Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 11 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 11 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)"— Transkript prezentace:

1 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 11 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

2 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 2 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) - platnost od 19. 7. 2012 -účinnost od 1. 1. 2014 Ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů Důvod přijetí nového právního předpisu -značná roztříštěnost -nejednotnost -četná duplicita kontrolní postupů ve veřejné správě.

3 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 3 Nový právní předpis – obecným právním předpisem -stanoví jednotná pravidla základního kontrolního postupu pro všechny druhy kontrolní činnosti – kontrola, inspekce, dozor či dohled -Vymezuje společné základní instituty • pověření ke kontrolní činnosti • okamžik faktického zahájení kontroly • vlastní průběh kontroly (přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného) • formulování kontrolních zjištění do výstupu z kontroly (protokol, odebírání vzorků) • doručování a opravné prostředky

4 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 4 Oproti stávající právní úpravy  rozšíření působnosti – vztahuje se na postup všech kontrolních orgánů - nejen tzv. vnější kontrola vykonávaná orgánem veřejné správy dle zvláštních předpisů, ale i kontroly výkonu přenesené působnosti územních samosprávných celků a kontroly tzv. dekoncentrovaných orgánů státní správy (MF vůči finančním úřadům, MPSP vůči správám sociálního zabezpečení)  úkony předcházející kontrole – skutečnosti zjištěné mohou sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění (kontrolní nákup)  zahájení a ukončení kontroly – výslovně upraven moment zahájení (§ 5) a moment ukončení (§ 18)

5 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 5  jednoznačnější vymezení práv a povinností jak kontrolujícího subjektu, tak kontrolované osoby (§§ 6 – 10)  Odběr vzorků – postup, náhrada (§ 11)  Protokol o kontrole – náležitosti, lhůty pro vyhotovení – 30 dnů, složitější 60 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu (§§ 12)  Opravné prostředky – námitkové řízení – lhůta pro podání prodloužena na 15 dnů, stanovení postupu a lhůt pro vyřízení námitek – 7 dnů, jinak nadřízená osoba 30 dnů, možnost prodloužení o dalších 30 dnů, nahlížení do spisu, došetření (§§ 13 – 14)  Přestupky a správní delikty – vypuštěn institut pořádkové pokuty, neposkytnutí součinnost nebo neumožnění výkonu kontroly není hodnoceno jako porušení procesní povinnosti, ale hmotně právní povinnosti (§§ 15 – 16)

6 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 6  Pokuty – do 500 000,- Kč (§§ 15 – 16)  Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem - důvodem vyšší efektivita, ochrana veřejného zájmu, nečinnost (§ 24)  Spolupráce kontrolních orgánů – ochrana a šetření práv kontrolovaných osob, zásada „dobré správy“, vzájemná informovanost a koordinace činnosti (§ 25)  Zveřejňování informací o kontrolách – cílem zvýšení transparentnosti a informování veřejnosti, povinnost alespoň jednou ročně zveřejnit informace o výsledcích kontrol (§ 27)

7 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 7 Další legislativní úpravy – cílem odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné úpravě kontrolního řádu Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů

8 Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 88 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autor prezentace JUDr. Zdeňka Bartušková oddělní spotřebitelské legislativy Zákon o kontrole 11 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)"

Podobné prezentace


Reklamy Google