Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice"— Transkript prezentace:

1 Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice
Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2 Působnost Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl
založen v roce 1991 Činnost Úřadu je rozdělena do tří základních oblastí: 1. ochrana hospodářské soutěže 2. dohled nad zadáváním veřejných zakázek 3. koordinační a poradenská činnost v oblasti veřejné podpory Jindřiška Koblihová

3 Činnosti Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Přezkum podnětů Kontrolní činnost u zadavatelů Metodická a konzultační činnost Přednášková činnost Jindřiška Koblihová

4 Právní úprava zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 199/1994 Sb. ( ) - zákon č. 40/2004 Sb. ( ) - zákon č. 137/2006 Sb. ( ) - transpozice směrnic Evropského parlamentu 2004/17/EHS a 2004/18/EHS Jindřiška Koblihová

5 Přezkum zadávání VZ 1. Na návrh stěžovatele - před uzavřením smlouvy
- po uzavření smlouvy 2. Ex offo – z moci úřední Jindřiška Koblihová

6 Úkony před podáním návrhu
Námitky dodavatele zadavateli a) subjektivní lhůta – 15 dnů: - ode dne, kdy se dozví o porušení zákona - od doručení oznámení o výběru - od rozhodnutí o vyloučení b) objektivní lhůta: - nejpozději do uzavření smlouvy Jindřiška Koblihová

7 Přezkum „na návrh“ Splnění formálních náležitostí podání:
návrh doručen Úřadu i zadavateli lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) obsahové náležitosti - § 114 odst. 2 (označení zadavatele, porušení zákona, čeho se navrhovatel domáhá, doklad o doručení námitek zadavateli, doklad o složení kauce) Jindřiška Koblihová

8 Kauce I. min. 50 tis. Kč, max. 2 mil. Kč
1% z nabídkové ceny min. 50 tis. Kč, max. 2 mil. Kč 100 tis. Kč, pokud nelze určit nabídkovou cenu Jindřiška Koblihová

9 Kauce II. 1. Příjem státního rozpočtu - řízení zastaveno
2. Vrácení kauce - ostatní případy – zjištěno porušení - kauce se vrací s úroky Jindřiška Koblihová

10 Nápravné opatření 1. zrušení zadání veřejné zakázky
2. zrušení jednotlivého úkonu Podmínky: zadavatel nedodržel zákonný postup podstatné ovlivnění nebo možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky nedošlo k uzavření smlouvy Jindřiška Koblihová

11 Zastavení řízení 1. § 114 odst. 2 - pozdní návrh
- návrh podán neoprávněnou osobu - nepříslušnost ÚOHS - nedoplněny náležitosti (např. doručení námitek, kauce) - možnost zahájení řízení z moci úřední 2. § 118 - nezjištěno nedodržení zákonného postupu - porušení zákona neovlivnilo/nemůže ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky Jindřiška Koblihová

12 Rozklad, žaloba 1. Rozklad proti rozhodnutí 1. stupně
- o rozkladu rozhoduje předseda Úřadu - potvrzení rozhodnutí - vrácení rozhodnutí zpět k novému projednání 2. Žaloba Jindřiška Koblihová

13 Náklady řízení - Úřad i účastníci nesou své náklady sami
Náklady správního řízení vyhl. 328/2006 Sb., platí zadavatel 30 tis. Kč v případě, že zadavatel nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky a tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky Jindřiška Koblihová

14 Pokuty I. Zadavatel nedodržel postup dle zákona
a toto nedodržení podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu a) do 5% ceny zakázky b) do 10 mil. Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta Jindřiška Koblihová

15 Pokuty II. Ostatní delikty: zrušení zadávacího řízení
neuchování dokumentace nezveřejnění oznámení: zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení, soutěž o návrh, zrušení zadávacího řízení atd. do 10 mil.Kč Jindřiška Koblihová

16 Správní delikty dodavatele
dodavatel předloží nepravdivý výpis či certifikát o kvalifikaci pokuta do 10 mil. Kč řízení na návrh zadavatele, správce systému nebo ex offo Jindřiška Koblihová

17 Podněty Policie, Finanční úřady, neúspěšní uchazeči, veřejnost, anonymy zahájení správního řízení při důvodném podezření porušení zákona Jindřiška Koblihová

18 Statistika 2005 2006 2007 Správní řízení na návrh ex offo Podněty
2005 2006 2007 Správní řízení 334 293 236 na návrh 183 193 146 ex offo 151 100 90 Podněty 356 373 252 Dotazy 578 377 Pravomocné pokuty (tis. Kč) 2 349 3 447 10 366 Kauce-příjem st. rozpočtu (tis. Kč) 11 982 3 390 5 817 Jindřiška Koblihová

19 Jindřiška Koblihová


Stáhnout ppt "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google