Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku

2 Ekonomické hodnocení podniku Bc. Tereza Kodejšová

3 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Struktura 1) Základní pojmy 2) Příklady 3) Jak používat softwarový nástroj

4 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku 1) Ekonomické hodnocení Ekonomická analýza se zabývá vyhodnocením energetických, stavebních a organizačních opatření na úsporu energie v objektu. Cílem ekonomické analýzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivých opatření z ekonomického hlediska. Vstupní údaje - na jedné straně příjmové položky (obvykle v podobě úspory za energie) a na druhé straně výdajové položky (v podobě nákladů vynaložených na realizaci opatření).

5 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku 1) Ekonomické hodnocení Úspory jsou chápány jako rozdíl výdajů za energie v případě, že k realizaci navrhovaných opatření nedojde a v případě, že opatření realizována budou. Jako základ pro výpočet úspor tedy slouží současný stav a příslušné provozní výdaje, tak jak je uvedeno v korigovaných energetických bilancí jednotlivých variant.

6 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku 1) Diskontní míra Pro ocenění hodnoty prostředků vydaných nebo přijatých v budoucnu se často pracuje s převodem na současnou hodnotu. Diskontní míra je prostředek, který tento převod umožňuje. Jde o určitou formu vyjádření meziroční hodnotové změny úrokové míry a dalších faktorů.

7 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Doba porovnání Doba porovnání se obvykle stanovuje na základě životnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že u navrhovaných opatření na úsporu energie se v průběhu minimálně xy let nepředpokládají významné dodatečné investice, byla jako vhodná doba porovnání pro ekonomické vyhodnocení zvolena právě xy let.

8 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Prostá doba návratnosti investice kde: IN investiční výdaje projektu CFroční přínosy projektu (cash flow, změna peněžních toků pro realizaci projektu)

9 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Reálná doba návratnosti Reálná doba návratnosti, doba splacení investice při uvažování diskontní sazby T sd se vypočte z této podmínky,kde: CF t roční přínosy projektu (změna peněžních toků pro realizaci projektu) rdiskont (1 + r) - t odúročitel

10 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Čistá současná hodnota NPV = net present value Je to porovnání kapitálových výdajů a příjmů z investice, ale v jejich současné hodnotě (přepočítáno diskontem na úroveň hodnoty peněz v roce pořízení investice) NPV v absolutním čísle udává, kolik peněz nad investovanou částku dostane podnik navíc, tj. o kolik vzroste hodnota podniku. Čím vyšší NPV, tím lépe. Investici je možné přijmout, pokud je NPV>0. Pokud je NPV < 0, nikdy nedojde k vrácení kapitálu. T ž doba životnosti (hodnocení) projektu

11 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Vnitřní výnosové procento IRR = internal rate of return Je to relativní výnos (rentabilita), kterou projekt poskytuje během svého života, číselně pak představuje takovou diskontní sazbu, při které je NPV = 0. Čím vyšší má investice IRR, tím lepší je její relativní výhodnost, která srovnává budoucí příjmy z investice s počátečními kapitálovými výdaji.

12 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Index ziskovosti PI = profitability index Relativní měřítko, je to poměr přínosů (vyjádřených v současné hodnotě prognózovaných toků hotovosti a počátečních kapitálových výdajů. Čím vyšší PI, tím více je projekt ekonomicky výhodnější.

13 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Příklady - 1 Investice AInvestice B NPV35 000 Kč12 000 Kč IRR18%7%

14 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Příklady - 2 Investice AInvestice B NPV19 000 Kč43 000 Kč IRR17%6%

15 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Příklady - 3 Varianta financovaná pouze vlastním kapitálem vychází hůř, než varianta s úvěrem. Jedná se o efekt daňového štítu, kdy úrok, jakožto součást nákladů snižuje zisk, ze kterého se platí daň a díky tomu máme nižší daňový základ a snižujeme tím daňové zatížení podniku.

16 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Softwarový nástroj

17 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Varianta A

18 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Varianta B

19 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Varianta C

20 ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku Děkuji za pozornost Kontakt: tereza.kodejsova@enviros.cz


Stáhnout ppt "ÚVOD DO UDRŽITELNÉ SPOTŘEBY A VÝROBY Ekonomické hodnocení podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google