Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Investiční rozhodování a podnikání Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Investiční rozhodování a podnikání Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Investiční rozhodování a podnikání Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Aktiva Aktivum je vše, co svému vlastníkovi přináší výnos. Může přitom jít o reálná aktiva nebo o finanční aktiva. Aktivum je vše, co svému vlastníkovi přináší výnos. Může přitom jít o reálná aktiva nebo o finanční aktiva. Reálná aktiva jsou používána ve výrobě. Reálná aktiva jsou používána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, minerální ložiska – tedy výrobní faktory. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, minerální ložiska – tedy výrobní faktory. Finanční aktiva představují práva na výnosy z reálných aktiv. Finanční aktiva představují práva na výnosy z reálných aktiv. Jsou to zejména bankovní vklady a cenné papíry (akcie, dluhopisy aj.) Jsou to zejména bankovní vklady a cenné papíry (akcie, dluhopisy aj.) Některá aktiva přinášejí výnos permanentně, například pozemky nebo akcie. Některá aktiva přinášejí výnos permanentně, například pozemky nebo akcie. Takovým „věčným aktivům“ říkáme perpetuity. Jiná aktiva přinášejí výnos jen po určitou dobu, například ložiska surovin patenty nebo některé typy dluhopisů. Takovým aktivům říkáme anuity. Takovým „věčným aktivům“ říkáme perpetuity. Jiná aktiva přinášejí výnos jen po určitou dobu, například ložiska surovin patenty nebo některé typy dluhopisů. Takovým aktivům říkáme anuity.

3 Cena perpetuity Cena je odvozena od očekávaného čistého výnosu aktiva a od úrokové míry. V – symbol perpentuity r – úroková míra P – cena perpentuity Ceny aktiv nezávisejí na ničem jiném než na očekávaném výnosu z aktiv a na úrokové míře. Náklady, za které bylo reálné aktivum vyrobeno, nemají vliv na jeho cenu. Ta závisí pouze na očekávaných výnosech aktiva a na úrokové míře. Cena finanční perpetuity, jako je akcie, je rovněž odvozena od jejího očekávaného výnosu a od úrokové míry. Platí pro ni stejný vzorec, který je uveden výše. P = V/r

4 Cena anuity – Dnešní hodnota budoucích výnosů Uvažujme cenu aktiva, kterou ponese výnos jen jeden rok. Pro tuto cenu platí: Uvažujme cenu aktiva, kterou ponese výnos jen jeden rok. Pro tuto cenu platí: Investor přepočítává budoucí očekávaný výnos na jeho dnešní hodnotu. Tomuto přepočítání říkáme odúročení budoucího výnosu. Investor přepočítává budoucí očekávaný výnos na jeho dnešní hodnotu. Tomuto přepočítání říkáme odúročení budoucího výnosu. Investor je ochoten dát za aktivum nanejvýš takovou cenu, která se rovná dnešní hodnotě jeho očekávaných budoucích výnosů. Investor je ochoten dát za aktivum nanejvýš takovou cenu, která se rovná dnešní hodnotě jeho očekávaných budoucích výnosů. Tržní cena anuity – aktiva s omezenou životností – je dána vzorcem: Tržní cena anuity – aktiva s omezenou životností – je dána vzorcem: P - cena aktiva P - cena aktiva V - očekávaný roční výnos z aktiva V - očekávaný roční výnos z aktiva r - roční úroková míra r - roční úroková míra n - doba životnosti aktiva, tj. počet let, během nichž plyne z aktiva každoroční výnos V. n - doba životnosti aktiva, tj. počet let, během nichž plyne z aktiva každoroční výnos V. Nepřímá úměrnost mezi cenou aktiv a úrokovou mírou. Nepřímá úměrnost mezi cenou aktiv a úrokovou mírou. P = V / (1+r) P = V / (1+r) + V / (1+r) 2 + … + V / (1+r) n

5 Míra výnosu Míra výnosu je definována jako podíl výnosu a ceny aktiva: Míra výnosu je definována jako podíl výnosu a ceny aktiva: v - míra výnosu v - míra výnosu V - výnos V - výnos P - cena P - cena Počítáme-li míru výnosu z nějakého aktiva proto, abychom ji porovnali s jinými investičními příležitostmi, musíme výnos z aktiva vztáhnout k jeho dnešní ceně – k ceně, za kterou je možné je dnes koupit nebo prodat na trhu. Počítáme-li míru výnosu z nějakého aktiva proto, abychom ji porovnali s jinými investičními příležitostmi, musíme výnos z aktiva vztáhnout k jeho dnešní ceně – k ceně, za kterou je možné je dnes koupit nebo prodat na trhu. v = V / P

6 Riziko a míra výnosu Riziko nemá žádný vliv na výši výnosu, ale má vliv na cenu aktiva. Riziko nemá žádný vliv na výši výnosu, ale má vliv na cenu aktiva. Aktiva s vyšší mírou rizika mají vyšší míru výnosu, protože vyšší míra rizika snižuje jejich cenu. Aktiva s vyšší mírou rizika mají vyšší míru výnosu, protože vyšší míra rizika snižuje jejich cenu. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika.

7 Podnikatel Podnikání je činnost plná nejistoty. Podnikání je činnost plná nejistoty. Podnikatelé neustále hledají nové příležitosti - mezery na trhu. To jsou dosud neobjevené a nevyužívané příležitosti, které slibují (když je někdo objeví a využije) vysoký ekonomický zisk. Podnikatelé neustále hledají nové příležitosti - mezery na trhu. To jsou dosud neobjevené a nevyužívané příležitosti, které slibují (když je někdo objeví a využije) vysoký ekonomický zisk. Inovace je uvádění nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů na trh. Inovace je uvádění nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů na trh. Výrobce si vybírá mezi známými příležitostmi. Podnikatelská aktivita obsahuje něco víc – je to objevování dosud neznámých příležitostí. Výrobce si vybírá mezi známými příležitostmi. Podnikatelská aktivita obsahuje něco víc – je to objevování dosud neznámých příležitostí. Podnikání reaguje na to, že jsou informace neúplné a trhy nedokonalé. Podnikání reaguje na to, že jsou informace neúplné a trhy nedokonalé. Podnikání tím, že vyhledává a zaplňuje mezery na trhu, zároveň snižuje nedokonalost trhů. Podnikání tím, že vyhledává a zaplňuje mezery na trhu, zároveň snižuje nedokonalost trhů. Když stát vstoupí na dosud neobsazené trhy a zaplní jejich mezery, nedá již podnikatelům šanci, aby je zaplnili sami. Se zaplněním mezer na trzích mizí totiž ziskové příležitosti pro podnikatele. Když stát vstoupí na dosud neobsazené trhy a zaplní jejich mezery, nedá již podnikatelům šanci, aby je zaplnili sami. Se zaplněním mezer na trzích mizí totiž ziskové příležitosti pro podnikatele. Někdy si politikové uvědomí, že by bylo lepší tam či jinde uvolnit prostor soukromému sektoru. Ale pak je to už politicky velmi riskantní trh. Někdy si politikové uvědomí, že by bylo lepší tam či jinde uvolnit prostor soukromému sektoru. Ale pak je to už politicky velmi riskantní trh. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika.

8 Shrnutí Aktivum je vše, co svému vlastníkovi přináší výnos Aktivum je vše, co svému vlastníkovi přináší výnos Reálná aktiva jsou používána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, minerální ložiska. Finanční aktiva jsou práva na výnosy z reálných aktiv. Jsou to zejména bankovní vklady a cenné papíry. Reálná aktiva jsou používána ve výrobě. Jsou to pozemky, budovy, stroje, dopravní prostředky, minerální ložiska. Finanční aktiva jsou práva na výnosy z reálných aktiv. Jsou to zejména bankovní vklady a cenné papíry. Aktivum, které přináší výnos permanentně, nazýváme perpetuita. Aktivum, které přináší výnos jen po určitou dobu, nazýváme anuita. Aktivum, které přináší výnos permanentně, nazýváme perpetuita. Aktivum, které přináší výnos jen po určitou dobu, nazýváme anuita. Náklady za které bylo reálné aktivum vyrobeno, nemají vliv na jeho cenu. Ta závisí pouze na očekávaných výnosech aktiva a na úrokové míře. Náklady za které bylo reálné aktivum vyrobeno, nemají vliv na jeho cenu. Ta závisí pouze na očekávaných výnosech aktiva a na úrokové míře.

9 Shrnutí Míra výnosu aktiva je podíl výnosu a tržní ceny aktiva. Počítáme-li míru výnosu aktiva proto, abychom ji porovnali s jinými investičními příležitostmi, musíme výnos vztáhnout k jeho dnešní ceně. Míra výnosu aktiva je podíl výnosu a tržní ceny aktiva. Počítáme-li míru výnosu aktiva proto, abychom ji porovnali s jinými investičními příležitostmi, musíme výnos vztáhnout k jeho dnešní ceně. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika. Aktiva s vyšší mírou rizika mají vyšší míru výnosu, protože vyšší míra rizika snižuje jejich cenu. Rozhodování investora je ovlivněno dvěma kritérii – mírou očekávaného výnosu a mírou rizika. Aktiva s vyšší mírou rizika mají vyšší míru výnosu, protože vyšší míra rizika snižuje jejich cenu. Podstatou podnikatelské aktivity je hledání mezer na trhu a jejich zaplnění Podstatou podnikatelské aktivity je hledání mezer na trhu a jejich zaplnění Inovace znamená uvádění na trh nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů. Inovace znamená uvádění na trh nových výrobků, služeb nebo výrobních postupů. Stát však někdy nedává podnikání šanci a pokouší se sám zaplnit tyto mezery. Tím mizí ziskové příležitosti pro podnikatele. Stát však někdy nedává podnikání šanci a pokouší se sám zaplnit tyto mezery. Tím mizí ziskové příležitosti pro podnikatele.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Investiční rozhodování a podnikání Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google