Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz IOP - výzva č. 06.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz IOP - výzva č. 06."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz IOP - výzva č. 06 oblast intervence 2.1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Osnova prezentace ⋐ Zadávání zakázek ⋐Zadávání zakázek dle zákona 137/2006 Sb. ⋐Zadávání zakázek dle Závazných postupů ⋐ Povinnosti zhotovitele dle PPŽP ⋐ Dělení zakázek ⋐ Kontrola zakázek ze strany CRR

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 Zadávání zakázek ⋐Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 Zadávání zakázek ⋐jestliže má žadatel/příjemce zpracované přísnější interní postupy pro zadávání veřejných zakázek, je povinen se jimi řídit a poskytnout je pracovníkům CRR společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Zadávání zakázek ⋐Způsobilost nákladů je podmíněna dodržením pravidel hospodářské soutěže – pravidel pro zadávání veřejných zakázek! ⋐informace o vypsání veřejných zakázek je nutné zveřejňovat v předstihu na webových stránkách příjemce

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb. A) Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: ⋐pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen ⋐předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům ⋐pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb. ⋐Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1.1.2010 stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Zadávání zakázek dle Závazných postupů B) Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č.137/2006 Sb.: ⋐Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona č. 137/2006 Sb., které musí žadatelé/příjemci podpory plně respektovat – blíže viz příloha Příručky pro žadatele a příjemce

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Zakázky podle předpokládané hodnoty: ⋐zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH ⋐zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH (pro IOP 2.1 nerelevantní) Zadávání zakázek dle Závazných postupů

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Zakázky malého rozsahu 1. kategorie ⋐ dodávky a služby do 100 tis. Kč bez DPH ⋐ stavební práce do 500 tis. Kč bez DPH ⋐ přímý nákup ⋐ doporučujeme písemnou objednávku/ smlouvu ⋐ účetní dokladovatelnost Zadávání zakázek dle Závazných postupů

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12 Zakázky malého rozsahu 2. kategorie ⋐ Dodávky a služby od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH ⋐ Stavební práce od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 7 dní ⋐ nemusí být ustanovena hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 13 Zakázky malého rozsahu 3. kategorie ⋐ dodávky a služby od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH ⋐ stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 10 dní ⋐ alespoň 3členná hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 ⋐Při zadávání zakázek dle závazných postupů je třeba dodržet zásady (§6 zákona 137/2006 Sb.) ⋐Rovného zacházení ⋐Zákazu diskriminace ⋐Transparentnosti ⋐Z tohoto důvodu doporučujeme v zadávací dokumentaci stanovit: ⋐základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb. ⋐při uzavírání Dodatku ke smlouvě s dodavatelem doporučujeme řídit se zákonem č. 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23). Zadávání zakázek dle Závazných postupů

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 ⋐zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů) ⋐zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů) ⋐zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů; Zadávání zakázek dle Závazných postupů

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16 Zadávání zakázek ⋐zadávací/výběrové řízení může být zahájeno a dokončeno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory ⋐V případě, že žadatel provede výběrové řízení před vydáním právního aktu, je povinen dodat CRR dokumentaci ke kontrole společně s žádostí o dotaci. ⋐V případě provedení výběrových řízení po datu vydání právního aktu, předkládá tuto dokumentaci až ke Zjednodušené žádosti o platbu. ⋐Dále předkládá žadatel/příjemce ke kontrole dokumentaci týkající se zadávacích řízení, která jsou plánována.

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Zadávání zakázek ⋐ke kontrole je potřeba předložit např.: ⋐zadávací dokumentaci ⋐záznam o ohlášení výběrového řízení ⋐zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ⋐nabídky jednotlivých uchazečů ⋐smlouvu s vítězným uchazečem (blíže viz příloha)

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 Zadávání zakázek ⋐zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. ⋐nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé!

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 Povinnosti dodavatele ⋐Po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, min. však do roku 2021: ⋐je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. ⋐Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. ⋐Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů. ⋐V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP ⋐Doporučujeme tyto povinnosti zakotvit ve smlouvě s dodavatelem (resp. formou četného prohlášení dodavatele).

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 Dělení zakázek ⋐zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty ⋐pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) ⋐pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. ⋐Zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 Dělení zakázek ⋐při posuzování zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku nebo o více samostatných veřejných zakázek je potřeba zohlednit souvislost: ⋐věcnou ⋐geografickou ⋐časovou ⋐Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky)

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Dělení zakázky ⋐ zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby se ⋐ z jedné nadlimitní zakázky stalo několik podlimitních zakázek ⋐ z jedné podlimitní zakázky stalo několik zakázek malého rozsahu ⋐ z jedné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, stalo několik zakázek malého rozsahu 2. kategorie ⋐…

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 23 Dělení zakázek ⋐ jak předcházet dělení zakázek ⋐ 1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ ⋐ 2) „přípustné dělení“ zakázky ve smyslu §13 odst. 4 zákona

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 24 Dělení zakázek - §13, odst. 4 ⋐Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 25 ⋐(1) Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na části, připouští-li to povaha předmětu veřejné zakázky. ⋐(2) V případě rozdělení veřejné zakázky na části uvede zadavatel tuto skutečnost v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení a vymezí předmět jednotlivých částí veřejné zakázky a další požadavky související s rozdělením veřejné zakázky na části. ⋐(3) Pokud zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na části, uvede v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Dělení zakázek - §98

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 26 Kontrola zakázek A)Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) ⋐příjemce je povinen zaslat příslušné P-CRR min. 10 pd před zveřejněním ZD k odsouhlasení ⋐P-CRR sdělí písemnou formou (e-mailem, dopisem...) příjemci, zda ZD je v souladu s podmínkami programu. ⋐V případě, že není v pořádku, konzultuje s příjemcem dokumentaci, včetně návrhů nápravných opatření. ⋐Příjemce je povinen doručit P-CRR pozvánku na zasedání hodnotící komise nejpozději do 7 kd před konáním. ⋐Pracovník P-CRR se může zúčastnit zasedání komise v roli pozorovatele.

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 27 Kontrola zakázek A)Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) ⋐P-CRR zkontroluje tendrovou dokumentaci (viz příloha) ⋐Pokud byl ke SoD uzavřen dodatek, je příjemce povinen informovat CRR ⋐Do 20 pd od obdržení podkladů k ZŘ: ⋐ je příjemce vyzván, aby doklady dodal ve stanovené lhůtě. ⋐Pokud nebyly zjištěny chyby, zašle P-CRR příjemci souhlasné stanovisko jakoukoli písemnou formou. ⋐Pokud ZŘ neproběhlo v souladu s podmínkami programu oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV spolu s doporučením, jak dále postupovat ⋐Po obdržení stanoviska ŘO/MV pracovník CRR sdělí příjemci výhrady a návrh nápravných opatření (dopisem s doručenkou).

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 28 Kontrola zakázek B) ŽŘ je kontrolováno až po podpisu SoD (ZŘ proběhlo před podáním žádosti) ⋐ Žadatel je povinen současně se žádostí o podporu předložit dokumentaci k ZŘ ⋐ Pokud příjemce nepředložil kompletní dokumentaci, je dokumentace vyžádána na základě kontroly formálních náležitostí. ⋐ P-CRR zkontroluje podklady k ZŘ ⋐ Zadávací řízení proběhlo řádně, oznámí CRR tuto skutečnost (dopisem či elektronicky) žadateli ⋐ Zadávací řízení neproběhlo řádně, oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV, které tuto skutečnost zohlední při ex-ante kontrole

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 29 Kontrola zakázek ⋐Stanoviska CRR k zadávacímu řízení však nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona. ⋐Pokud je při kontrole zjištěn nesoulad, který není možné odstranit prostřednictvím nápravného opatření, může být u projektu zahájeno šetření na nesrovnalost – viz PPŽP kapitola 10.

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 30 Nejčastější pochybení při zadávacím řízení ⋐ Nedodržování předepsaných lhůt ⋐ Neúplné dokladování jednotlivých úkonů ⋐ Složení hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek) neodpovídá internímu předpisu žadatele; § 74 zákona ⋐ Nesprávné stanovení druhu veřejné zakázky ⋐ Hodnocení nabídek dle „referencí“ ⋐ Dle § 50 odst. 1 představují reference (realizace obdobné zakázky) kvalifikační kritérium, konkrétně technický kvalifikační předpoklad ⋐ Dle § 50 odst. 4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií. ⋐ Nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením.

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz Děkujeme za pozornost za pobočku CRR ČR Jihozápad: Ing. Naděžda Burešová, vedoucí pobočky Ing. Martina Němcová, projektový manažer tel. 382 224 414


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz IOP - výzva č. 06."

Podobné prezentace


Reklamy Google