Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží"— Transkript prezentace:

1 nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží
Zásoby Co jsou zásoby materiál nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč Ivana Francová, SOU Liběchov

2 Ivana Francová, SOU Liběchov
Zboží movité věci nabyté za účelem prodeje, pokud s nimi obchodujete (V některých případech jsou zbožím i movité věci, které se normálně považují za hmotný majetek k odpisování, např. když budete prodejcem třeba nákladních automobilů. Nákladní automobily, které boudou určeny na prodej a ne na použití, pro vás budou zbožím a výdaje na ně daňově uznatelné rovnou, ne přes odpisy.) výrobky vlastní výroby, nachystané k prodeji v případě, že vaším předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, tak nemovitosti, které nakupujete za účelem prodeje a sami je nepoužíváte, nepronajímáte a neprovádíte na nich technické zhodnocení Ivana Francová, SOU Liběchov

3 Ivana Francová, SOU Liběchov
Evidence zásob Zásoby bez ohledu na způsob jejich nabytí se sledují v knize zásob (na kartách zásob) Ivana Francová, SOU Liběchov

4 Ivana Francová, SOU Liběchov
K datu inventarizace účetní jednotka prokáže stav zásob v hmotných jednotkách a stanoveným způsobem je ocení. V účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost, při které je technicky obtížné vedení skladních karet podle jednotlivých položek zásob (např. prodej potravin), se za záznamy o zásobách považují i jiné vhodné způsoby, které prokazují celkový stav zásob, např. kontrola korunou. Ivana Francová, SOU Liběchov

5 Ivana Francová, SOU Liběchov
kontrola korunou Princip kontroly korunou spočívá v oceňování zásob prodejní cenou.Jakýkoliv přírůstek zásob se pak ocení prodejní cenou a v této hodnotě se přičte k celkovému zůstatku zásob.Úbytek zásob se pak bude zapisovat na základě vykázaných tržeb Ivana Francová, SOU Liběchov

6 Ivana Francová, SOU Liběchov
Vzor + PS skladu k – v prodejních cenách + nákupy v běžném roce – v prodejních cenách +, - rozdíly přecenění (+ zvýšení cen, - snížení cen) Vyřazené zásoby (neprodejné, poškozené) - Celkové tržby v běžném roce – v prodejních cenách Ivana Francová, SOU Liběchov

7 Ivana Francová, SOU Liběchov

8 Ivana Francová, SOU Liběchov
Oceňování zásob 1) Zásoby vlastní výroby oceňujeme na úrovni vynaložených vlastních nákladů. Vlastními náklady u zásob rozumíme přímé náklady popř. část nepřímých nákladů, které se k činnosti vztahují. Částka se určuje podle skutečné výše nákladů, nebo podle operativních kalkulací. 2) Zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou. Pořizovací cenu se rozumí cena za kterou se zásoba skutečně pořídí včetně nákladů s jejich pořízením (doprava, clo, pojištění...). 3) Zásoby pořízené bezplatně (nalezené, odpad) se oceňují reprodukční pořizovací cenou. Ivana Francová, SOU Liběchov

9 Ivana Francová, SOU Liběchov
Oceňování zásob ve skladě 1) oceňování ve skutečných pořizovacích cenách - oceňování výhodné zejména tehdy, pokud se cena po delší dobu nemění např. při dlouhodobých smlouvách s dodavatelem - evidence je zde bez problémů, cena zde zůstává stejná a jedná se spíše o výjimečný případ 2) ocenění v průměrných cenách - provádí se v případě - oceňování cyklického tj. vypočítáme průměrnou cenu zásob v určitých intervalech (týden, dekáda, max. měsíc) - v tomto intervalu se úbytky oceňují takto vypočtenou cenou - může se jednat o: a) vážený aritmetický průměr proměnlivý b) vážený aritmetický průměr periodický Ivana Francová, SOU Liběchov

10 Ivana Francová, SOU Liběchov

11 Ivana Francová, SOU Liběchov
Proměnlivý - používá se tak, že po každém novém přírůstku zásob se zjišťuje i nový průměr - u tohoto způsobu musíme znát: množství daného materiálu na skladě a jeho poslední přírůstek Periodický - založen na tom, že průměr nepočítáme po každém jednotlivém přírůstku, ale počítá se až za delší období (max. měsíc) - tato zjištěná hodnota se pak bude používat jako cena pro vyskladňování v daném období Ivana Francová, SOU Liběchov

12 Ivana Francová, SOU Liběchov
FIFO (First In - First Out) "první dovnitř - první ven" první vstupující prvek zároveň ze systému první vystupuje (fronta) Např. při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny. Ivana Francová, SOU Liběchov


Stáhnout ppt "nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží"

Podobné prezentace


Reklamy Google