Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 2 - Základní kategorie standardní mikroekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 2 - Základní kategorie standardní mikroekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 2 - Základní kategorie standardní mikroekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 2 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Zvětšení zásoby kapitálových statků vyžaduje dočasné snížení současné spotřeby. Kdyby byly všechny půdy stejné úrodné, pak bychom nemuseli hovořit o klesajících výnosech půdy. Kapitálové statky neřadíme mezi primární výrobní faktory, protože pouze hodnota kapitálových statků může být oceněna a vypočtena v dlouhém období. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 2 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Pitnou vodu ve městech můžeme označit jako ekonomický statek, který býval dříve statkem volným. Jestliže produkt roste proporcionálně se všemi faktory, pak hovoříme o klesajících výnosech z rozsahu. Výrobní faktor přírodniny obvykle řadíme do primárního faktoru půda. Z hlediska užití můžeme ekonomické statky rozdělit na kapitálové statky (meziprodukt a dlouhodobé kapitálové statky) a na statky spotřební. [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 2 Ekonomie zahrnuje: a)studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi b)studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků c)studium bohatství d)studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) e)vše výše uvedené

5 MIEK1 – Cvičení 2 Ekonomie zahrnuje: a)studium aktivit zahrnujících peněžní a obchodní transakce mezi lidmi b)studium alokace nedostatkových zdrojů k výrobě statků c)studium bohatství d)studium života lidí (zaměstnání, příjmů, jejich realizace apod.) e)vše výše uvedené

6 MIEK1 – Cvičení 2 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a)100 000 Kč b)125 000 Kč c)225 000 Kč d)25 000 Kč e)nelze jednoznačně určit

7 MIEK1 – Cvičení 2 Jestliže školné plus ostatní výdaje na studium na vysoké škole činí ročně 100 000 Kč a vy máte možnost vydělat si 125 000 Kč, pokud budete zaměstnáni, pak náklady obětované příležitosti vašeho ročního působení na této škole jsou: a)100 000 Kč b)125 000 Kč c)225 000 Kč d)25 000 Kč e)nelze jednoznačně určit

8 MIEK1 – Cvičení 2 Klesající výnosy práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit: a)poklesem celkové produkce b)kyselostí půdy c)tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy d)tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první e)poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy

9 MIEK1 – Cvičení 2 Klesající výnosy práce při fixním množství půdy je možné nejlépe vysvětlit: a)poklesem celkové produkce b)kyselostí půdy c)tím, že nejdříve se obdělávají nejlepší půdy d)tím, že nejlepší dělníci jsou do zaměstnání najímáni přednostně jako první e)poklesem mezního výnosu (produktu) práce, protože každá nová jednotka práce má k dispozici méně půdy

10 MIEK1 – Cvičení 2 Zákon klesajících výnosů odráží skutečnost, že: a)s rostoucím objemem výroby klesají celkové výnosy b)s vývojem času výnosy výroby klesají c)s rostoucím objemem výroby a s vývojem času výnosy klesají d)s rostoucím objemem výroby se celkové výnosy nemění e)žádná z uvedených variant není správná

11 MIEK1 – Cvičení 2 Zákon klesajících výnosů odráží skutečnost, že: a)s rostoucím objemem výroby klesají celkové výnosy b)s vývojem času výnosy výroby klesají c)s rostoucím objemem výroby a s vývojem času výnosy klesají d)s rostoucím objemem výroby se celkové výnosy nemění e)žádná z uvedených variant není správná

12 MIEK1 – Cvičení 2 Který z následujících statků je vždy volným statkem: a)pitná voda b)čistý vzduch ve městě c)silnice a dálnice d)vzduch v poušti e)vše výše uvedené

13 MIEK1 – Cvičení 2 Který z následujících statků je vždy volným statkem: a)pitná voda b)čistý vzduch ve městě c)silnice a dálnice d)vzduch v poušti e)vše výše uvedené

14 MIEK1 – Cvičení 2 Za vzácný statek považujeme ten, který: a)byl vyroben b)byl vyroben a jehož množství je omezené c)je užitečný d)je užitečný a jehož množství je omezené e)se vyskytuje v omezeném množství

15 MIEK1 – Cvičení 2 Za vzácný statek považujeme ten, který: a)byl vyroben b)byl vyroben a jehož množství je omezené c)je užitečný d)je užitečný a jehož množství je omezené e)se vyskytuje v omezeném množství

16 MIEK1 – Cvičení 2 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a)zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b)zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c)zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d)zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e)vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

17 MIEK1 – Cvičení 2 Které z následujících tvrzení představuje důvod pro studium ekonomie: a)zkoumání systematického modelu ekonomických zásad pro lepší chápání ekonomické reality b)zkoumání lidského rozhodování o alokaci vzácných zdrojů k výrobě vzácných statků c)zkoumání vzájemné substituce statků s cílem optimalizovat uspokojení potřeb d)zkoumání ekonomických problémů a tvorba doporučení pro ekonomickou politiku vlády e)vše výše uvedené představuje důvody, proč ekonomii sledujeme

18 MIEK1 – Cvičení 2 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a)zaměstnanost b)ceny c)trh d)peníze e)vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

19 MIEK1 – Cvičení 2 Co z uvedeného nejlépe popisuje základní problém standardní ekonomie: a)zaměstnanost b)ceny c)trh d)peníze e)vzácnost a z ní plynoucí nutnost volby

20 MIEK1 – Cvičení 2 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a)práce b)půda c)kapitál d)kapitál a technologie e)nelze jednoznačně odpovědět

21 MIEK1 – Cvičení 2 Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a)práce b)půda c)kapitál d)kapitál a technologie e)nelze jednoznačně odpovědět

22 MIEK1 – Cvičení 2 Půda je primárním výrobním faktorem, protože: a)je historicky prvním používaným výrobním faktorem b)účastní se každého výrobního procesu c)je nejdůležitějším výrobním faktorem, neboť potraviny na ní vypěstované jsou nezbytné k zachování života d)každý výrobní proces vyžaduje určitý prostor e)žádná z předchozích odpovědí není správná

23 MIEK1 – Cvičení 2 Půda je primárním výrobním faktorem, protože: a)je historicky prvním používaným výrobním faktorem b)účastní se každého výrobního procesu c)je nejdůležitějším výrobním faktorem, neboť potraviny na ní vypěstované jsou nezbytné k zachování života d)každý výrobní proces vyžaduje určitý prostor e)žádná z předchozích odpovědí není správná

24 MIEK1 – Cvičení 2 Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že: a)s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste b)výroba ve velkém je výhodnější c)rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu všech výrobních faktorů zároveň d)všechny předchozí odpovědi jsou správné e)odpovědi a) a c) jsou správné

25 MIEK1 – Cvičení 2 Rostou-li výnosy z rozsahu, znamená to, že: a)s růstem objemu použitých výrobních faktorů objem výroby roste b)výroba ve velkém je výhodnější c)rostoucí objem výroby je zajišťován růstem objemu všech výrobních faktorů zároveň d)všechny předchozí odpovědi jsou správné e)odpovědi a) a c) jsou správné

26 MIEK1 – Cvičení 2 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: a)mzda, cena a zisk b)mzda, renta, zisk a náklady kapitálu c)mzdy, renty a úrokové míry d)mzdy, renty, zisky a úroky e)platí vše výše uvedené

27 MIEK1 – Cvičení 2 Formy důchodů plynoucí z vlastnictví a zapojení výrobních faktorů do výrobních procesů v tržní ekonomice jsou: a)mzda, cena a zisk b)mzda, renta, zisk a náklady kapitálu c)mzdy, renty a úrokové míry d)mzdy, renty, zisky a úroky e)platí vše výše uvedené

28 MIEK1 – Cvičení 2 Určité faktory jsou obsaženy v každé výrobě. Tyto faktory jsou: a)přírodní a lidské zdroje b)„svobodné“ podniky, konkurence a výhodná koupě komodit c)peněžní ocenění a konkurenční podniky d)práce, půda, peníze e)platí vše výše uvedené

29 MIEK1 – Cvičení 2 Určité faktory jsou obsaženy v každé výrobě. Tyto faktory jsou: a)přírodní a lidské zdroje b)„svobodné“ podniky, konkurence a výhodná koupě komodit c)peněžní ocenění a konkurenční podniky d)práce, půda, peníze e)platí vše výše uvedené

30 MIEK1 – Cvičení 2 Správně doplňte V pozadí různých vymezení předmětu obecné ekonomie (ekonomické teorie) leží nesoulad mezi _____________ potřebami a __________ zdroji. Zdrojem (vstupem) nazýváme ekonomický statek používaný k _______ jiných _______ Firmy je používají ve __________ procesech. Charakteristickými rysy (atributy) ekonomických statků jsou jejich __________ a existence v ________ míře (tj. _________ ). neomezenými omezenými výroběstatků výrobních užitečnost omezené vzácnost

31 MIEK1 – Cvičení 2 Správně doplňte Nejobecnějším rysem ekonomické činnosti je ____________ Input je jiné označení pro ______ (výrobní faktor). Práce a půda jsou ________ výrobní faktory (nejsou výsledkem předchozí výroby), kapitál pak označujeme jako __________ výrobní faktor (je současně vstupem i _________ ). V tržní ekonomice se výrobní faktory nacházejí v ___________ vlastnictví, jejich majitel je zapojí do výrobního procesu pouze tehdy, dosahuje-li nějakého ________ z vlastnictví (či fungování) příslušného faktoru (mzdy u práce, zisku či ______ u kapitálu a renty v případě vlastnictví _____ ). rozhodování zdroj primární sekundární výstupem soukromém důchodu úroky půdy

32 MIEK1 – Cvičení 2 Správně doplňte Náklady obětované příležitosti (alternativní náklady) představují hodnotu nejlepší ____________, ale ______________ příležitosti (tj. hodnotu nejlepšího _____________ užití zdrojů, které nelze uskutečnit, pokud byla realizována určitá volba). Zákon klesajících výnosů odráží následující skutečnost - jestliže přidáváme stále ______ množství ________ inputu (přičemž množství ostatních inputů se _______ ), pak od určitého bodu mají výsledné _________ produkce tendenci ______. realizovatelné nerealizované alternativního stejnéjednoho nemění přírůstky klesat


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 2 - Základní kategorie standardní mikroekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google