Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický management budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický management budov"— Transkript prezentace:

1 Energetický management budov
Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze

2 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Obsah Základní definice Principy výpočtu Výpočtové metody Data pro výpočty Příklad

3 Ceny energie Zásadní dopad na návratnost investic
Obdobně důležitý je nárůst cen Přehled cen energie na vytápění celý název zkratka Kč/kWh hnědé uhlí TUH 0,61 ZP PLY 1,53 kapalná paliva (LTO) KAP 3,3 elektřiny TČ NT (22 hod) ELE 2,6 Biomasa ( peletky 70%- Kusové dříví 30%) BIO 1,01 CZT CEN 2,02 ostatní OST 1,95 sluneční energie SLU CER 0,867

4 Ekonomika energetické efektivnosti budov

5 Ekonomika energetické účinnosti
Nákladové optimum – situace v Evropě

6 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Cash flow projektu v obdobích příjmy Příjmy z prodeje Příjmy ze zůstatkové hodnoty Výdaje Investiční náklady Materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Cash flow = příjmy - výdaje

7 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Návratnost investice Prostá doba návratnosti - Payback period (PP) IN jsou investiční náklady (náklady energeticky úsporného projektu) CF je cash flow (roční úspora energie v peněžních jednotkách)

8 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Prostá doba návratnosti PP příklad

9 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Prostá doba návratnosti PP Výhody Jednoduchý výpočet Údaj je názorný a porovnatelný Nevýhody Nezahrnuje faktor času Nezahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Počítá s konstantním CF Nezahrnuje nárůst cen energie

10 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Návratnost investice Discounted payback period (DPP) IN jsou investiční náklady CFd je diskontované cash flow r je diskontní sazba t je diskontovaná doba návratnosti

11 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Návratnost investice Stanovení diskontní sazby

12 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Diskontovaná doba návratnosti DPP příklad růst cen energie 10 diskont (%) 3

13 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Diskontovaná doba návratnosti DPP příklad růst cen energie diskont (%) 3

14 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Diskontovaná doba návratnosti DPP Výhody Zahrnuje faktor času Údaj je názorný a porovnatelný (záleží na uvažované diskontní sazbě a růstu cen energie) Nepočítá s konstantním CF Nevýhody Nezahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Nutné určit diskontní sazbu např. prostřednictvím WACC

15 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Návratnost investice Čistá současná hodnota - Net present value (NPV) IN jsou investiční náklady CFt je cash flow v roce t Tž je životnost opatření Karásek 2012

16 Ekonomika energetické efektivnosti budov
NPV příklad růst cen energie diskont (%) 10

17 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Čistá současná hodnota NPV Výhody Zahrnuje faktor času Nepočítá s konstantním CF Zahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Nevýhody Nutné určit diskontní sazbu např. prostřednictvím WACC Údaj je méně porovnatelný mezi projekty (záleží na uvažované diskontní sazbě, růstu cen energie, výši investice)

18 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Návratnost investice Internal rate of return (IRR) IRR je vnitřní výnosové procento IN jsou investiční náklady CFt je cash flow v roce t Tz je životnost opatření

19 Ekonomika energetické efektivnosti budov
IRR příklad růst cen energie IRR (%) 3,84

20 Ekonomika energetické efektivnosti budov
Vnitřní výnosové procento IRR Výhody Zahrnuje faktor času Nepočítá s konstantním CF Zahrnuje příjmy a výdaje za celou dobu investice Není nutné určit diskontní sazbu např. prostřednictvím WACC Údaj je porovnatelný mezi projekty (záleží na uvažované diskontní sazbě, růstu cen energie) Nevýhody Nutné hlídat průběh funkce, nemusí existovat

21 Příklad Vstupy Spotřeba energie na vytápění před 116 GJ/rok.
Spotřeba energie na vytápění po 56 GJ/rok. Realné CO2 emise úspory jsou 0,89 t/rok. Celková plocha 193 m2. Náklady za zateplení 245 502 Kč Náklady na solárně termický kolektor 108 691 Kč Systém vytápění na plyn

22 Příklad Další vstupy Cena plynu 1,6/kWh vč. DPH
Reálná diskontní sazba 3 % Reálný nárůst ceny energie 2 %

23 Diskuze Jaký je rozdíl mezi úsporami nákladů při zateplení a při instalaci OZE? Jaký je dopad zateplení na úsporu nákladů instalace OZE pro vytápění (biomasa, TČ)? Jak ovlivňuje doba životnosti PP, DPP, NPV, IRR?

24 Bonus zateplení

25 Bonus Biomasa

26 Bonus

27 Bonus Solárně-termické systémy


Stáhnout ppt "Energetický management budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google