Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií"— Transkript prezentace:

1 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Ing. František Plecháč

2 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Hlavní důvody novelizace zákona: směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, potřeba upřesnit některá ustanovení zákona.

3 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Hlavní směry novelizace: úprava a rozšíření základních pojmů, upřesnění územních energetických koncepcí, upřesnění Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích druhotných a obnovitelných zdrojů, kontroly kotlů a klimatizačních systémů,

4 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
zavedení nového § 6a – Energetická náročnost budov, v něm: - prokazování požadavků na energetickou náročnost budovy průkazem, - obsah průkazu, - umisťování průkazu na budovy.

5 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Energetický audit: - upřesnění textu včetně zkoušek energetických auditorů a zrušení zápisu v seznamu energetických auditorů, - upřesnění případů, kdy se energetický audit nemusí provádět.

6 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Nová definice a rozdělení správních deliktů. Upřesnění ochrany zvláštních zájmů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a SEI, zmocnění k vydání vyhlášky.

7 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů z hlediska podpory KVET obsahuje : § 2 písm. g): “ Pro účely tohoto zákona se kombinovanou výrobou elektřiny a tepla rozumí přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení.“

8 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
§4 odst. 5 písm. c): „ Územní energetická koncepce obsahuje hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů a KVET.“ §5 odst. 4 písm. b): „ K uskutečnění Programu mohou být poskytovány dotace ze státního rozpočtu na rozvoj využívání KVET.“

9 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
§6a odst. 4: „ Součástí průkazu nové budovy nad 1000 m2 celkové podlahové plochy musí být výsledky posouzení technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou: b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla

10 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
§7 – zůstává nezměněn: (1) Každý výrobce tepla se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 5 MWt je povinen při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení výroby elektřiny.

11 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
(2) Každý výrobce elektřiny z tepelných procesů se zdrojem o součtovém výkonu zdroje vyšším než 10 MWe je povinen při budování nových zdrojů nebo při změně dokončených staveb u zdrojů již vybudovaných podrobit dokumentaci stavby energetickému auditu z hlediska zavedení dodávky tepla. Při užití plynových turbin se tato povinnost vztahuje na výkony vyšší než 2 MWe a při užití spalovacích motorů na výkony vyšší než 0,8 MWe.

12 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
(3) Rozhodne-li se výrobce podle odstavců 1 a 2 realizovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, je povinen dodržet pravidla pro navrhování zařízení a účinnost užití energie. (4) Podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla stanoví vyhláška. ( č. 212/2001 Sb.)

13 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
§ 12 – Pokuty za přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob: za neprovedení zhodnocení KVET u průkazu budovy – ,- Kč, za neprovedení energetického auditu při výstavbě nových zdrojů či jejich rekonstrukci z hlediska zavedení KVET – ,- Kč.

14 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
§ 13 – Ochrana zvláštních zájmů stanovení dotčenosti MPO a SEI ve stavebních řízeních a při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace, zmocnění k vydání vyhlášky, která určí rozsah vydávaných stanovisek.

15 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Prováděcí právní předpisy: vyhláška č. 212/2001 Sb. se zatím nemění, vyhláška č. 150/2001 Sb. je v současné době v novelizaci, která se týká určení účinnosti při kondenzační výrobě elektřiny, KVET zůstává, vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z KVET.

16 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Současný stav novelizace: Návrh zákona má za sebou 1. čtení a je projednáván v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ostatní záležitosti plynoucí ze směrnice EP a Rady 2004/8/ES jsou zakotveny v energetickém zákoně.

17 Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií
Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Podpora KVET v novele zákona o hospodaření energií"

Podobné prezentace


Reklamy Google