Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."— Transkript prezentace:

1 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) 0/12 MENU

2 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Hodnocení investic1/12 MENU Hodnocení investic Podstatou hodnocení je porovnání vynaloženého kapitálu s výnosy, které investice přinese. Porovnávají se jednorázové investiční náklady, vynaložené na začátku projektu s budoucími očekávanými výnosy. Výnosy jsou tvořeny ziskem a odpisy (cash flow = zisk + odpisy) a je nutné je přepočítat na současnou hodnotu.

3 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 2/12 MENU Hodnocení probíhá ve čtyřech krocích: a)určení nákladů na investici b)odhadnutí budoucích výnosů (nejdůležitější a zároveň nejsložitější úkol) c)určení nákladů na kapitál – tzv. diskontní sazba d)výpočet současné hodnoty cash flow SHCF 1. Hodnocení investic

4 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 2. Současná hodnota Cash Flow3/12 MENU ….....……hodnota cash flow v daném roce k…………….diskontní sazba, neboli náklady na kapitál t……………..rok n…………….očekávaná životnost investice

5 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 4/12 MENU 3. Metody hodnocení investic Doba návratnosti investice Tato metoda hledá dobu, při níž platí: Obecně platí, že kratší doba investice je výhodnější a musí platit, že doba návratnosti musí být nižší než doba životnosti investice. Doba návratnosti se zjistí postupným načítáním jednotlivých ročních částek SHCF.

6 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5/12 MENU 3. Metody hodnocení investic Metoda čisté současné hodnoty Čistá současná hodnota investice je dána rozdílem mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady Pro přijetí investice musí čistá hodnota investice v posledním roce investice nabývat kladných hodnot.

7 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 6/12 MENU 3. Metody hodnocení investic Metoda vnitřního výnosového procenta (VVP) VVP je taková diskontní míra, při níž se současná hodnota cash flow rovná investičním nákladům: Udává předpokládanou výnosnost investice, kterou lze porovnat s požadovanou výnosností. Rozdíl je potom mírou rizika projektu.

8 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 7/12 MENU Lze postupovat podle tohoto vzorce: 3. Metody hodnocení investic …..zvolené úrokové (diskontní) sazby, pro něž musí platit, že..čisté současné hodnoty inv. pro diskontní míry

9 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 8/12 MENU 4. Příklady Příklad 1: Uvažujme následující investiční projekt: Koupíme stroj v ceně 1 mil. Kč, životnost stroje je 5 let, lineární odepisování, požadovaná výnosnost je 10%. Roční zisky po zdanění se vyvíjely podle tabulky níže: V kterém roce (popř. mezi kterými lety) můžeme počítat s dobou návratnosti investice?

10 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 9/12 MENU 4. Příklady Příklad 2: Vložíte do malého podniku investici 57 000 Kč. Očekáváte, že na konci každého roku po dobu 4 let obdržíte výnos 20 000 Kč, určete: a)Vniřní výnosové procento b)Uskutečníte tuto investici, víte-li, že lze očekávat budoucí zhodnocení vložených peněžních prostředků ve výši 17%?

11 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 10/12 MENU 4. Příklady Příklad 3: Podnik chce investovat do nákupu stroje o ceně 1 000 000 Kč o době životnosti 5 let a lineárními účetními odpisy. Požadovaná výnosnost investice je 10%. Daň ze zisku počítejte 20%. V důsledku investice se zvýšily jednotlivé ukazatele takto:

12 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 11/12 MENU 4. Příklady Příklad 5: Vyplatí se investice 1 000 000 Kč s návratností 400 000 Kč/ rok s životností 3 let, k=10%. IN=1 000 000 t= 3 roky CF = 400 000 Kč/rok k=10%

13 PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 12/12 MENU DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: xmelicharek@fd.cvut.czxmelicharek@fd.cvut.cz Web: www.fd.cvut.cz/personal/melictom


Stáhnout ppt "PE – Provozní ekonomie VI. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."

Podobné prezentace


Reklamy Google