Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha 16. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha 16. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha 16. prosince 2010

2 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 2 Zadávání veřejných zakázek ⋐Zadávání zakázek dle zákona 137/2006 Sb. ⋐Zadávání zakázek dle Závazných postupů (VZMR)

3 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 3 Zadávání veřejných zakázek ⋐Proč jsou veřejné zakázky tak důležité? (a jejich včasná kontrola?) ⋐Protože pokud není provedeno správně a není hned opraveno, velmi špatně se během projektu nebo na konci chyby vzešlé ze zadávacího řízení opravují ⋐riziko – výdaje na zakázku realizovanou po nesprávně provedeném zadávacím řízení nejsou způsobilé – dotace se vrací i třeba až po provedených následných kontrolách v době udržitelnosti

4 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 4 ⋐Jde o použití veřejných finančních prostředků ze SR a SF – povinnost zadávat v souladu s legislativou a pravidly a principy zadávání v EU – každé vynaložené € musí být zadáno transparentně, nediskriminačně a musí být dokontrolovatelné ⋐podceňovat roli kontroly zadávacího řízení by se nemuselo vyplatit – na (zkontrolovaných) tendrech projekty ze SF stojí (i financování ze SF obecně) ⋐Šance, že tendr v projektech financovaných z EU bude zkontrolován, je mnohonásobně větší, než u „nedotovaných“ projektů, kde hrozí jen kontrola ÚOHS Zadávání veřejných zakázek

5 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 5 Zadávání veřejných zakázek ⋐více jak 50% veřejných zakázek vykazuje chyby v zadávání nebo realizaci zakázek – ať formální nebo závažnější vedoucí k: ⋐ porušení zákona č. 137/2006 Sb.nebo ⋐porušení podmínek příslušného programu, daných programovou dokumentací nebo ⋐pouze ke komplikacím vlastního zadávací ho řízení nebo realizace zakázky

6 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 6 Zadávání zakázek ⋐Při realizaci projektu je uskutečněno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek nespadajících do režimu tohoto zákona postupuje příjemce v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013 („Závazné postupy“), které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce.

7 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 7 Zadávání zakázek ⋐Na základě usnesení vlády ČR 48/2009 dne 12.1.2009 ⋐Tato pravidla jsou závazná z hlediska poskytnutí dotace – jejich nedodržení může být sankcionováno ⋐Harmonizují postupy při zadávání zakázek ze SF tam kde nejsou řízeny zákonem ⋐Představují základní minimum v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona ⋐Poskytovatel dotace si stanoví vlastní požadavky – např. finanční limity pro jednotlivé druhy zakázek, publicitu projektů, kontroly, možnost se zúčastnit ZŘ v roli pozorovatele ⋐Zajišťují soulad postupu příjemců při zadávání s evropskou legislativou

8 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 8 Důležité odkazy ⋐www.strukturalni-fondy.cz/iopwww.strukturalni-fondy.cz/iop ⋐www.crr.czwww.crr.cz ⋐www.portal-vz.czwww.portal-vz.cz ⋐zde naleznete: ⋐Příručku pro žadatele a příjemce, včetně Příloh ⋐Metodika pro zadávání zakázek ⋐Prezentace pro žadatele a příjemce ⋐další důležité informace, FAQ

9 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 9 Zadávání zakázek ⋐NEZAPOMENOUT – povinnosti nad rámec Závazných postupů – PPŽP str. 31 ⋐informace o vypsání veřejných zakázek je nutné zveřejňovat v předstihu na webových stránkách příjemce/MV.

10 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 10 Zadávání zakázek ⋐jestliže má žadatel/příjemce zpracované přísnější interní postupy pro zadávání veřejných zakázek, je povinen se jimi řídit a poskytnout je pracovníkům CRR společně s dokumentací k výběrovému/zadávacímu řízení ???

11 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 11 Zadávání zakázek dle 137/2006 Sb. ⋐Limity dle 137/2006 Sb ⋐Nové finanční limity pro zadávání veřejných zakázek od 1.1.2010 stanoví hranici mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou; stanovený limit představuje nejnižší hodnotu nadlimitní veřejné zakázky ⋐Nejdůležitější rozdíl – zveřejnění na TEDu, lhůty

12 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 12

13 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 13 Zadávání zakázek dle Závazných postupů Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č.137/2006 Sb.: ⋐Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 ⋐Jsou přílohou PPŽP

14 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 14 Zakázky podle předpokládané hodnoty: ⋐zakázka malého rozsahu - předpokládaná hodnota nedosahuje v případě zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 Kč bez DPH ⋐zakázka s vyšší hodnotou - předpokládaná hodnota činí v případě zakázky na dodávky a služby nejméně 2 000 000 Kč bez DPH, v případě zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez DPH (pro IOP 2.1 nerelevantní) Zadávání zakázek dle Závazných postupů

15 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 15 Zakázky malého rozsahu 1. kategorie ⋐ dodávky a služby do 100 tis. Kč bez DPH ⋐ stavební práce do 500 tis. Kč bez DPH ⋐ přímý nákup ⋐ doporučujeme písemnou objednávku/ smlouvu ⋐ účetní dokladovatelnost Zadávání zakázek dle Závazných postupů

16 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 16 Zakázky malého rozsahu 2. kategorie ⋐ Dodávky a služby od 100 tis. Kč do 500 tis. Kč bez DPH ⋐ Stavební práce od 500 tis. Kč do 3 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách MV, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 7 dní ⋐ nemusí být ustanovena hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

17 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 17 Zakázky malého rozsahu 3. kategorie ⋐ dodávky a služby od 500 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH ⋐ stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH ⋐ výzva min. 3 zájemcům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení v tisku, na webových stránkách MV, v Obchodním věstníku apod. ⋐ lhůta k podání nabídek min. 10 dní ⋐ alespoň 3členná hodnotící komise Zadávání zakázek dle Závazných postupů

18 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 18 ⋐Při zadávání zakázek dle závazných postupů je třeba dodržet zásady (§6 zákona 137/2006 Sb.) ⋐Rovného zacházení ⋐Zákazu diskriminace ⋐Transparentnosti ⋐Vždy je nutné uvažovat nad složitostí a charakterem zakázky a vymezení všech zadávacích podmínek ⋐Z tohoto důvodu doporučujeme v zadávací dokumentaci stanovit: ⋐základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 54 zákona č. 137/2006 Sb., ⋐Ekonomické a technické kvalifikační požadavky v rozsahu § 55a § 56 137/2006 Sb. ⋐při uzavírání Dodatku ke smlouvě s dodavatelem doporučujeme řídit se zákonem č. 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23). Zadávání zakázek dle Závazných postupů

19 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 19 ⋐údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3, písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona č. 137/2006 Sb. ⋐zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami uchazečů a hodnotit je podle předem stanovených kritérií (článek 7, 9 a 10 Závazných postupů) ⋐zadavatel musí respektovat výsledek hodnocení a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem (článek 8 Závazných postupů) ⋐zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s článkem 12 Závazných postupů; Zadávání zakázek dle Závazných postupů

20 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 20 ⋐Vlastně tvůrce Závazných postupů požaduje se chovat obdobně jako dle zákona, alespoň v základních principech zadávání. Zadavatel musí kromě splnění závazných úkonů zvolit přiměřené kroky vzhledem k charakteru zakázky ⋐nutno věnovat pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha Příručky) - každá odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé! Zadávání zakázek dle Závazných postupů

21 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 21 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu ⋐zadávací/výběrové řízení může být zahájeno a dokončeno před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory ⋐V případě, že žadatel provede výběrové řízení před předložením žádosti o dotaci je povinen dodat CRR dokumentaci ke kontrole společně s žádostí o dotaci. ⋐V případě provedení výběrových řízení po datu vydání právního aktu, předkládá tuto (kompletní) dokumentaci až s následující MZ/HoP.

22 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 22 Zadávání zakázek ve vztahu k projektu ⋐Dále předkládá žadatel/příjemce ke kontrole dokumentaci týkající se zadávacích řízení, která jsou plánována (v době realizace projektu). ⋐pokud bude zadávací řízení zahájeno po vyhlášení výzvy k předkládání projektů, žadatel/ příjemce dotace je povinen ⋐předložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10 pracovních dní před zveřejněním ZŘ nebo před odesláním výzvy uchazečům ⋐pozvat CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním

23 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 23 Zadávání zakázek ⋐ke kontrole je potřeba předložit např.: ⋐zadávací dokumentaci ⋐záznam o ohlášení výběrového řízení ⋐zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ⋐nabídky jednotlivých uchazečů ⋐smlouvu s vítězným uchazečem (blíže viz příloha)

24 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 24 Zadávání zakázek ⋐Kontrolou projde kompletní dokumentace ze zadávacího řízení!!! ⋐Požadavek na archivaci dokumentace plyne z § 155 ⋐Máte si uschovat zcela všechno a doložení transparentnosti postupu zadavatele je na zadavateli, nikoliv na kontrolách – zadavatel je zodpovědný za důkazy v rámci šetření a kontrol (problém třeba u elektronického zveřejnění ZD na webu zadavatele)

25 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 25 Zadávání zakázek ⋐zadavatel je povinen informovat CRR o změnách, které nastaly v průběhu výběrového řízení nebo realizace zakázky prostřednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy. ⋐Ale proč čekat na MZ a ŽOP (kde je na kontrolu až 20 dnů) – je nutné a praktické konzultovat problémy se ZŘ hned

26 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 26 Povinnosti dodavatele ⋐Po dobu 10 let od ukončení realizace projektu, min. však do roku 2021: ⋐je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. ⋐Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. ⋐Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů. ⋐V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP ⋐Doporučujeme tyto povinnosti zakotvit ve smlouvě s dodavatelem (resp. formou četného prohlášení dodavatele).

27 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 27 Kontrola zakázek A)Zadávací řízení probíhá po předložení žádosti o podporu (VŘ je kontrolováno v průběhu) ⋐P-CRR zkontroluje tendrovou dokumentaci (viz příloha) ⋐Pokud byl ke SoD uzavřen dodatek, je příjemce povinen informovat CRR ⋐Do 20 pd od obdržení podkladů k ZŘ: ⋐ je příjemce vyzván, aby doklady dodal ve stanovené lhůtě. ⋐Pokud nebyly zjištěny chyby, zašle P-CRR příjemci souhlasné stanovisko jakoukoli písemnou formou. ⋐Pokud ZŘ neproběhlo v souladu s podmínkami programu oznámí CRR tuto skutečnost ŘO/MV spolu s doporučením, jak dále postupovat ⋐Po obdržení stanoviska ŘO/MV pracovník CRR sdělí příjemci výhrady a návrh nápravných opatření (dopisem s doručenkou).

28 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 28 Kontrola zakázek ⋐Stanoviska CRR k zadávacímu řízení však nenahrazují případná stanoviska orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona. ⋐Pokud je při kontrole zjištěn nesoulad, který není možné odstranit prostřednictvím nápravného opatření, může být u projektu zahájeno šetření podezření na nesrovnalost – viz PPŽP kapitola 10.

29 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 29 Nejčastější chyby ⋐Nejčastější chyby v zadávacím řízení: ⋐špatně připravená zadávací dokumentace ⋐špatně definovaný předmět plnění ⋐Špatně nastavená hodnotící kritéria a jejich používání (reference, kvalifikace) – pokud hodnotí uchazeče, jde o kvalifikaci, pokud hodnotí nabídku, jde o kritérium – nově hodnotící kritéria musí být v relaci s cenou ⋐Zakázka – návrh pokud tendrujete myšlenku – návrh, pokud tendrujete věc - zakázka ⋐Velké množství formálních chyb (lhůty, obsazení komise, nedokonalé zápisy z hodnocení)

30 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 30 Předmět veřejné zakázky – jeden Radar V Brdech

31 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 31 Nejčastější chyby ⋐Nejčastější chyby v zadávacím řízení ⋐Špatně zvolený druh zadávacího řízení ⋐Dělení zakázek ⋐Kvalifikace – příliš přísná, není ve vztahu k zakázce, nově – jen v kopiích ⋐Zvýhodnění konkrétních výrobců/výrobků – žádná snaha o popsání požadavků zadavatele pomocí tech. parametrů – používána obezlička „zadavatel připouští zaměnitelné kvalitativně a technicky obdobné řešení“

32 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 32 Dělení zakázek ⋐zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty ⋐pod finanční limity (bod 6.4 Závazných postupů) ⋐pod finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona. ⋐Zadavatel musí vymezit předpokládanou cenu zakázky dle § 12 až § 16 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

33 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 33 Dělení zakázky ⋐ zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby se ⋐ z jedné nadlimitní zakázky stalo několik podlimitních zakázek ⋐ z jedné podlimitní zakázky stalo několik zakázek malého rozsahu ⋐ z jedné zakázky malého rozsahu 3. kategorie, stalo několik zakázek malého rozsahu 2. kategorie ⋐…

34 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 34 Dělení zakázek ⋐při posuzování zda se jedná o jedinou veřejnou zakázku nebo o více samostatných veřejných zakázek je potřeba zohlednit souvislost: ⋐věcnou ⋐geografickou ⋐časovou ⋐Případně další okolnosti (předvídatelnost zakázky) Je nutno selským rozumem zvážit všechny okolnosti, např. zda pro dvě zakázky neexistuje stejný okruh uchazečů atp. – doporučení konzultovat s pobočkou

35 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 35 Dělení zakázek ⋐Část I. výzvy - Zřízení technologického centra ORP ⋐Část II. výzvy –pořízení elektronické spisové služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP ⋐!! Jedno zadávací řízení dohromady !! ⋐Část III. Výzvy – vnitřní integrace úřadu – možno zadat samostatně (doporučeno ale jako jedna zakázka)

36 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 36 Dělení zakázek ⋐ jak předcházet dělení zakázek ⋐ 1) zadat všechny obdobné zakázky jako jednu „velkou zakázku“ ⋐ 2) menší zakázky zadávat v přísnějším režimu ⋐ 3) „přípustné dělení zakázky na části“ dle § 98 ve smyslu §13 odst. 4 zákona (předpokládaná cena jako součet všech částí zakázky)

37 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 37 Nejčastější chyby v zadávacím řízení ⋐Vícepráce, dodatky k SoD ⋐Vícepráce jsou pro zadavatele běžné, je s nimi dopředu kalkulováno, berou je jako něco zcela normálního ⋐Zásada, že za vícepráce lze považovat pouze nutné práce pro dokončení díla za podmínky, že je zadavatel nemohl předpokládat, je zadavatelům zcela cizí

38 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 38 ⋐Dodatek k SOD je zadávací řízení – podléhá tedy stejnému režimu, jako standardní zakázka !!!!! Nejčastější chyby v zadávacím řízení

39 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 39 ⋐Nejčastější chyby v zadávacím řízení ⋐-netendrování v případě Partnera projektu ⋐Častou chybou při zadávání zakázek je přímé zadání zakázky partnerovi projektu. ⋐Partneři projektu jsou chápáni z pohledu Evropské unie jako někdo, kdo projektu pomůže, bez jehož existence by projekt nešel realizovat a kdo tyto práce vykoná zadarmo. Pokud tedy zadavatel – příjemce pomoci, chce zadat (ve většině případů standardní služby - studie, školení apod.) svému partnerovi tyto práce za finanční úplatu a mohl by tyto služby jinak běžně sehnat na trhu, je partner z hlediska zákona č. 137/2006 Sb. zcela běžným dodavatelem a zakázka se musí tendrovat. Nejčastější chyby v zadávacím řízení

40 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 40 Co je dobré pohlídat ⋐Při kontrole ZD je třeba posuzovat: ⋐lhůty realizace zakázky ve vztahu k harmonogramu projektu ⋐časovou rezervu pro možnost opakování ZŘ v případě špatných nabídek, výpadek stavebních aktivit v zimním období ⋐zadání celé zakázky i v případě že jsou tendrovány způsobilé a nezpůsobilé náklady dohromady. Zakázka musí vyhovovat zákonu celá, finanční limity, podle kterých se volí postup tendru se vztahují k celkovým nákladům, nejen ke způsobilým ⋐Nezačleňování povinností vyplývajících z realizace projektu s podporou z IOP do smluv s třetími stranami – lze nahradit prohlášením

41 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 41 Přílohy ⋐Seznam dokumentace k ZŘ ⋐Zkratky pro zadávání VŘ do Benefit7

42 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 42 Nenechte se otrávit 

43 Centrum pro regionální rozvoj ČR; Vinohradská 46, 120 00 Praha 2; Tel.: + 420 221 580 201; Fax: + 420 221 580 284 www.crr.czwww.crr.cz 43 Děkujeme za pozornost Bc. Vladimír Studnička studnicka@crr.cz studnicka@crr.cz


Stáhnout ppt "Centrum pro regionální rozvoj ČR Zadávání veřejných zakázek Praha 16. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google