Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2 Jindřiška Koblihová 2 Působnost Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl založen v roce 1991 Činnost Úřadu je rozdělena do tří základních oblastí: 1. ochrana hospodářské soutěže 2. dohled nad zadáváním veřejných zakázek 3. koordinační a poradenská činnost v oblasti veřejné podpory

3 Jindřiška Koblihová 3 Činnosti Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek 1. Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 2. Přezkum podnětů 3. Kontrolní činnost u zadavatelů 4. Metodická a konzultační činnost 5. Přednášková činnost

4 Jindřiška Koblihová 4 -zákon č. 199/1994 Sb.( ) - zákon č. 40/2004 Sb.( ) - zákon č. 137/2006 Sb.( ) - transpozice směrnic Evropského parlamentu 2004/17/EHS a 2004/18/EHS parlamentu 2004/17/EHS a 2004/18/EHS Právní úprava zadávání veřejných zakázek

5 Jindřiška Koblihová 5 Přezkum zadávání VZ 1. Na návrh stěžovatele - před uzavřením smlouvy - před uzavřením smlouvy - po uzavření smlouvy - po uzavření smlouvy 2. Ex offo – z moci úřední

6 Jindřiška Koblihová 6 Úkony před podáním návrhu Námitky dodavatele zadavateli a) subjektivní lhůta – 15 dnů: - ode dne, kdy se dozví o porušení zákona - ode dne, kdy se dozví o porušení zákona - od doručení oznámení o výběru - od doručení oznámení o výběru - od rozhodnutí o vyloučení - od rozhodnutí o vyloučení b) objektivní lhůta: - nejpozději do uzavření smlouvy - nejpozději do uzavření smlouvy

7 Jindřiška Koblihová 7 Přezkum „na návrh“ Splnění formálních náležitostí podání: - návrh doručen Úřadu i zadavateli - lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) - obsahové náležitosti - § 114 odst. 2 (označení zadavatele, porušení zákona, čeho se navrhovatel domáhá, doklad o doručení námitek zadavateli, doklad o složení kauce)

8 Jindřiška Koblihová 8 Kauce I. -1 % z nabídkové ceny -min. 50 tis. Kč, max. 2 mil. Kč -100 tis. Kč, pokud nelze určit nabídkovou cenu

9 Jindřiška Koblihová 9 Kauce II. 1. Příjem státního rozpočtu - řízení zastaveno - řízení zastaveno 2. Vrácení kauce - ostatní případy – zjištěno porušení - ostatní případy – zjištěno porušení - kauce se vrací s úroky - kauce se vrací s úroky

10 Jindřiška Koblihová 10 Nápravné opatření 1.zrušení zadání veřejné zakázky 2.zrušení jednotlivého úkonu Podmínky: - zadavatel nedodržel zákonný postup - podstatné ovlivnění nebo možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky - nedošlo k uzavření smlouvy

11 Jindřiška Koblihová 11 Zastavení řízení 1.§ 114 odst. 2 - pozdní návrh - návrh podán neoprávněnou osobu - nepříslušnost ÚOHS - nedoplněny náležitosti (např. doručení námitek, kauce) - možnost zahájení řízení z moci úřední 2. § nezjištěno nedodržení zákonného postupu - porušení zákona neovlivnilo/nemůže ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nejvhodnější nabídky

12 Jindřiška Koblihová 12 Rozklad, žaloba 1.Rozklad proti rozhodnutí 1. stupně - o rozkladu rozhoduje předseda Úřadu Úřadu - potvrzení rozhodnutí - vrácení rozhodnutí zpět k novému projednání projednání 2. Žaloba

13 Jindřiška Koblihová 13 Náklady řízení - Úřad i účastníci nesou své náklady sami - Náklady správního řízení -vyhl. 328/2006 Sb., -platí zadavatel -30 tis. Kč -v případě, že zadavatel nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky a tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

14 Jindřiška Koblihová 14 Pokuty I. Zadavatel nedodržel postup dle zákona a toto nedodržení podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu a) do 5% ceny zakázky b) do 10 mil. Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta nebyla nabídnuta

15 Jindřiška Koblihová 15 Pokuty II. Ostatní delikty: -zrušení zadávacího řízení -neuchování dokumentace -nezveřejnění oznámení: zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení, soutěž o návrh, zrušení zadávacího řízení atd. -do 10 mil.Kč

16 Jindřiška Koblihová 16 Správní delikty dodavatele - dodavatel předloží nepravdivý výpis či certifikát o kvalifikaci - pokuta do 10 mil. Kč - řízení na návrh zadavatele, správce systému nebo ex offo

17 Jindřiška Koblihová 17 Podněty - Policie, Finanční úřady, neúspěšní uchazeči, veřejnost, anonymy - zahájení správního řízení při důvodném podezření porušení zákona

18 Jindřiška Koblihová 18 Statistika Správní řízení na návrh ex offo Podněty Dotazy Pravomocné pokuty (tis. Kč) Kauce-příjem st. rozpočtu (tis. Kč)

19 Jindřiška Koblihová 19


Stáhnout ppt "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google