Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Cvičení 16 – Trh kapitálu a kapitálových statků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Cvičení 16 – Trh kapitálu a kapitálových statků"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Cvičení 16 – Trh kapitálu a kapitálových statků
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 16 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Mezi zdroje zisku lze zařadit i dočasný mimořádný výnos pro inovátory („odměna za inovace“). Finančními trhy rozumíme trhy peněz a trhy kapitálových statků. Investice do lidského kapitálu vždy znamenají zvyšování celkového objemu mzdových prostředků na zaměstnance. [PRAVDA] [NEPRAVDA] [NEPRAVDA]

3 MIEK1 – Cvičení 16 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Různé formy úspor domácností (např. peněžní hotovost, termínované vklady či pojistné) se na trhu kapitálu přeměňují v bankovní úvěry poskytované firmám. Úrok (resp. úroková míra) je „cenou peněz“ – odměnou za právo dočasně disponovat cizími penězi (zdroji). Pokud na dokonale konkurenčním trhu kapitálu platí, že MFCK je menší než MRPK - firma zvýší poptávané množství kapitálu. [PRAVDA] [PRAVDA] [PRAVDA]

4 MIEK1 – Cvičení 16 Rozhodněte, zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či nepravdivá Teorie současné hodnoty slouží k oceňování kapitálových statků a jako jeden z podkladů pro investiční rozhodování firem. Míru výnosu z kapitálu můžeme zjistit jako čistý výnos dělený náklady na investici. Odpisy představují součást výrobních nákladů firmy. [PRAVDA] [PRAVDA] [PRAVDA]

5 MIEK1 – Cvičení 16 Kapitálové statky:
jsou většinou statky dlouhodobého užití neslouží bezprostřední spotřebě jsou statky, které byly vyrobeny, aby opět byly vloženy do výroby je pojem označující kapitál ve fyzickém smyslu všechny tvrzení jsou správná

6 MIEK1 – Cvičení 16 Kapitálové statky:
jsou většinou statky dlouhodobého užití neslouží bezprostřední spotřebě jsou statky, které byly vyrobeny, aby opět byly vloženy do výroby je pojem označující kapitál ve fyzickém smyslu všechny tvrzení jsou správná

7 MIEK1 – Cvičení 16 Jestliže je v podmínkách dokonalé konkurence úroková míra jako cena kapitálu nižší než veličina MRPk, potom firma: sníží poptávané množství kapitálu nezmění poptávané množství kapitálu zvýší poptávané množství kapitálu prodá veškeré výrobní zařízení a opustí odvětví nemáme dostatek informací pro odhad chování této firmy

8 MIEK1 – Cvičení 16 Jestliže je v podmínkách dokonalé konkurence úroková míra jako cena kapitálu nižší než veličina MRPk, potom firma: sníží poptávané množství kapitálu nezmění poptávané množství kapitálu zvýší poptávané množství kapitálu prodá veškeré výrobní zařízení a opustí odvětví nemáme dostatek informací pro odhad chování této firmy

9 MIEK1 – Cvičení 16 Které z následujících tvrzení není správné?
úspory jsou rostoucí funkcí úrokové míry v dlouhém období jsou úspory určeny na základě časových preferencí nabídka kapitálu v krátkém období je dokonale elastická během času dochází k růstu celkových kapitálových zásob, takže jednotlivé vertikální krátkodobé křivky nabídky kapitálu se posunují doprava nabídka kapitálu v krátkém období je dokonale neelastická

10 MIEK1 – Cvičení 16 Které z následujících tvrzení není správné?
úspory jsou rostoucí funkcí úrokové míry v dlouhém období jsou úspory určeny na základě časových preferencí nabídka kapitálu v krátkém období je dokonale elastická během času dochází k růstu celkových kapitálových zásob, takže jednotlivé vertikální krátkodobé křivky nabídky kapitálu se posunují doprava nabídka kapitálu v krátkém období je dokonale neelastická

11 MIEK1 – Cvičení 16 Míra výnosu z kapitálu vyjadřuje:
čistý výnos (zpravidla za 1 rok), který přinese jedna peněžní jednotka investovaného kapitálu cenu kapitálu násobenou běžnou tržní úrokovou mírou kolik kapitálu by firma najala za předpokladu dokonalé konkurence na všech trzích kolika peněžních jednotek investovaného kapitálu je třeba k dosažení rovnosti úspor a investic na makroúrovni žádná z nabídek není správná

12 MIEK1 – Cvičení 16 Míra výnosu z kapitálu vyjadřuje:
čistý výnos (zpravidla za 1 rok), který přinese jedna peněžní jednotka investovaného kapitálu cenu kapitálu násobenou běžnou tržní úrokovou mírou kolik kapitálu by firma najala za předpokladu dokonalé konkurence na všech trzích kolika peněžních jednotek investovaného kapitálu je třeba k dosažení rovnosti úspor a investic na makroúrovni žádná z nabídek není správná

13 MIEK1 – Cvičení 16 Úrok lze charakterizovat jako:
výnos ze za´půjčených peněz cenu peněz (resp. peněžního kapitálu) za právo dočasně disponovat cizími penězi formu nájemného, pokud se nájem týká kapitálu cenu (odměnu) za to, že domácnost své prostředky okamžitě nepotřebuje – tj. stimul tvorby úspor všechny odpovědi úrok charakterizují

14 MIEK1 – Cvičení 16 Úrok lze charakterizovat jako:
výnos ze za´půjčených peněz cenu peněz (resp. peněžního kapitálu) za právo dočasně disponovat cizími penězi formu nájemného, pokud se nájem týká kapitálu cenu (odměnu) za to, že domácnost své prostředky okamžitě nepotřebuje – tj. stimul tvorby úspor všechny odpovědi úrok charakterizují

15 MIEK1 – Cvičení 16 Cena auta je Kč. Toto auto ročně pronajímám za Kč. Celkové roční náklady na provoz a údržbu činí Kč. Míra výnosu z kapitálu (v %) bude: 25 13 12 100 ze zadaných informací nelze určit

16 MIEK1 – Cvičení 16 Cena auta je Kč. Toto auto ročně pronajímám za Kč. Celkové roční náklady na provoz a údržbu činí Kč. Míra výnosu z kapitálu (v %) bude: 25 13 12 100 ze zadaných informací nelze určit

17 MIEK1 – Cvičení 16 Cena auta je Kč. Toto auto ročně pronajímám za Kč. Celkové roční náklady na provoz a údržbu činí Kč. Roční míra návratnosti kapitálu bude (v %): 1 25 12 100 nelze určit

18 MIEK1 – Cvičení 16 Cena auta je Kč. Toto auto ročně pronajímám za Kč. Celkové roční náklady na provoz a údržbu činí Kč. Roční míra návratnosti kapitálu bude (v %): 1 25 12 100 nelze určit

19 MIEK1 – Cvičení 16 Luk a šípy jsou pro Robinsona:
přírodním faktorem, protože jsou vyrobeny z přírodního materiálu reálným (fyzickým) kapitálovým statkem, protože mu slouží k získání statků spotřebních volným statkem, protože nejsou vzácné spotřebním statkem, protože uspokojují jeho potřeby žádná z odpovědí není správná

20 MIEK1 – Cvičení 16 Luk a šípy jsou pro Robinsona:
přírodním faktorem, protože jsou vyrobeny z přírodního materiálu reálným (fyzickým) kapitálovým statkem, protože mu slouží k získání statků spotřebních volným statkem, protože nejsou vzácné spotřebním statkem, protože uspokojují jeho potřeby žádná z odpovědí není správná

21 MIEK1 – Cvičení 16 Hodnota kapitálového statku je dána:
náklady vynaloženými na jeho pořízení, úročenými k dnešnímu dni jeho budoucími výnosy, odúročenými ke dni jeho pořízení jeho budoucími výnosy, odúročenými ke dnešnímu dni jeho dnešní zůstatkovou hodnotou jeho dnešními výnosy, úročenými ke dni jeho úplného opotřebení

22 MIEK1 – Cvičení 16 Hodnota kapitálového statku je dána:
náklady vynaloženými na jeho pořízení, úročenými k dnešnímu dni jeho budoucími výnosy, odúročenými ke dni jeho pořízení jeho budoucími výnosy, odúročenými ke dnešnímu dni jeho dnešní zůstatkovou hodnotou jeho dnešními výnosy, úročenými ke dni jeho úplného opotřebení

23 MIEK1 – Cvičení 16 Firma na trhu kapitálových statků nakoupí výrobní zařízení za Kč. Činnost na tomto zařízení nese roční tržbu ve výši Kč. Roční náklady na výrobu (včetně odpisů) jsou Kč. Čistý roční výnos z kapitálu bude: 5 000 Kč 1% žádná z nabídek není správná

24 MIEK1 – Cvičení 16 Firma na trhu kapitálových statků nakoupí výrobní zařízení za Kč. Činnost na tomto zařízení nese roční tržbu ve výši Kč. Roční náklady na výrobu (včetně odpisů) jsou Kč. Čistý roční výnos z kapitálu bude: 5 000 Kč 1% žádná z nabídek není správná

25 MIEK1 – Cvičení 16 Míra výnosu z kapitálu je: vždy rovna úrokové míře
rovna úrokové míře pouze v případě nedokonalé konkurence na trhu kapitálu rovna úrokové míře pouze v případě dokonalé konkurence na trhu kapitálu vždy rovna čistému výnosu z kapitálu žádná z nabídek není správná

26 MIEK1 – Cvičení 16 Míra výnosu z kapitálu je:
vždy rovna úrokové míře rovna úrokové míře pouze v případě nedokonalé konkurence na trhu kapitálu rovna úrokové míře pouze v případě dokonalé konkurence na trhu kapitálu vždy rovna čistému výnosu z kapitálu žádná z nabídek není správná

27 MIEK1 – Cvičení 16 Z hlediska společnosti má určitý investiční projekt smysl, pokud: cena půjčky je velmi nízká zvýší reálný produkt zvýší produkt na obyvatele nový projekt zajistí vyšší zaměstnanost míra výnosnosti je větší než tržní úroková míra

28 MIEK1 – Cvičení 16 Z hlediska společnosti má určitý investiční projekt smysl, pokud: cena půjčky je velmi nízká zvýší reálný produkt zvýší produkt na obyvatele nový projekt zajistí vyšší zaměstnanost míra výnosnosti je větší než tržní úroková míra

29 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud ukazatel PV (současná hodnota toku budoucích výnosů) je menší ve srovnání s cenou stroje, pak firma: pravděpodobně stroj koupí pravděpodobně stroj koupí, pokud si na něj nemusí půjčit pravděpodobně stroj nekoupí koupí stroj, ale pouze za dokonalé konkurence nelze rozhodnout, neboť ukazatel PV při rozhodování firmy o uskutečnění investice nehraje podstatnou úlohu

30 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud ukazatel PV (současná hodnota toku budoucích výnosů) je menší ve srovnání s cenou stroje, pak firma: pravděpodobně stroj koupí pravděpodobně stroj koupí, pokud si na něj nemusí půjčit pravděpodobně stroj nekoupí koupí stroj, ale pouze za dokonalé konkurence nelze rozhodnout, neboť ukazatel PV při rozhodování firmy o uskutečnění investice nehraje podstatnou úlohu

31 MIEK1 – Cvičení 16 Úspory lze nejlépe charakterizovat jako:
základní motivační cíl chování domácnosti tu část disponibilního důchodu domácnosti, která nebyla vydána na spotřebu část důchodu, kterou si spotřebitel odkládá na dobu stáří tu část disponibilního důchodu domácnosti, která zbude po zdanění a zakoupení nezbytných spotřebních předmětů žádná z uvedených nabídek úspory nedefinuje

32 MIEK1 – Cvičení 16 Úspory lze nejlépe charakterizovat jako:
základní motivační cíl chování domácnosti tu část disponibilního důchodu domácnosti, která nebyla vydána na spotřebu část důchodu, kterou si spotřebitel odkládá na dobu stáří tu část disponibilního důchodu domácnosti, která zbude po zdanění a zakoupení nezbytných spotřebních předmětů žádná z uvedených nabídek úspory nedefinuje

33 MIEK1 – Cvičení 16 Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje kapitálové statky? peníze soukromé vlastnictví primární faktor ve výrobě vyrobené zboží určené pro další výrobu ,,krev života“ podnikového systému

34 MIEK1 – Cvičení 16 Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje kapitálové statky? peníze soukromé vlastnictví primární faktor ve výrobě vyrobené zboží určené pro další výrobu ,,krev života“ podnikového systému

35 MIEK1 – Cvičení 16 Úvěr lze nejpřesněji definovat jako:
částku peněz, kterou platí dlužník odměnu z půjčené částky poměr výnosu z uspořené částky k této uspořené částce částku peněz, kterou platí pachtýř žádná z nabídek není správná

36 MIEK1 – Cvičení 16 Úvěr lze nejpřesněji definovat jako:
částku peněz, kterou platí dlužník odměnu z půjčené částky poměr výnosu z uspořené částky k této uspořené částce částku peněz, kterou platí pachtýř žádná z nabídek není správná

37 MIEK1 – Cvičení 16 Jako ,,lidský kapitál“ označujeme:
kapitál potřebný na vyplácení mezd typ investic, které podnikatel musí vynakládat na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců typ investice, kterou lidé různými způsoby vynakládají ,,sami na sebe“ manažerský řídící aparát firmy žádná z variant není správná

38 MIEK1 – Cvičení 16 Jako ,,lidský kapitál“ označujeme:
kapitál potřebný na vyplácení mezd typ investic, které podnikatel musí vynakládat na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců typ investice, kterou lidé různými způsoby vynakládají ,,sami na sebe“ manažerský řídící aparát firmy žádná z variant není správná

39 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud se různé investiční projekty vzájemně vylučují, pak firma zvolí ten projekt: u kterého je ukazatel PV nejnižší u kterého je ukazatel PV nejvyšší u kterého se ukazatel PV rovná ceně investice u kterého je maximální rozdíl mezi PV a tržní úrokovou mírou který má nejvyšší dobu životnosti

40 MIEK1 – Cvičení 16 Pokud se různé investiční projekty vzájemně vylučují, pak firma zvolí ten projekt: u kterého je ukazatel PV nejnižší u kterého je ukazatel PV nejvyšší u kterého se ukazatel PV rovná ceně investice u kterého je maximální rozdíl mezi PV a tržní úrokovou mírou který má nejvyšší dobu životnosti

41 MIEK1 – Cvičení 16 Co z následujícího nepatří mezi determinanty (zdroje) zisku? výnos plynoucí ze speciálních výsad např. patentu implicitní nájemné prémie za nepojistitelné riziko dočasný mimořádný výnos pro inovátory vše uvedené může být zdrojem firemního zisku

42 MIEK1 – Cvičení 16 Co z následujícího nepatří mezi determinanty (zdroje) zisku? výnos plynoucí ze speciálních výsad např. patentu implicitní nájemné prémie za nepojistitelné riziko dočasný mimořádný výnos pro inovátory vše uvedené může být zdrojem firemního zisku

43 MIEK1 – Cvičení 16 Kapitálové statky, které jsou v daném roce produktem výroby a jsou v témže roce opět ve výrobě spotřebovány, označujeme jako: fixní kapitál variabilní kapitál meziprodukt (,,krátkodobé“ kapitálové statky) dlouhodobá aktiva krátkodobé faktory produkce

44 MIEK1 – Cvičení 16 Kapitálové statky, které jsou v daném roce produktem výroby a jsou v témže roce opět ve výrobě spotřebovány, označujeme jako: fixní kapitál variabilní kapitál meziprodukt (,,krátkodobé“ kapitálové statky) dlouhodobá aktiva krátkodobé faktory produkce

45 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Princip ukazatele současné hodnoty toku budoucích výnosů (PV) spočívá v tom, že spočítáme (pomocí ____________), kolik peněz uložených dnes při dané _______ míře by bylo potřeba, aby poskytlo ______ tok budoucích příjmů jako oceňovaný kapitálový statek (investice). Podle povahy budoucích _______ z investice používáme různé vzorce pro stanovení konkrétní výše ukazatele PV – výsledek nám slouží jako jedno z kritérií pro rozhodování o volbě či uskutečnění příslušné investice. diskontování úrokové stejný výnosů

46 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Kapitál je __________ faktor, je současně ________ i _________. Do této kategorie bývá řazena i ___________ (mívající nehmotnou podobu myšlenky, postupu či investice) někdy i _____________ (schopnost organizovat a řídit výrobu, nést rizika, provádět investice apod.) Pokud chápeme kapitál jako produkty výroby sloužící k výrobě jiných statků, pak hovoříme o kapitálových ________. Párovými kategoriemi jsou statky (výrobky a služby určené k bezprostřední spotřebě) a tzv. ____________ (kapitálové statky „krátkodobého“ užití – např. polotovary) sekundární vstupem výstupem technologie podnikatelství statcích meziprodukt

47 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Kapitál může dále nabývat podoby __________ aktiv a ________ kapitálu. Společným znakem všech forem (podob) kapitálu je fakt, že přináší ekonomickému subjektu (který v současnosti vynaložil určité zdroje na jeho získání) v budoucnosti nějaký další dodatečný _______ (např. v podobě úroku) Pokud na trhu kapitálu _________ žádný ekonomický subjekt, který je schopen ovlivnit tržní cenu kapitálu (tedy disponovat určitým stupněm kontroly nad cenou kapitálu) – pak tento trh kapitálu považujeme za _________ konkurenční. finančních lidského příjem neexistuje dokonale

48 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Trh „krátkodobých“ peněz a půjček označujeme jako trh ______, trh „dlouhodobých“ peněz a půjček (s dobou splatnosti delší než 1 rok – tzv. „dlouhodobé peníze“) pak jako trh ________. Dohromady tvoří síť __________ trhů. Trh kapitálu bývá někdy označován jako trh ______. Pokud firmy nemají dostatek ________ zdrojů, přicházejí na trh kapitálu. Poptávka na tomto trhu je _________ poptávka od poptávky po výrobcích a službách, k jejichž výrobě se má dodatečný kapitál používat – je určena veličinou ______ a závisí na výši ________ míry. peněz kapitálu finančních úspor vlastních odvozená MRPK úrokové

49 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Nabídka na trhu kapitálu je dána ________ domácností, v krátkém období považujeme křivku nabídky kapitálu za dokonale ___________ (fixní), v dlouhém období pak je křivka nabídky kapitálu _______ (s růstem úrokové míry roste, za jinak stejných podmínek, i nabídka úspor ze strany domácností). Rovnováha dokonale konkurenčního trhu kapitálu nastává při rovnosti nabídky a poptávky po kapitálu, tedy graficky v průsečíku tržních křivek nabídky kapitálu (která je dána ________) a poptávky po kapitálu (za kterou je skryt vývoj veličiny ______). V bodě rovnováhy jsou tedy vyrovnány „______“ a „________“, vytváří se rovnovážná úroková _____ („cen kapitálu“) a rovnovážné ________ „směňovaného“ kapitálu. úsporami neelastickou rostoucí úsporami MRPK úspory investice míra množství

50 MIEK1 – Cvičení 16 Správně doplňte Pokud se již firma rozhodla pro určitou investici a podařilo se jí získat prostředky na trhu ________, přichází na trh ___________ statků, který je analogií trhu ___________ statků. Poptávka po kapitálových statcích je odvozena z principu míry _______ z kapitálu. Reálně je oceňování kapitálových statků prováděno např. podle ukazatele ________ hodnoty toku budoucích _______ z oceňování kapitálového aktiva. kapitálu kapitálových spotřebních výnosu současné výnosů


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Cvičení 16 – Trh kapitálu a kapitálových statků"

Podobné prezentace


Reklamy Google