Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektu - ČR Centrum pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektu - ČR Centrum pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektu - ČR Centrum pro regionální rozvoj

2 Obsah 1.Role lead partnera 2.Smlouva a roční plán vyplácení 3.Změny v projektu 4.Publicita 5.Zadávání veřejných zakázek:  v Sasku  v Čechách

3 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (novela zákona č. 76/2008 Sb., 179/2010 Sb., 55/2012 Sb.) a související legislativa Nařízení vlády č. 447/2011 Sb. – finanční limity veřejných zakázek (od 1.1.2012) Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU (metodika MMR a NOK) přílohy (8a, 8b) Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu (PPP) 8a-Postupy pro zadávání zakázek neupravených zákonem 8b-Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.

4 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice Podle jakých pravidel má zadavatel postupovat postupy stanovené zákonem č.137/2006 Sb. pokud se na zadavatele nebo zakázku zákon nevztahuje (hodnota zakázky < 1 000 000 Kč pro dodávky a služby, < 3 000 000 Kč u stavebních prací) řídí se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU + přílohy 8a, 8b postup zadávání lze nahradit interními směrnicemi partnera, pokud splňují všechna kritéria stanovená výše uvedenými metodikami pokud se zadavatel rozhodne použít přísnější postup, musí jej dodržet po celou dobu výběru dodavatele

5 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice Informační povinnost informovat Kontrolora o plánovaných ZŘ a umožnit mu účast na ZŘ v roli pozorovatele vést kompletní složky dokumentace k jednotlivým ZŘ projektu a archivovat veškerou dokumentaci ZŘ do 31. 12. 2023 Informační povinnost (od 1.7.2011 ) Pro zakázky s hodnotou 200 000 Kč a vyšší, resp. 600 000 Kč a vyšší došlo ke změně postupu při kontrole ZŘ – všechny informace obsaženy v Příručce pro české kooperační partnery – realizace projektu (PPP)

6 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice Informační povinnosti KP a komunikace s Kontrolorem A. Před vyhlášením ZŘ předloží: - zadávací dokumentaci/výzvu - kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky, včetně zdůvodnění  ZŘ je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora B. V průběhu ZŘ je povinen: - zaslat Kontrolorovi pozvánku na zasedání hodnotící komise 7 dní před jeho konáním

7 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice C. Před podpisem smlouvy s dodavatelem předloží: - text oznámení o zahájení ZŘ - vítěznou nabídku - protokol o otevírání obálek - zpráva/protokol o posouzení a hodnocení - rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky - návrh smlouvy s dodavatelem - vyřazené nabídky - písemnou informaci o způsobu vyřešení námitek  Smlouvu lze podepsat až po obdržení souhlasného stanoviska kontrolora

8 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice D. Po podpisu smlouvy s dodavatelem předloží: - smlouvu uzavřenou s vybraným uchazečem - text oznámení o výsledku zadávacího řízení Veškeré dokumenty je nutno předložit co nejdříve, zvláště v případě, že je vyžadováno stanovisko kontrolora. Ke zpracování svého stanoviska má kontrolor lhůtu 10 pracovních dní, a tato lhůta může být v případě nejasností přerušena.

9 4. Zadávání veřejných zakázek v České republice Základní principy zadávání VZ § 6 zákona č. 137/2006 Sb. -nediskriminace, rovné zacházení, transparentnost principy 3E: hospodárnost, efektivnost a účelnost správná volba typu postupu zadávání zakázky a s tím související problematika dělení zakázek! přímá souvislost nakupovaného zboží a služeb s projektem nakupované zboží a služby musí být nezbytné pro realizaci projektu, jinak nebude výdaj uznán jako způsobilý

10 5. Zadávání veřejných zakázek v České republice Informace Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor veřejného investování, provádí metodické řízení procesu zadávání veřejných zakázek (http://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP).http://www.mmr.cz/Verejne-zakazky-a-PPP a je správcem informačního portálu pro zadávání veřejných zakázek s komplexními informacemi k tomuto tématu http://www.portal-vz.cz/ http://www.portal-vz.cz/


Stáhnout ppt "Realizace projektu - ČR Centrum pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google