Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Vdělávání v oblasti veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce Ing. Jan Weigel, lektor VŘ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Vdělávání v oblasti veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce Ing. Jan Weigel, lektor VŘ."— Transkript prezentace:

1 1 Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Vdělávání v oblasti veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce Ing. Jan Weigel, lektor VŘ

2 2 Úvod Zadavatel veřejné zakázky −veřejný zadavatel −dotovaný zadavatel Druh veřejné zakázky −dodávka −služba −stavební práce Zásady postupu zadavatele - § 6 zákona č. 137/2006 Sb. Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

3 3 Stanovení předmětu zakázky V předmětu zakázky musí být zahrnuta všechna obdobná a spolu související plnění, které zadavatel zamýšlí pořídit v jednom účetním období Nelze uvádět odkazy firem, názvy, označení zboží atd. Definovány technické parametry nesmí být diskriminační vůči potencionálním uchazečům Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

4 4 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky Nutnost sečíst předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá zadavatel pořídit v průběhu jednoho účetního období Nesčítají se zakázky, které jsou pořizovány nahodile, dle aktuálních potřeb Rozhodná cena pro stanovení přepokládané hodnoty zakázky je cena bez DPH Cena musí vycházet z cen v místě a čase obvyklých (průzkum trhu) OP VK se řídí u dodávek cenami dle metodického dopisu č. 23 Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

5 5 Stanovení režimu způsobu výběru dodavatele Důležité předpisy, dle kterých se zadavatel musí řídit −zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, −Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK verze 8, −směrnice zřizovatele definující postupy při výběru dodavatele. Kategorie veřejných zakázek −nadlimitní −podlimitní −zakázky malého rozsahu Zakázka malého rozsahu dle pravidel OP VK −do 200 tis. bez DPH (v našem případě do 100 tis. Kč) −nad 200 tis. bez DPH Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

6 6 Zahájení výběrového řízení Zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) −webové stránky poskytovatele dotace, −přímé oslovení potencionálních dodavatelů (3 dodavatele). Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

7 7 Výzva/zadávací dokumentace Výzva −povinné údaje ve výzvě Zadávací dokumentace (včetně potřebných příloh) −pokud neexistuje samostatný dokument musí být informace ve výzvě −přílohy (krycí list, technické specifikace, návrh smlouvy aj.) Dodatečné informace −dodatečné informace při změně podmínek −termín sdělení odpovědi do 4 pracovních dnů od dotazu −v případě možného rozšíření okruhu zájemců musí se prodloužit termín Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

8 8 Otevírání obálek Lhůta pro podání nabídek (min. 10 kalendářních dnů) Hodnotící komise (3 členná) splňující funkci komise pro otevírání obálek Čestné prohlášení o nepodjatosti členů komise Evidence přijatých nabídek Kontrola úplnosti nabídek Doplnění neúplných nabídek uchazečů ve stanovené lhůtě (3 pracovní dny) Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

9 9 Posouzení a hodnocení nabídek Posouzení nabídek −z hlediska přijatelnosti, zda nabídky splňují podmínky výzvy, −doplnění nabídek, pokud je nabídka nejasná (3 prac. dny), −nesplnění požadavků výzvy = vyřazení nabídky Hodnocení nabídek −hodnotící kritéria (cena / ekonomická výhodnost) −doporučení OP VK jen jedno hodnotící kritérium = cena Zápis o posouzení a hodnocení nabídek −z celého procesu komise je nutné pořídit zápis Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

10 10 Rozhodnutí Výsledek výběrového řízení −zadavatel rozhodne na základě doporučení komise −zveřejnění na webu poskytovatele a zaslání uchazečům Nestandardní situace −pouze jedna nabídka −žádná nabídka nesplňuje požadavky zadavatele −žádná nabídka nepřišla Výjimky v postupech při výběrovém řízení −nedostačující počet dodavatelů −dlouhodobě nasmlouvané dodávky a služby −pronájem nemovitosti Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

11 11 Zrušení výběrového řízení Možnost zrušit v jakékoliv fázi výběrové řízení Zadavatel musí zrušit výběrové řízení −žádná nabídka nesplňuje požadavky zadavatele, −žádná nabídka nepřišla, −byly zjištěny vážné nesrovnalosti ve výzvě/zadávací dokumentaci −i třetí uchazeč odmítl podepsat smlouvu. Zadavatel může zrušit výběrové řízení −byla doručena pouze jedna nabídka, −vybraný uchazeč odmítl podepsat smlouvu, −vyskytly se důvody zvláštního zřetele. Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

12 12 Smlouva s vítězným uchazečem Podpis smlouvy do 15 dní od oznámení o výsledku výběrového řízení Možnost uzavřít smlouvu s druhý/třetím v pořadí, pokud předchozí odmítne S kým nesmí zadavatel uzavřít smlouvu Co musí smlouva obsahovat Zveřejnění smlouvy −200 tis. – 500 tis. Kč bez DPH na webu poskytovatele dotace, −nad 500 tis. Kč bez DPH na profilu zadavatele. Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041

13 13 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jan Weigel Lektor VŘ mobil.: 774 716 164 e-mail: pros@arsra.cz


Stáhnout ppt "1 Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Vdělávání v oblasti veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce Ing. Jan Weigel, lektor VŘ."

Podobné prezentace


Reklamy Google