Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. Hodnocení investic. Investiční rozhodování Investice – podmínka rozvoje podniku Podnik realizuje takové investiční projekty, které odpovídají technickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. Hodnocení investic. Investiční rozhodování Investice – podmínka rozvoje podniku Podnik realizuje takové investiční projekty, které odpovídají technickým."— Transkript prezentace:

1 7. Hodnocení investic

2 Investiční rozhodování Investice – podmínka rozvoje podniku Podnik realizuje takové investiční projekty, které odpovídají technickým a ekonomickým požadavkům! Investiční projekt může být: - náhrada opotřebovaného zařízení - zavedení nové výroby, nové služby - rozšíření výrobní kapacity - nový podnikatelský záměr

3 Zdroje investic Vlastní zdroje: - odpisy - zisk - výnosy z prodeje a likvidace hmotného majetku - nově vydané akcie Cizí zdroje: - investiční úvěr - obligace - splátkový prodej nebo leasing

4 Hodnocení efektivnosti investic Podstatou hodnocení je porovnání vynaloženého kapitálu (investičních nákladů) s předpokládanými příjmy, které od investice očekáváme Při hodnocení investice přihlížíme ke třem faktorům: - výnosnosti - rizikovosti - likvidnosti (době splacení) Postup hodnocení investic: 1. určení nákladů na investici 2. odhad budoucích výnosů 3. určení nákladů na kapitál (diskontní míry) 4. Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů

5 Určení nákladů na kapitál Výsledkem je diskontní míra, která by měla zahrnovat rizikovost projektu!

6 Výpočet současné hodnoty CF Pomocí současné hodnoty zohledňujeme faktor času: SHCF............současná hodnota cash flow CF t ………….hodnota cash flow v daném roce k…………….diskontní sazba, neboli náklady na kapitál t……………..rok n…………….očekávaná životnost investice

7 Metody hodnocení investic Ukazatel výnosnosti investice:...... výnosnost investice...... průměrný roční zisk IN..... investiční náklady Nevýhoda – nepřihlíží k rozložení příjmů v čase – je tzv. statickým ukazatelem

8 Metoda čisté současné hodnoty - Čistá současná hodnota investice je dána rozdílem mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady: - Čistá současná hodnota investice je dána rozdílem mezi současnou hodnotou cash flow a investičními náklady: - pro přijetí investice musí čistá hodnota investice v posledním roce investice nabývat kladných hodnot. Metody hodnocení investic

9 Doba návratnosti obecně platí, že čím kratší je doba návratnosti, tím je investice výhodnější, každopádně musí platit, že doba návratnosti musí být nižší než doba životnosti investice obecně platí, že čím kratší je doba návratnosti, tím je investice výhodnější, každopádně musí platit, že doba návratnosti musí být nižší než doba životnosti investice doba návratnosti se zjistí postupným načítáním jednotlivých ročních částek současné hodnoty cash flow doba návratnosti se zjistí postupným načítáním jednotlivých ročních částek současné hodnoty cash flow potom je doba návratnosti dobou mezi začátkem projektu a okamžikem, kdy čistá současná hodnota je nulová potom je doba návratnosti dobou mezi začátkem projektu a okamžikem, kdy čistá současná hodnota je nulová Metody hodnocení investic

10 Vnitřní výnosové procento (VVP) - VVP je taková diskontní míra, při níž se současná hodnota cash flow rovná investičním nákladům - VVP je taková diskontní míra, při níž se současná hodnota cash flow rovná investičním nákladům Udává předpokládanou výnosnost investice, kterou porovnáváme s požadovanou výnosností. VVP musí být vyšší než požadovaná výnosnost (tedy diskontní míra) Metody hodnocení investic

11 Postup výpočtu VVP - vnitřní výnosové procento lze spočítat: a) podle vzorce: b) v programu Microsoft Excel zvolené úrokové (diskontní) sazby, pro něž musí platit, že čisté současné hodnoty investice pro diskontní míry


Stáhnout ppt "7. Hodnocení investic. Investiční rozhodování Investice – podmínka rozvoje podniku Podnik realizuje takové investiční projekty, které odpovídají technickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google