Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

2 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 2 Působnost Úřadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl založen v roce 1991 Činnost Úřadu je rozdělena do tří základních oblastí: 1. ochrana hospodářské soutěže 2. dohled nad zadáváním veřejných zakázek 3. koordinační a poradenská činnost v oblasti veřejné podpory

3 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 3 Činnosti Úřadu v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek 1. Správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele 2. Přezkum podnětů 3. Kontrolní činnost u zadavatelů 4. Metodická a konzultační činnost 5. Přednášková činnost

4 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 4 -zákon č. 199/1994 Sb.(1.1.1995) - zákon č. 40/2004 Sb.(1.5.2004) - zákon č. 137/2006 Sb.(1.7.2006) - transpozice směrnic Evropského parlamentu 2004/17/EHS a 2004/18/EHS parlamentu 2004/17/EHS a 2004/18/EHS Právní úprava zadávání veřejných zakázek

5 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 5 Přezkum zadávání VZ 1. Na návrh stěžovatele - před uzavřením smlouvy - před uzavřením smlouvy - po uzavření smlouvy - po uzavření smlouvy 2. Ex offo – z moci úřední

6 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 6 Úkony před podáním návrhu Námitky dodavatele zadavateli a) subjektivní lhůta – 15 dnů: - ode dne, kdy se dozví o porušení zákona - ode dne, kdy se dozví o porušení zákona - od doručení oznámení o výběru - od doručení oznámení o výběru - od rozhodnutí o vyloučení - od rozhodnutí o vyloučení b) objektivní lhůta: - nejpozději do uzavření smlouvy - nejpozději do uzavření smlouvy

7 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 7 Přezkum „na návrh“ Splnění formálních náležitostí podání: - návrh doručen Úřadu i zadavateli - lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) - obsahové náležitosti - § 114 odst. 2 (označení zadavatele, porušení zákona, čeho se navrhovatel domáhá, doklad o doručení námitek zadavateli, doklad o složení kauce)

8 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 8 Kauce I. -1 % z nabídkové ceny -min. 50 tis. Kč, max. 2 mil. Kč -100 tis. Kč, pokud nelze určit nabídkovou cenu

9 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 9 Kauce II. 1. Příjem státního rozpočtu - řízení zastaveno - řízení zastaveno 2. Vrácení kauce - ostatní případy – zjištěno porušení - ostatní případy – zjištěno porušení - kauce se vrací s úroky - kauce se vrací s úroky

10 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 10 Nápravné opatření 1.zrušení zadání veřejné zakázky 2.zrušení jednotlivého úkonu Podmínky: - zadavatel nedodržel zákonný postup - podstatné ovlivnění nebo možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky - nedošlo k uzavření smlouvy

11 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 11 Zastavení řízení 1.§ 114 odst. 2 - pozdní návrh - návrh podán neoprávněnou osobu - nepříslušnost ÚOHS - nedoplněny náležitosti (např. doručení námitek, kauce) - možnost zahájení řízení z moci úřední 2. § 118 - nezjištěno nedodržení zákonného postupu - porušení zákona neovlivnilo/nemůže ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nejvhodnější nabídky

12 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 12 Rozklad, žaloba 1.Rozklad proti rozhodnutí 1. stupně - o rozkladu rozhoduje předseda Úřadu Úřadu - potvrzení rozhodnutí - vrácení rozhodnutí zpět k novému projednání projednání 2. Žaloba

13 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 13 Náklady řízení - Úřad i účastníci nesou své náklady sami - Náklady správního řízení -vyhl. 328/2006 Sb., -platí zadavatel -30 tis. Kč -v případě, že zadavatel nedodržel postup pro zadání veřejné zakázky a tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

14 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 14 Pokuty I. Zadavatel nedodržel postup dle zákona a toto nedodržení podstatně ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel uzavřel smlouvu a) do 5% ceny zakázky b) do 10 mil. Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta nebyla nabídnuta

15 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 15 Pokuty II. Ostatní delikty: -zrušení zadávacího řízení -neuchování dokumentace -nezveřejnění oznámení: zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení, soutěž o návrh, zrušení zadávacího řízení atd. -do 10 mil.Kč

16 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 16 Správní delikty dodavatele - dodavatel předloží nepravdivý výpis či certifikát o kvalifikaci - pokuta do 10 mil. Kč - řízení na návrh zadavatele, správce systému nebo ex offo

17 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 17 Podněty - Policie, Finanční úřady, neúspěšní uchazeči, veřejnost, anonymy - zahájení správního řízení při důvodném podezření porušení zákona

18 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 18 Statistika 200520062007 Správní řízení 334293236 na návrh 183193146 ex offo 15110090 Podněty 356373252 Dotazy 578377252 Pravomocné pokuty (tis. Kč) 2 3493 44710 366 Kauce-příjem st. rozpočtu (tis. Kč) 11 9823 3905 817

19 27. 11. 2007 Jindřiška Koblihová 19


Stáhnout ppt "Dohled nad zadáváním veřejných zakázek v České republice Jindřiška Koblihová místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google