Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126."— Transkript prezentace:

1 Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze jiri.karasek@fsv.cvut.cz K126

2 Karásek 2014 Důvody státní podpory:  Motivace ke snižování energetické náročnosti  Podpora vědecko-technického pokroku  Podpora obnovitelných zdrojů  Podpora rozvoje infrastruktury  Podpora vybraných skupin obyvatelstva  Zlepšení Cash-flow obecně prospěšných projektů 2 Přehled možností státní podpory

3 Karásek 2014 Státní fond rozvoje bydlení – Panel 2013 + 3 Přehled možností státní podpory program je využitelný: • pro opravy poruch domů • pro snížení energetické náročnosti domů • modernizaci bytových jader • opravy společných prostor Ekonomické parametry: • Vázací doba podmínek úvěru je minimálně po dobu 5 let /dům nebo byt bude sloužit výhradně k bydlení/ • Úroková sazba – minimálně ve výši referenční sazby EU • Fixace úrokové sazby - na celou dobu splácení • Splatnost až 30 let od podpisu úvěrové smlouvy • Výše úvěru do 90 % rozpočtových nákladů • Žádost je podána před zahájením oprav

4 Karásek 2014 Státní fond rozvoje bydlení  Program JESSICA - novinka pro rekonstrukce a modernizace bytových domů od ledna 2014  „JESSICA - (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)“  Obdoba programu Panel hrazená z prostředků EU 4 Přehled možností státní podpory

5 Karásek 2014 Státní fond rozvoje bydlení  Povodňová podpora  Výstavba sociálních bytů 5 Přehled možností státní podpory

6 Karásek 2014 Program Efekt Zaměření:  podpora energetických úspor  využití obnovitelných zdrojů energie Podpora:  Informační a osvětová činnost v oblasti úspor energie  Podpora energetických konzultačních středisek EKIS 6 Přehled možností státní podpory

7 Karásek 2014 Podpora:  Pořádání konferencí a vzdělávacích seminářů  Vydávání publikací se zaměřením na úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie.  Menší investiční akce v oblasti výroby a úspor energie a energetického managementu 7 Přehled možností státní podpory

8 Karásek 2014 Nová zelená úsporám Poskytovatel: Státní fond životního prostředí Oblasti:  Úspora energie na vytápění  Výstavba v pasivním energetickém standardu  Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody 8 Přehled možností státní podpory

9 Karásek 2014 Prioritní osa 3 OPŽP Podporované oblasti Výroba tepla Výstavba a rekonstrukce lokálních i centrálních zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. Výroba elektřiny Výstavba a rekonstrukce větrných a malých vodních elektráren. Výstavba geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou). 9 Přehled možností státní podpory

10 Karásek 2014 Prioritní osa 3 OPŽP Podporované oblasti  Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, bioplynové stanice. Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.  Realizace úspor energie Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov.  Využívání odpadního tepla Aplikace technologií na využití odpadního tepla. 10 Přehled možností státní podpory

11 Karásek 2014 Eko-energie Tento program realizuje Prioritní osu 3 „Efektivní energie“ Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. cílem je: • snížit energetickou náročnost na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru, • omezit závislost české ekonomiky na dovozu energetických komodit, • snížit spotřebu fosilních primárních energetických zdrojů, • zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), • využít významný potenciál energetických úspor a využití OZE rovněž ve velkých podnicích, • využít dostupný potenciál druhotných zdrojů energie. 11 Přehled možností státní podpory

12 Karásek 2014 Eko-energie Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: − výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, − rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, − výroba briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie: − modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, − zavádění a modernizace systémů měření a regulace, − modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, − zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů, − využití odpadní energie v průmyslových procesech. − zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla. 12 Přehled možností státní podpory

13 Karásek 2014 Eko-energie Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů: − výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie, − rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, − výroba briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie: − modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti, − zavádění a modernizace systémů měření a regulace, − modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, − zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů, − využití odpadní energie v průmyslových procesech. − zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla. 13 Přehled možností státní podpory

14 Karásek 2014 Eko-energie 14 Přehled možností státní podpory Podíl jednotlivých forem energie na celkové předpokládané úspoře 3,25 PJ u realizovaných projektů II. výzvy

15 Karásek 2014 Eko-energie 15 Přehled možností státní podpory Obrázek 6: Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií úsporných opatření II. výzvy na investičních nákladech

16 Karásek 2014 16 Přehled možností státní podpory

17 Karásek 2014 1. Charakterizujte důvody státní podpory OZE a zateplování budov. 2. Charakterizujte důvody formy státní podpory sociálního bydlení. 17 Přehled možností státní podpory


Stáhnout ppt "Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126."

Podobné prezentace


Reklamy Google