Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem Mgr. Lukáš Máchal Mgr. Eva Brixová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem Mgr. Lukáš Máchal Mgr. Eva Brixová."— Transkript prezentace:

1 Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem Mgr. Lukáš Máchal Mgr. Eva Brixová

2 Obecné rozdělení veřejných zakázek Co je veřejná zakázka? „Zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejíž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací“ Transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace Rozdělení podle předmětu – Dodávky – Stavební práce – Služby Výše předpokládané hodnoty – Nadlimitní – Podlimitní – Malého rozsahu

3 Zadávací dokumentace Co je zadávací dokumentace? Kde ji získat? Pozor na lhůty! Rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže !!! Zadavatel není oprávněn vyřadit nabídky dodavatelů, kteří zadavatele nepožádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo si zadávací dokumentaci nevyzvedli. !!! Zadavatel rovněž nemůže odmítnout nabídku dodavatele pouze z důvodu, že nebyl vyzván k jejímu podání. Systém Sledování Veřejných Zakázek www.isvzus.cz www.isvzus.cz

4 Obsah zadávací dokumentace obchodní podmínky (platební podmínky) technické podmínky varianty nabídek způsob zpracování nabídkové ceny podmínky a požadavky na zpracování nabídky hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií jiné požadavky zadavatele

5 Kvalifikace Dělení Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky! Subdodavatel Nesplnění kvalifikace Seznam kvalifikovaných dodavatelů Usnadnění procesu prokazování splnění kvalifikace v zadávacím řízení http://www.portal-vz.cz/metodicky-postup-a-sablony-dokumentu

6 Nabídka Co musí obsahovat Podávání nabídek Hodnocení nabídek Rozhodnutí o výběru

7 Obrana při vyloučení Důvody vyloučení nabídky – Úplnost nabídky Rozpor se zákonnými požadavky a zadávacími podmínkami => povinnost vyřadit – Prokázání kvalifikace – Posouzení nabídek Nepřijatelná Nesplňuje zákonné a zadávací podmínky Mimořádně nízká nabídková cena – Možnost doplnění

8 Obrana při vyloučení Podání námitek – kterýkoli dodavatel, který měl nebo má zájem na získání zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla újma Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace Náležitosti – kdo, proti čemu, újma, čeho se domáhá Podávají se - písemně, bez poplatku, zadavateli, do 15 dnů Nepodávají se - PO UZAVŘENÍ SMLOUVY S VÍTĚZEM, u zakázek malého rozsahu

9 Obrana při vyloučení – Zadavatel do 10 dnů od obdržení námitek rozhodne kladně => náprava záporně => přezkoumání ÚOHS – Podání návrhu ÚOHS do 10 dnů, nebo 25 dnů – Kauce - 1% nabídkové ceny (50 tis. až 2 mil.) – Proti veškerým úkonům zadavatele ve stejné věci – Doručování - ÚOHS i zadavatel – Předběžné opatření – Rozhodnutí: „Nedodrží- li zadavatel postup stanovený pro zadání zakázky, přičemž tento postup ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.“

10 Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem Děkujeme za pozornost! akmachal@email.cz eva.brixova@jsklaw.cz


Stáhnout ppt "Úspěšné podání nabídky a obrana při vyloučení zadavatelem Mgr. Lukáš Máchal Mgr. Eva Brixová."

Podobné prezentace


Reklamy Google