Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku „14“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku „14“"— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku „14“

2 Definice dlouhodobého majetku
Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku HMOTNÝ odepisovaný – 02X HMOTNÝ neodepisovaný – 03X
Hmotná podstata Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se stavby (bez ohledu na cenu), věci movité – nad ,-, pěstitelské celky, dospělá zvířata, jiný DLHM HMOTNÝ neodepisovaný – 03X Jeho hodnota se časem nesnižuje Pozemky, sbírky a umělecká díla – bez ohledu na cenu NEHMOTNÝ – 01X Nehmotná podstata cena vyšší jak 60 000,- zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři), software, výsledky, vývoj a výzkum FINANČNÍ - 06X cenné papíry, podíly ve firmách Důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

4 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku
Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K1, Kn Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

5 Ocenění DHM a DNM PŘI POŘÍZENÍ = vstupní cena
pořizovací cena = při nákupu, cena fakturovaná + vedlejší pořizovací náklady (není školení) reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem ve výši vlastních nákladů = při vlastní výrobě, z kalkulačního vzorce PŘI VYŘAZENÍ = zůstatková cena

6 Ocenění DFM PŘI POŘÍZENÍ PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje
pořizovací cena = při nákupu, cena kupní + vedlejší pořizovací náklady (např. provize makléře) reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje Cena stanovená metodou FIFO Cena stanovená váženým aritmetickým průměrem

7 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou
Převod z osobního majetku podnikatele

8 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení Účetní = stanoví si je podnik sám Daňové- podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené 

9 Výpočet odpisů Daňové odpisy Účetní odpisy Rovnoměrné odpisy
odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

10 Pojmy Oprávka – suma odpisů, opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání Vstupní cena – cena s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů(VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena -  je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení. Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

11 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním)  Manko / škoda

12 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

13 Účtování pořízení 04 = 041 – pořízení nehmotného majetku
042 – pořízení hmotného majetku 043 – pořízení finančního majetku

14 Účtování zařazení

15 Účtování odepisování

16 Účtování vyřazení 1. krok - ½ ročního odpisu
2. krok – doúčtování zůstatkové ceny 3. krok – vyřazení majetku z evidence

17 Další účtování při vyřazení majetku
(Doklad o použití)

18 Účtování záloh

19 Dlouhodobé cenné papíry
Majetkové - Kupujeme za účelem získání podílů ve firmě a mít rozhodovací právo, výnosem jsou dividendy 061, 062,063 Dluhové – např. státní dluhopisy přináší příjem do státního rozpočtu, kupující získává při zpětném odkupu garantovaný úrok 065

20 Účtování DFM - pořízení

21 Účtování DFM - prodej Vyřazení v evidence Prodej

22 Účtování DFM – dividendy, podíly na zisku
Dividendy byly zdaněny srážkovou daní

23 Účtování DFM – dluhové CP
Nákup Zpětný odkup


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku „14“"

Podobné prezentace


Reklamy Google