z křivek je elastičtější? 18.12.201422 400200 500 600 1000800 400 300 200 100 600 Q (ks) P

23 ─Hodnota E D = 0,1 znamená, že procentní změna množství při 6% změně ceny bude: ─0,6 % ─1,6 % ─6,0 % ─1,0 % ─ze zadaných údajů nelze určit 18.12.201423

24 Volba cenové strategie ─Prodáváte rajčata v krabicích (3 kg / 100 Kč). ─Dozvěděli jste se v časopisu Ekonom, že je elasticita poptávky po rajčatech E=2. 18.12.201424 SituaceCena, KčPoptávané množství, ks Tržby, Kč Stávající100 10 000 Sleva 10 % Zvýšení ceny 10 % 90 110 120 80 10 800 8 800

25 Volba cenové strategie ─Prodáváte aspirin (100 Kč/balení). ─Dozvěděli jste v časopisu Profit, že je elasticita poptávky po aspirinu E=0,5. 18.12.201425 SituaceCena, KčPoptávané množství, ks Tržby, Kč Stávající100 10 000 Sleva 10 % Zvýšení ceny 10 % 90 110 105 95 9 450 10 450

26 ─Velký obchodní dům vyhlásil 50% slevu oděvů. Jejich prodané množství vzrostlo o 200 %. Cenová elasticita poptávky po oděvech tedy byla: ─0,25 ─0,5 ─1,0 ─4,0 ─nelze určit 18.12.201426

27 ─Představte si, že jste prodejcem kaprů a zjistili jste, že koeficient elasticity poptávky po kaprech je v letním období 2 (E D =2). Za cenu 100 Kč za kilogram běžně prodáte 50 kg kaprů denně. ─Poptávka po kaprech je: ─dokonale elastická ─elastická ─jednotkově elastická ─neelastická ─dokonale neelastická 18.12.201427

28 ─… za cenu 100 Kč za kilogram běžně prodáte 50 kg kaprů denně. ─Současné denní tržby prodejce jsou: ─50 Kč ─100 Kč ─250 Kč ─2500 Kč ─5000 Kč 18.12.201428

29 ─Chcete-li zvýšit denní tržby o 400 Kč, musíte: ─snížit cenu o 10 Kč ─zvýšit cenu o 10 Kč ─snížit cenu o 20 Kč ─zvýšit cenu o 20 Kč ─ponechat cenu ve stejné výši, situaci nelze zlepšit 18.12.201429

30 ─Vláda vyhlásila, že vykoupí všechno obilí za cenu 1000 dolarů za tunu. Jaká bude odpovídající křivka poptávky vlády po obilí? a.vertikální b.horizontální c.dokonale neelastická d.dokonale elastická e.platí b) i d) současně f.platí a) i c) současně 18.12.201430

31 ─platí b) i d) současně 18.12.201431 Q P

32 ─Ing. Pondělíčkovi chutná pouze pravá Plzeň a nemá rád Budvar (bolí ho z něj hlava). Mgr. Sobotka není schopen mezi těmito druhy piv rozlišovat. Pravděpodobně elastičtější poptávka po pivu bude: ─u Ing. Pondělíčka ─u Mgr. Sobotky ─poptávka bude z hlediska elasticity u obou stejná ─u spotřebitele, který piva kupuje méně ─na základě zadaných informací nelze určit 18.12.201432

33 Nabídková funkce (S – Supply) ─Za jinak stejných podmínek (tzn. že se nemění ceny vstupů, dostupnost příbuzných statků apod.) existuje mezi cenou statku (S) a jeho nabízeným množstvím (Q) konkrétní vztah. ─Tento vztah se nazývá nabídková funkce Q=f(P), která může být znázorněná pomocí nabídkové křivky. 18.12.201433 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P (cena, tis. Kč) Kladný sklon lze vysvětlit např. tím, že vyšší cena slibuje prodejci vyšší zisk ►, nabídková funkce má podobu: Q = 0,2xP – 2 S PQ 100 202 304

34 Posun po křivce vs. posun celé křivky ◄ Změna nabízeného množství: Pokud se nic jiného kromě ceny nemění (platí tedy ceteris paribus), pohybujeme se po stávající křivce. 18.12.201434 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P Změna nabídky ► Pokud se změní alespoň jeden z faktorů působící na nabídku (např. změna technologii), tak se celá křivka posune. 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

35 Jak ovlivní nabídku kečupu … ─růst ceny rajčat? ─nová účinnější technologie konzervace? ─nařízení EU ohledně zvýšení obsahu rajčatového podílu? 18.12.201435 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P ?

36 ─Nakreslete křivku nabídky lístků na klíčový mezistátní fotbalový zápas. 18.12.201436

37 18.12.201437 Q P

38 Tržní rovnováha ─Rovnovážná cena je určena průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky v bodě E. ─AB – Přebytek nabízeného množ. nad poptávaným. ─CD – Nedostatek nabízeného množství 18.12.2014 38 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P (cena, tis. Kč) E DC BA

39 Co se stane? ─Cena zmrzliny je 15 Kč na dokonale konkurenčním trhu a jestliže při této ceně si kupující přejí nakoupit 4 000 kusů X týdně a prodávající chtějí prodat 1 000 kusů týdně. 18.12.201439 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q P E

40 ─Bod E byl původním bodem rovnováhy na trhu pšenice. Co mohlo způsobit změnu rovnováhy do bodu E’? 18.12.201440 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q P E a)pokles průměrn é ho důchodu dom á cnost í vedl k posunu nab í dkov é křivky b)zl é počas í vedlo k posunu nab í dkov é křivky c)růst důchodu spotřebitelů vedl k posunu popt á vkov é křivky d)posunuly se obě křivky vlivem specifik trhu s obil í m e)nic z vý š e uveden é ho neplat í E’E’

41 1.Oportunitní náklady 2.Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 3.Teorie spotřebitele 18.12.201441

42 Zákon klesajícího mezního užitku ─„Mezní“ znamená „dodatečný“. ─Mezní užitek označuje užitek, který vám přinese spotřeba dodatečné jednotky statku (např. další film). ─Nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první jednotka, každá další má pro spotřebitele menší význam (potřeba byla již alespoň částečně uspokojena). ─Celkový užitek se tedy s růstem objemu spotřebovávaného zboží zvyšuje stále pomaleji (s menšími přírůstky). 18.12.201442

43 2 1 3 54 100 75 50 25 6 Q 2 1 3 54 100 50 6 150 Q Kardinalistické pojetí užitku: 18.12.201443 Počet filmů v kině Ochota zaplatit Přírůstek užitku MU 1 film100 Kč100 2 filmy150 Kč150 – 100 = 50 3 filmy150 Kč150 – 150 = 0 4 filmy140 Kč140 – 150 = -10 TU (Celkový užitek)MU (Mezní užitek) Zákon klesajícího mezního užitku Matematicky je možné mezní užitek (stejně jako kteroukoliv mezní veličinu) definovat jako první derivaci celkové veličiny A A Užitek je funkcí množství spotřebovaných statků. MU2 = TU2-TU1

44 ─Jestliže je mezní užitek nějaké komodity nulový, co můžeme říci o celkovém užitku? 18.12.201444

45 45 2 1 3 54 100 75 50 25 6 Q 2 1 3 54 100 50 6 150 Q 18.12.2014 TU (Celkový užitek)MU (Mezní užitek) A A

46 ─Jsou-li limetky a citrony substituty, pak jestliže cena citronů vzroste, spotřebitel bude kupovat: ─více limetek, takže jejich mezní užitek klesne ─více limetek, takže jejich mezní užitek stoupne ─méně limetek, takže jejich mezní užitek klesne ─méně limetek, takže jejich mezní užitek stoupne ─méně citronů, takže jejich mezní užitek klesne 18.12.201446

47 Rozpočet ─Student dostává 40 Kč denně jako kapesné. Celou částku utrácí za minerálku (m) a rohlíky (r). Běžná tržní cena minerálky je 5 Kč a rohlíky se prodávají v průměru za 1 Kč/kus. ─Napište rovnici jeho rozpočtového omezení a zakreslete toto rozpočtové omezení do grafu. 18.12.201447

48 Rovnice a graf rozpočtového omezení 18.12.201448 1020 4 2 6 30 40 = 5*Qm + 1*Qr 8 40 Celou částku utratí za minerálku. Celou částku utratí za rohlíky. Koupí-li 10 rohlíků (10x1=10 Kč), zbytek (30 Kč) může utratit za 6 minerálek.

49 Maximalizace užitku ─Cíl spotřebitele: ─S daným důchodem (rozpočtem) maximalizovat celkový užitek – maximálně uspokojit své potřeby. ─Racionálně jednající spotřebitel tedy zvyšuje objem nákupu určitého zboží až do bodu, kdy se mezní užitek poslední peněžní jednotky vynaložené na jeho nákup rovná meznímu užitku poslední peněžní jednotky vynaložené na nákup všech ostatních statků. 18.12.201449

50 Racionální spotřebitel a princip rovnosti mezních užitků ─Model racionálního tržního chování: Jestliže minerálka stojí 5krát tolik co rohlík, koupíte minerálku pouze za předpokladu, že vám přinese ve srovnání s rohlíkem nejméně 5násobný mezní užitek. 18.12.201450 MU MU = 5 Kč 1 Kč

51 ─Student maximalizuje užitek z nákupů minerálky a rohlíků. Jaký musí být MU r, jestli MU m je 20. 18.12.201451

52 ─Musí platit rovnice rovnováhy spotřebitele ─Po dosazení: MU r /1 = 20/5 ─MU r = 4 18.12.201452

53 ─Mezní užitek minerálky je dán rovnicí MU m = 40 – 5*Q m, mezní užitek rohlíků pak rovnicí MU r = 30 – Q r. ─Příjem studenta (I) v hodnotě 40 Kč je celý alokován na nákup těchto dvou statků (tj. I = P m *Q m + P r *Q r ). ─Vypočtěte množství minerálky a rohlíků za předpokladu, že je spotřebitel v rovnováze. 18.12.201453

54 MUX/PX = MUY/PY I = Pm*Qm + Pr*Qr (40-5*Qm)/5 = (30 – Qr)/1 40 = 5*Qm + 1*Qr 18.12.201454

55 ─Aby byl spotřebitel v rovnováze, musí platit, že MU m /P m = MU r /P r, tedy (40-5*Qm)/5 = (30 – Qr)/1 | *5 40 – 5*Qm = 150 – 5* Qr 5* Qr – 5*Qm = 110 Qr – Qm = 22 čili Qr = 22 + Qm 18.12.201455 Koupí-li 2 minerálky, musí tedy koupit 22 + 2 = 24 rohlíky, aby byl v rovnováze.

56 ─Současně musí splňovat rozpočtové omezení 40 = 5*Qm + 1*Qr. ─Dosazením za Qr (z první rovnice Qr = 22 + Qm) získáme 40 = 5*Qm + 22 + Qm 18 = 6*Qm Qm = 3 a tedy Qr = 25 18.12.201456

57 ─Spotřebitel v rovnováze spotřebovává 3 minerálky a 25 rohlíků, totiž (40 – 5 * 3)/5 = (30 – 1*25)/1 40 = 5 * 3 + 1 * 25

58 1.Oportunitní náklady 2.Poptávka, nabídka a tržní rovnováha 3.Teorie spotřebitele 4.Dodatek 18.12.201458

59 ─Pomocí aparátu poptávkově – nabídkové analýzy vysvětlete sezónní odchylky spotřeby a ceny u těchto dvou komodit ─ jablka ─a chaty na rekreaci u moře („plážové chaty“). ─Vysvětlete, proč je v letních měsících cena jablek nízká a cena plážových chat naopak vysoká. 18.12.201459

60 ─Vzroste nabídka jablek a poptávka může zůstat stejná 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

61 ─Vzroste poptávka při stejné nabídce 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q (ks) P

62 ? ─Proč zvyšuje neúroda chmele způsobená častými vichřicemi na Žatecku cenu piva Krušovice? 18.12.201462

63 Neúroda chmele vs cena piva Krušovice 18.12.201463 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q P

64 ? ─Nově vyvinutá metoda chovu zvyšuje dojnost až o 30 %. Je to dobrá nebo špatná zpráva pro farmáře?

65 ─Špatná, pokud je poptávka po mléku neelastická. 2 1 25 3 54 20 15 10 5 6 30 Q P

66 Statní zásahy ─Stát snižuje spotřebu např. cigaret cestou zdaněni a cestou osvěty. Který z grafů znázorňuje osvětu a který zdaněni? 18.12.201466 Q P Q P

67 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 1/2. Kontakt ─www.fzp.ujep.cz/~vosatka 18.12.20142."

Podobné prezentace


Reklamy Google