Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s penězi Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s penězi Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s penězi Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Užití peněz: •spotřeba, •úspory, •investice.

3 Spotřeba •Nákup služeb a spotřebních předmětů. •Uspokojení potřeb.

4 Úkol •Jak bys rozdělil celkovou sumu 30 000 Kč na nákup spotřebních předmětů a služeb v tomto měsíci? •Zdůvodni svoje rozhodnutí. •Vymez potřeby, které tak budou uspokojeny. •Uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

5 Úspory •Trezor, doma: –znehodnocení inflací, –nulový výnos. •Bankovní vklad: –úrok, –snižuje vliv inflace.

6 Úkol •Uveď výhody a nevýhody spoření.

7 Bankovní vklady, jejich formy: •běžný účet, •spořicí účet, •vkladní knížka, •termínovaný vklad.

8 Úkol •Vyhledej v níže uvedené literatuře definice jednotlivých forem bankovních vkladů a poznamenej si je. –KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008[online]. [cit. 2009-18-5]. Dostupné z:.

9 Úkol •Uveď výhody a nevýhody jednotlivých forem bankovních vkladů.

10 Úkol •Jak bys rozdělil do jednotlivých spořicích produktů celkovou sumu 100 000 Kč? •Zdůvodni svoje rozhodnutí. •Uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

11 Investice •Vede k dosažení výnosu (zisku). •Výnos (zisk) – odměna za odloženou spotřebu (Obětuji okamžitou spotřebu ve prospěch výnosu (zisku) v budoucnu.).

12 Investice – výnos (zisk), riziko a likvidita •Čím vyšší riziko – tím vyšší výnos (zisk), nebo ztráta. •Čím delší doba vázanosti peněz – tím vyšší výnos (zisk).

13 Investice, jejich formy •Reálné investice: –nemovitosti, –drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, –přímé podnikání. •Finanční investice: –cenné papíry.

14 Úkol •Uveď konkrétní příklady jednotlivých forem investic. •Zhodnoť je z hlediska: a)rizika, b)likvidity, c)výnosnosti (zisku).

15 Finanční investice, jejich formy •depozitní certifikáty, •pokladniční poukázky, •obligace, •hypotéční zástavní listy, •směnky, •akcie, •pojistky, •finanční spoluúčast při podnikání jiných, •podílové listy, •(odvozené cenné papíry).

16 Úkol •Zhodnoť jednotlivé formy finančních investic z hlediska: a)rizika, b)likvidity, c)výnosnosti (zisku).

17 Možnosti investování •individuálně, •kolektivně: –investiční fondy; –podílové fondy.

18 Úkol •Vyhledej v literatuře podstatu individuálního a kolektivního investování. •Poznamenej si definice.

19 Úkol •Porovnej výhody a nevýhody individuálního a kolektivního investování.

20 Podílové fondy •akciové, •dluhopisové, •peněžního trhu, •smíšené, •oborové, •fondů, •nemovitostní.

21 Úkol •Čím se od sebe liší jednotlivé formy podílových fondů? •V čem spočívají jejich výhody a nevýhody?

22 Úkol •Jaké formy investic by sis vybral ty? Své rozhodnutí zdůvodni. •Jak bys rozložil celkovou sumu 300 000 Kč mezi tyto formy investic? Své rozhodnutí zdůvodni a uveď výhody a nevýhody svého rozhodnutí.

23 LITERATURA: •KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2. •KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008[online]. [cit. 2009-18-5]. Dostupné z WWW:.

24 LITERATURA: •KONEČNÝ, Bronislav - SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2. •VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. •VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998. ISBN 80-85963-66-3. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hospodaření s penězi Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google