Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klasifikace investic v podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klasifikace investic v podniku"— Transkript prezentace:

1 Klasifikace investic v podniku
1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice – vytvářejí nebo rozšiřují výrobní kapacitu podniku, výstavba nových budov, staveb, dopravních cest, nákup pozemků, strojů, výrobních zařízení, apod. 2) Nehmotné (nemateriální) investice – nákup výrobně- technických poznatků, licencí, softwaru, autorských práv. 3) Finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů, půjčení peněz za účelem získání úroků, dividend nebo zisku.

2 Metody hodnocení investic
1) Statické metody – nepřihlížejí k působení faktoru času: doba úhrady (návratnosti, splácení), rentabilita (výnosnost) investice, účetní míra výnosnosti. 2) Dynamické metody – přihlížejí k působení faktoru času: čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, diskontovaná doba úhrady, index rentability (výnosnosti).

3 Doba úhrady Doba, za kterou kumulované příjmy uhradí celkové kapitálové výdaje na investici. Jsou-li příjmy v každém roce životnosti investice stejné, pak: Jsou-li příjmy v každém roce jiné, pak dobu úhrady zjistíme postupným načítáním ročních částek příjmů, až se kumulovaná částka rovná investičním nákladům. Pravidlo investování: Investice je výhodná, pokud je doba úhrady kratší než je očekávaná doba životnosti investice.

4 Rentabilita investice
Udává kolik haléřů zisku přináší jedna investovaná koruna. Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže vypočtená rentabilita je vyšší než investorem požadovaná míra výnosnosti.

5 Účetní míra výnosnosti
Obdoba ukazatele ROI, ale místo zisku počítá s peněžními příjmy (zisk + odpisy). Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže vypočtená ARR je vyšší než investorem požadovaná míra výnosnosti.

6 Čistá současná hodnota
Součet diskontovaných čistých peněžních toků za celou dobu životnosti investice. Ct peněžní tok realizovaný od referenčního data za t období, i diskontní míra jako desetinné číslo (např. míra výnosnosti alternativní investice, WACC), n doba životnosti investice.

7 Vnitřní výnosové procento
Spočívá v nalezení diskontní míry, při které se ČSH rovná nule, nebo-li při které se současná hodnota očekávaných příjmů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investici.

8 Vztah mezi ČSH a VVP VVP

9 Index rentability Podíl diskontovaných čistých příjmů a diskontovaných investičních nákladů projektu. Vztah mezi ČSH a IR: ČSH = 0 ↔ IR = 1 ČSH > 0 ↔ IR > 1 ČSH < 0 ↔ IR < 1 Pravidlo investování: Investice je výhodná, jestliže IR je větší než 1.

10 Výběr ze zaměnitelných, vzájemně se vylučujících, investičních variant
Lze použít statickou nákladovou metodu založenou na srovnávání provozních a jednorázových nákladů. Koeficient efektivnosti: Np – provozní náklady Nj – jednorázové (investiční) náklady A, B – investiční varianty Doba návratnosti dodatečných investičních nákladů: Za jak dlouho se uhradí dodatečné investiční náklady varianty B.


Stáhnout ppt "Klasifikace investic v podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google