Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika investic. P3_Investice Investice jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch vyšší budoucí nejisté hodnoty. V rámci stavebního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika investic. P3_Investice Investice jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch vyšší budoucí nejisté hodnoty. V rámci stavebního."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika investic

2 P3_Investice Investice jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch vyšší budoucí nejisté hodnoty. V rámci stavebního podniku se jedná zejména o obstarávání dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného a finančního majetku. Celkové investice v podniku I B = I N + I R I N...investice netto, čisté I R... restituční neboli obnovovací investice I B... investice brutto, hrubé - představují celkové investice společnosti Modernizační investice Racionalizační investice

3 P3_Investice Investice podle předmětu investování Reálné (věcné) investice –Přímé podnikání ve výrobě a službách; –Pořízení nemovitostí, sbírek, uměleckých předmětů nebo drahých kovů. Finanční investice –Peněžní vklady; –Depozitní certifikáty; –Dluhopisy; –Akcie; –Pojistky a renty; –Finanční spoluúčast na podnikání jiných; –Majetkové a podílové listy; –Odvozené cenné papíry (opce, opční poukázky, termínované kontrakty). Investice nehmotné. –Investice do vzdělání, vědy, výzkumu a vývoje; –Reklamy nebo sociálních služeb.

4 P3_Investice Investiční prostor – výnos, stupeň likvidity a riziko, které probíhají v čase. Výnos –představuje všechny příjmy z investice od okamžiku, kdy do ní vložíme peněžní prostředky až do okamžiku posledního příjmu (např.likvidace) této investice. Stupeň likvidity –představuje rychlost s jakou jsme schopni přeměnit naši investici zpět na hotové peněžní prostředky. Riziko –představuje možné odchýlení skutečných výnosů od očekávaných.

5 P3_Investice Schodiště likvidity

6 P3_Investice Bezpečnostní pyramida

7 P3_Investice Plánování a efektivnost investic Plánování investic Zjištění odbytových možnosti podniku; Zjištění odbytových možnosti podniku; Vytvoření plánu produkce; Vytvoření plánu produkce; Analýza potřeba výrobních činitelů (vstupů); Analýza potřeba výrobních činitelů (vstupů); ? Potřeba rozšíření stávajících kapacit?; ? Potřeba rozšíření stávajících kapacit?; Investice. Investice.

8 P3_Investice Vhodnost investic – ekonomické hodnocení Celkové investiční náklady – potřeba kapitálu Výnosy projektu Provozní (výrobní) náklady projektu Zisk/ztráta Výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti

9 P3_Investice Celkové investiční náklady – potřeba kapitálu pořízení stálých aktiv pozemky, budovy, stroje a zařízení, patenty, průmyslová vlastnická práva,… pořízení pracovního kapitálu zásoby – suroviny, pomocný materiál, náhradní díly, …

10 P3_Investice Výnosy V = Q. c kde Q... množství vyrobeného zboží (m.j.) c... jednotková cena daného zboží (Kč/m.j.) Výnosy: –Tržby za prodané výrobky –Tržby za poskytované služby –Finanční výnosy

11 P3_Investice Provozní (výrobní) náklady projektu Nv = NM + M + Od + Os Druhového členění nákladů podle spotřeby vstupních faktorů: materiálové materiálové mzdové mzdové odpisové odpisové ostatní ostatní a dále finanční finanční

12 P3_Investice Zisk zisk = výnosy – výrobní náklady – finanční náklady zisk po zdanění = zisk – daň z příjmu

13 P3_Investice Efektivnost investic – statické metody Rentabilita rentabilita = zisk x 100/kapitál [%] rentabilita = zisk x 100/kapitál [%] Doba návratnosti představuje počet let, za které projekt vytvoří čisté peněžní toky (CF) ve výši investovaných nákladů. představuje počet let, za které projekt vytvoří čisté peněžní toky (CF) ve výši investovaných nákladů.

14 P3_Investice Efektivnost investic – dynamické metody NPV – Čistá současná hodnota (Net Present Value) IRR – Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return)

15 P3_Investice Čistá současná hodnota NPV představuje přírůstek zdrojů podniku, plynoucí z investice do reálných aktiv při zohlednění časové hodnoty peněz Kde: PV … současná hodnota v Kč IN … investiční náklad v Kč r … diskontní sazba v %/100 n … délka hodnoceného období v letech Pravidla pro rozhodování: NPV > 0investovat (výnosnost vyšší než zadané r) NPV = 0investovat (výnosnost rovna zadanému r) NPV < 0 neinvestovat (výnosnost nižší než zadané r)

16 P3_Investice Vnitřní výnosové procento – IRR představuje procentuální výnosnost projektu za celé hodnocené období. odhad hodnoty IRR projektu výpočet NPV pro toto IRR porovnání s rozhodovacími kritérii: NPV = 0... odhad správný NPV > 0... odhad nízký NPV < 0... odhad vysoký postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné NPV a záporné NPV dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR kde r 1...odhadované IRR pro kladnou NPV r 2...odhadované IRR pro zápornou NPV


Stáhnout ppt "Ekonomika investic. P3_Investice Investice jsou definovány jako obětování jisté současné hodnoty ve prospěch vyšší budoucí nejisté hodnoty. V rámci stavebního."

Podobné prezentace


Reklamy Google