Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitálový trh jako zdroj financování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitálový trh jako zdroj financování"— Transkript prezentace:

1 Kapitálový trh jako zdroj financování
Zdeněk Jelínek

2 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Kapitálové statky se spolupodílí na tvorbě hodnot a prochází procesem výrobní spotřeby. Do výrobní spotřeby vstupuje: Jednorázově (oběžný kapitál) Postupně (fixní kapitál)

3 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Fixní kapitál Budovy Strojní zařízení Vybavení staveb A pod.

4 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Fixní kapitál Budovy Strojní zařízení Vybavení staveb a pod. Proces výrobní spotřeby fixního kapitálu má podobu fixního opotřebení – není exaktně měřitelné-je stanoveno na základě účetních předpisů

5 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Amortizační odpisy jsou formou, pomocí níž se proces opotřebení eviduje a zároveň vytváří předpoklady pro obnovu spotřebovaného fixního kapitálu, odepsané hodnoty se shromažďují na amortizačním účtu

6 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Akumulace kapitálových statků Je procesem, ve kterém se na základě investic vytvářejí nové kapitálové statky Předpokladem je úspora prostředků – ta je pak možná k přeměně na investice

7 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Akumulace kapitálu je proces přeměny peněžních prostředků v kapitál Akumulace peněžní Peníze se zhodnocují v peněžní formě – poskytnutím půjček, které přinášejí úrok, nákup cenných papírů, přinášející dividenda, důchod a podobně Akumulace reálná Peníze se využívají k nákupu výrobních faktorů Zvyšuje postavení firmy v konkurenčním boji Je tvořena čistými investicemi, které jsou vynakládány na nákup prvků kapitálu, tedy jsou určeny k rozšiřování výroby

8 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Na obnovu spotřebovaného kapitálu je třeba vynakládat investice Obnovovací (restituční) investice – jejich zdrojem je odpisový fond Pojem HRUBÉ INVESTICE - IB IB = IN + IR IB – hrubá investice (brutto) IN – čistá investice (netto) IR – obnovovací investice (restituční)

9 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Předpokladem investiční činnosti je vznik úspor, které je možno na investice přeměnit – znamená to, že se musí z peněz vynakládaných na spotřebu vydělit uspořená část. Celkový objem kapitálu (důchod) Y je složen z výdajů na spotřebu - C Úspor – S Y = C + S

10 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Vznik úspor, nebo schopnosti tvořit úspory, patří k základním charakteristikám ekonomiky Peněžní akumulace vytváří předpoklady pro reálnou akumulaci Masu úspor je možno převádět na investice Tedy I = S Investice = úspory

11 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Pro vznik úspor musí tedy subjekt svůj důchod rozdělit na : výdaje na spotřebu úspory Rozdělení je pomocí dvou „sklonů“ sklon ke spotřebě sklon k úsporám

12 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Pro sklon k úsporám platí s = Přitom: s = sklon k úsporám S = úspory γ = výše důchodu C c = c – sklon ke spotřebě C – výdaje na spotřebu S γ s + c = 1 γ

13 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Důchod se mění na spotřebu úspory

14 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Sklon k úsporám je motivován : úrokovou mírou rostoucí úroková míra vyvolává sklon k úsporám preferencí likvidity potřeba mít část důchodu v hotovostní podobě k okamžitému použití umožňuje to rychle reagovat na příležitosti trhu spekulace zajištění pro případ nouze apod.

15 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
S rostoucím důchodem roste sklon k úsporám

16 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Investice Záměrné obětování přesně určené hodnoty za účelem získání hodnoty vyšší Investiční záměr Krátkodobé tržby Dlouhodobé tržby Cílem záměru je Získat okamžité Cash Flow Spekulace koupit a se ziskem prodat Kombinace obojího

17 3. Kapitálový trh jako zdroj financování (tady jsme skončili)
Investice se dělí na Reálné investice Přímé podnikání Nákup nemovitostí Nákup movitostí Nákup drahých kovů Nákup komodit Finanční investice Peněžní vklady Poskytování úvěrů a půjček Nákup klasických cenných papírů Sjednání pojištění Finanční spoluúčast na podnikání jiných Další investice (např. finanční deriváty)

18 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Kombinace vlastností peněz, majetkových aktiv a dlužních dokumentů Osoba, která poskytla své disponibilní prostředky má zaručena práva Na navrácení majetku Na zaručenou peněžní odměnu Právo podílet se na zisku Právo podílet se vlastnicky na majetku osoby, která si peníze půjčila Právo rozhodovat nebo spolurozhodovat o způsobu použití poskytnutých peněžních prostředků Další práva na základě smluvních dohod

19 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Jsou oproti finančním investicím vázány na určité činnosti nebo předměty – charakteru hmotných aktiv Jedná se o investice Do vlastní výroby Do služeb Investice do reálného majetku za účelem majetnictví a zhodnocení Investice do nemovitostí Investice do movitých věcí – zejména trvalé hodnoty – umění, drahých kovů, nerostných surovin

20 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Reálné investice Stojí na konci řetězce finančního toku Jedná se mnohdy o konečný cíl investorů

21 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Finanční investice mají zejména formu investic do investičních nástrojů finančního trhu a zejména do cenných papírů

22 3. Kapitálový trh jako zdroj financování
Finanční investice mají zejména formu investic do investičních nástrojů finančního trhu a zejména do cenných papírů


Stáhnout ppt "Kapitálový trh jako zdroj financování"

Podobné prezentace


Reklamy Google