Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická legislativa Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií Vyhláška 252/2001Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a KVET Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická legislativa Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií Vyhláška 252/2001Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a KVET Liberec."— Transkript prezentace:

1 Energetická legislativa Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií Vyhláška 252/2001Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a KVET Liberec 17. října 2002 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura

2 Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií  účinnost od 1.1.2001  stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií  9 prováděcích vyhlášek + 2 nařízení vlády

3 Energetické koncepce §3 - Státní energetická koncepce §4 - Územní energetická koncepce  Státní energetická koncepce – na 20let, vyhodnocování po 2 letech  Územní energetická koncepce – podrobnosti obsahu upravuje nařízení vlády č.195 ze dne 21.5.2001 Zákon č. 406/2000 Sb., - Hlava II

4 Energetická politika ČR - usnesení vlády ČR č.50 z 12.ledna 2000 Základní cíle :  snížení energetické náročnosti hospodářství  zvýšení účinnosti užití energie  vyšší využití OZE  zvyšování informovanosti veřejnosti  podpora výzkumu a vývoje nových technologií a materiálů  respektování zásad trvale udržitelného rozvoje

5 Územní energetická koncepce  Rozbor trendů poptávky po energii  Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií  Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů  Hodnocení ekonomicky využitelných úspor  Řešení energetického hospodářství území vč. zdůvodnění posouzení vlivu na životní prostředí

6 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů  vychází z Energetické politiky ČR a Státní politiky ŽP  cílové skupiny : - státní správa a samospráva - podnikatelská sféra - nevládní organizace - domácnosti Zákon č. 406/2000 Sb., - Hlava III, § 5

7 Národní program Ve smyslu zákona je Národní program dokument vyjadřující cíle ve snižování spotřeby energie, využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů v souladu s hospodářskými a společenskými potřebami, trvale udržitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

8 Národní program hodnotí :  současný stav energetické náročnosti tvorby HDP v ČR - energ. náročná struktura ekonomiky ČR - nižší úroveň HDP a přidané hodnoty na jednotku produkce jednotku produkce - nižší účinnost užití energie ve všech sektorech ekonomiky ekonomiky  technický, ekonomický a tržní potenciál úspor energie  technický a ekonomický potenciál využití OZE

9 Národní program stanoví cíle v oblasti :  OZE  účinnosti užití energie  využívání nových technologií a materiálů  informovanosti veřejnosti  snížení růstu závislosti ekonomiky ČR na dovozu energetických zdrojů  snižování negativních dopadů na ŽP v souladu s požadavky udržitelného rozvoje

10 Národní program definuje :  priority na podporu zvyšování účinnosti užití energie a využití OZE  nástroje na podporu realizace NP - ekonomické - administrativní - informační - dobrovolné aktivity

11 Národní program :  schválen usnesením vlády č.1079 ze dne 22.10.2001 na období let 2002-2005  průběžně monitorován MPO a MŽP  vyhodnocován průběžně po dvou letech, detailně po čtyřech letech  nařízení vlády č.63/2002 o pravidlech poskytování dotací ze státního rozpočtu  naplňován mimo jiné každoročně vyhlašovaným Státním programem

12 Opatření pro zvyšování hospodárnosti užití  Povinnost dodržovat minimální účinnosti stanovené vyhláškou  Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  Energetické štítky  Energetický audit a energetický auditor Zákon č. 406/2000 Sb., - Hlava IV

13 Zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon  Upravuje podmínky podnikání  Výkon státní správy Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad Státní energetická inspekce  Definuje obnovitelné zdroje energie - vodní do výkonu 10MW e - sluneční energie - větrná energie - geotermální energie - biomasa a bioplyn

14 Vyhláška 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny  povinný výkup elektřiny z OZE (mimo vodních >10MW)  vztahuje se na elektřinu dodanou do distribuční soustavy  zpracování měsíčních výkazů  výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem

15 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002., ze dne 27.11.2001 kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb  upravuje ceny elektřiny a systémových služeb  vztahuje se na elektřinu dodanou do distribuční soustavy  výkupní ceny stanoveny podle druhu a velikosti zdroje zvl.předpisem  zpracování měsíčních výkazů

16 Minimální výkupní ceny Druh obnovitelného zdroje Minimální výkupní cena za 1 kWh v Kč MVE1,50 Větrné elektrárny3,00 Výroba elektrické energie spalováním biomasy / bioplynu 2,50 Výroba elektrické energie využitím geotermální energie 3,00 Výroba elektrické energie využitím slunečního záření 6,00

17 Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 Praha 1 Tel.: 257 099 011 www.ceacr.cz cea@ceacr.cz dostal@ceacr.cz


Stáhnout ppt "Energetická legislativa Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií Vyhláška 252/2001Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a KVET Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google