Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investování II (podílové fondy) Základy ekonomiky a účetnictví – 9

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investování II (podílové fondy) Základy ekonomiky a účetnictví – 9"— Transkript prezentace:

1 Investování II (podílové fondy) Základy ekonomiky a účetnictví – 9
Investování II (podílové fondy) Základy ekonomiky a účetnictví – 9. ročník Autorem materiálu je Jitka Fialová, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

2 Podílové fondy Kdo nechce aktivně obchodovat a sledovat vývoje cen cenných papírů, může své peníze vložit do podílových fondů. Jsou spravovány investičními společnostmi (bankami). Fungují za základě kolektivního investování. Ve fondu se shromažďují finanční prostředky od jednotlivých investorů, za které investiční společnost nakupuje různé cenné papíry. Investor dostane za vložené peněžní prostředky podílové listy, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Podílové listy lze kdykoliv a v jakémkoli množství od investiční společnosti nakoupit a zároveň je lze kdykoliv odprodat zpátky. Cenné papíry - představují tedy pohledávku (peněžní nebo majetkový nárok) vlastníka cenného papíru vůči emitentovi (ten,který cenný papír vydal). Jsou to např. akcie, podílové listy, dluhopisy atd.

3 Druhy podílových fondů:
Výhody podílových fondů: - větší výnosy než u termínovaných vkladů nebo spořících účtů - pokud nechám podílové listy ve fondu více jak šest měsíců, výnosy se nedaní dostupnost, jednoduchost, velký výběr Druhy podílových fondů: Druh PF Doporučený minimální investiční horizont Peněžního trhu 6 měsíců – 1 rok Dluhopisový 1 – 2 roky Zajištěný 3 – 5 let Fond fondů Smíšený akciový 5 a více let

4 Fondy peněžního trhu - mají nízké riziko, ale také nízký výnos
Fondy peněžního trhu - mají nízké riziko, ale také nízký výnos. Investují do krátkodobých dluhopisů. Dluhopisové fondy - mají výnosnost a rizikovost jen o trochu vyšší než u fondů peněžního trhu. Dluhopisy jsou dlužné cenné papíry, jejichž doba splatnosti je delší než jeden rok. Zajištěné fondy - peníze jsou investovány do bankovních termínovaných účtů, do fondů peněžního trhu a do nejbezpečnějších dluhopisových fondů. Fondy garantují minimálně návrat vložených prostředků za cenu nižšího zhodnocení. Fondy fondů - nakupují podílové listy jiných fondů. Výhodou je rozložení rizika. Nevýhodou mohou být vyšší poplatky,které se vlastně platí dvakrát.

5 Smíšené fondy - investují do akcií, dluhopisů a peněžního trhu.
Akciové fondy – investují do akcií. Jsou pro investora nejrizikovější, ale v dlouhodobém horizontu také nejziskovější. Akcie je cenný papír, který opravňuje jejího majitele (akcionáře) podílet se na řízení společnosti. Zároveň mu zaručuje podíl na zisku společnosti (právo na výplatu dividendy).

6

7 Úkoly: Co je výnosem u termínovaného vkladu? 2. Co je výnosem akcie?
3. Co je výnosem podnikatele? 4. Co je výnosem při pronajímání bytu? Která investice je méně riziková termínovaný vklad nebo akcie? 6. Co je výnosem z peněz uložených v prasátku? 7. Na internetu najdi srovnání akciových a dluhopisových fondů za poslední rok. ( např. , )

8 Správné odpovědi: Úrok Dividenda Zisk Nájemné, které mi platí nájemce. Termínovaný vklad Nic, peníze uložené v prasátku se časem znehodnotí.

9 Základní trojúhelník investování
Výnos Likvidita Riziko (bezpečnost)

10 Likvidita je schopnost přeměnit investici zpět na hotovost.
Otázky: Která investice má větší likviditu: běžný účet v bance nebo termínovaný vklad? 2. Seřaď investice podle likvidity od nejlikvidnější po nejméně likvidní: a) týdenní termínovaný vklad b) byt na pronájem c) běžný účet v bance

11 Odpovědi: Běžný účet 2. a) běžný účet b) termínovaný vklad c) byt Při investování existují dva druhy rizik: 1. Riziko kreditní - riziko nedodržení závazků dlužníka (emitenta cenného papíru – ten, kdo ho vydal) 2. Riziko volatility – kolísání ceny cenného papíru Otázky: Půjčíš-li spolužákovi peníze, v čem je tvé riziko kreditní a v čem riziko volatility? Jaké je kreditní riziko a riziko volatility u akcií?

12 Vztah mezi investičními kritérii:
Odpovědi: Kreditní riziko – peníze mi nevrátí Riziko volatility – je zde nízké, pouze v tom, že mi vrátí pouze část a nebo bude peníze vracet po částech 2. Kreditní riziko – akciová společnost zkrachuje Riziko volatility – kolísání cen akcií na burze Vztah mezi investičními kritérii: Očekávaný výnos x riziko S růstem očekávaného výnosu investice její riziko roste. Riziko x likvidita Nízká likvidita investice znamená vyšší riziko. Očekávaný výnos x likvidita Čím je vyšší likvidita investice, tím je očekávaný výnos nižší =klesá.

13 Otázky: Jaký je vztah mezi očekávaným výnosem a rizikem investice u: běžného účtu akciového fondu? 2. Jaký je vztah mezi rizikem a likviditou u: termínovaného vkladu na 1 rok v téže bance? Jaký je vztah mezi výnosem a likviditou: běžný účet termínovaný vklad na 1 rok v téže bance?

14 Odpovědi: Běžný účet – nízký výnos a nízké riziko Akciový fond – vysoký výnos a vysoké riziko 2. Běžný účet – vyšší likvidita – kdyby byla banka před krachem, z běžného účtu si můžu peníze vybrat hned Termínovaný vklad – nižší likvidita – kdyby byla banka před krachem, peníze v bance zůstanou. V tomto případě je tedy termínovaný vklad rizikovější než běžný účet. Běžný účet – malý výnos, ale vysokou likviditu – peníze mohu vybrat kdykoliv. Termínovaný vklad na 1 rok – o něco vyšší výnos , ale tím pádem horší likvidita – peníze si mohu vybrat až za rok.

15 Zlaté pravidlo investování:
Rozhoduji-li se, kam investovat své peníze, musím vždy hodnotit všechna tři kritéria – výnos, riziko i likviditu. Musím si uvědomit, že neexistuje žádná investice, která by byla vysoce výnosná a zároveň velmi likvidní a málo riziková.

16 Zdroje: Jena Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled, Zlín, CEED 2004 Slabikář finanční gramotnosti, Cofet, a.s. ,2009 Prasatko(2).png


Stáhnout ppt "Investování II (podílové fondy) Základy ekonomiky a účetnictví – 9"

Podobné prezentace


Reklamy Google