Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účtování dlouhodobého majetku „14“. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účtování dlouhodobého majetku „14“. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."— Transkript prezentace:

1 Účtování dlouhodobého majetku „14“

2 Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok

3 Dělení dl. majetku HMOTNÝ odepisovaný – 02X – Hmotná podstata – Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se – stavby (bez ohledu na cenu), věci movité – nad 40 000,-, pěstitelské celky, dospělá zvířata, jiný DLHM HMOTNÝ neodepisovaný – 03X – Hmotná podstata – Jeho hodnota se časem nesnižuje – Pozemky, sbírky a umělecká díla – bez ohledu na cenu NEHMOTNÝ – 01X – Nehmotná podstata – cena vyšší jak 60 000,- – zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání spol. smlouvy – poplatek notáři), software, výsledky, vývoj a výzkum FINANČNÍ - 06X – cenné papíry, podíly ve firmách – Důvod investice - vyplacené podíly na zisku (dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě

4 Operativní evidence Inventární karta dlouhodobého majetku Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná osoba, datum pořízení, odpisová skupina, doba odepisování, způsob odepisování, K 1, K n Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC

5 Ocenění DHM a DNM PŘI POŘÍZENÍ = vstupní cena – pořizovací cena = při nákupu, cena fakturovaná + vedlejší pořizovací náklady (není školení) – reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem – ve výši vlastních nákladů = při vlastní výrobě, z kalkulačního vzorce PŘI VYŘAZENÍ = zůstatková cena

6 Ocenění DFM PŘI POŘÍZENÍ – pořizovací cena = při nákupu, cena kupní + vedlejší pořizovací náklady (např. provize makléře) – reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru, určená soudním znalcem PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje – Cena stanovená metodou FIFO – Cena stanovená váženým aritmetickým průměrem

7 Způsoby pořízení Nákupem Darem Nalezením Vlastní výrobou Převod z osobního majetku podnikatele

8 Odepisování Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení dlouhodobého majetku za 1 rok Dělení – Účetní = stanoví si je podnik sám – Daňové- podle Zákona o dani z příjmu Rovnoměrné Zrychlené

9 Výpočet odpisů Daňové odpisy odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy – Rovnoměrné odpisy – Zrychlené odpisy Účetní odpisy odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy

10 Pojmy Oprávka – suma odpisů, opotřebení dlouhodobého majetku za dobu používání Vstupní cena – cena s níž byl majetek pořízen a zařazen do užívání Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou hodnotu odpisů(VC-oprávky) Zvýšená zůstatková cena - je zůstatková cena zvýšená o hodnotu technického zhodnocení. Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a technického zhodnocení

11 Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku Prodej Likvidace Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví Bezúplatný převod (darováním) Manko / škoda

12 Technické zhodnocení Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a rekonstrukce, která u jednoho majetku za jeden rok přesáhne částku 40 000,-

13 Účtování pořízení 04 = 041 – pořízení nehmotného majetku 042 – pořízení hmotného majetku 043 – pořízení finančního majetku

14 Účtování zařazení

15 Účtování odepisování

16 Účtování vyřazení 1. krok - ½ ročního odpisu 2. krok – doúčtování zůstatkové ceny 3. krok – vyřazení majetku z evidence

17 Další účtování při vyřazení majetku (Doklad o použití)

18 Účtování záloh

19 Dlouhodobé cenné papíry Majetkové - Kupujeme za účelem získání podílů ve firmě a mít rozhodovací právo, výnosem jsou dividendy – 061, 062,063 Dluhové – např. státní dluhopisy přináší příjem do státního rozpočtu, kupující získává při zpětném odkupu garantovaný úrok – 065

20 Účtování DFM - pořízení

21 Účtování DFM - prodej Vyřazení v evidence Prodej

22 Účtování DFM – dividendy, podíly na zisku Dividendy byly zdaněny srážkovou daní

23 Účtování DFM – dluhové CP Nákup Zpětný odkup


Stáhnout ppt "Účtování dlouhodobého majetku „14“. Definice dlouhodobého majetku Majetek, který je v podniku déle než 1 rok."

Podobné prezentace


Reklamy Google