Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v IOP Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v IOP Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období

2 Zadávání zakázek v rámci projektů IOP se dělí na: zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů) zadávání veřejných zakázek (postupy podle zákona o veřejných zakázkách)

3 Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Postupy pro výběr dodavatele upravené v Závazných postupech jsou určeny pro zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb.: –Veřejný zadavatel v případě zadávání zakázek malého rozsahu –Sektorový zadavatel v případě zadávání zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek

4 Použití Závazných postupů Pravidla pro zadávání zakázek upravené Závaznými postupy: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek

5 Druhy (veřejných) zakázek Podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do Kč bez DPH) 1. kategorie - do Kč bez DPH (stavební práce do Kč bez DPH) 2. kategorie - od Kč do Kč bez DPH (stavební práce od Kč do Kč bez DPH) 3. kategorie - od Kč do 2 mil. Kč bez DPH (stavební práce od 3 mil. Kč do 6 mil. Kč bez DPH 2. S vyšší hodnotou – 1. kategorie (podlimitní), 2. kategorie (nadlimitní) ________________________________________________________ 3. Podlimitní 4. Nadlimitní

6 Zakázka malého rozsahu 1. kategorie zadavatel nemusí provádět výběrové řízení dostačující je přímý nákup – předložení dodavatelem vystaveného účetního dokladu může, ale nemusí dokladovat také objednávkou plnění  možno ovou formou V souladu s uvedenými principy není opakované zadávání zakázek témuž dodavateli bez řádného odůvodnění!

7 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení lhůta pro podání nabídky min. 7 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –pověřená osoba – písemné čestné prohlášení protokol (zápis) o posouzení a hodnocení nabídek

8 Zakázka malého rozsahu 2. kategorie - pokračování rozhodnutí zadavatele o výběru  podpis pod protokolem písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni nevyřazení uchazeči musí být o výsledku výběru informováni

9 Zakázka malého rozsahu 3. kategorie písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům nebo uveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení lhůta pro podání nabídky min. 10 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –3 členná komise pro posouzení a hodnocení – písemné čestné prohlášení

10 Zakázka malého rozsahu 3. kategorie - pokračování protokol (zápis) o posouzení a hodnocení nabídek rozhodnutí zadavatele o výběru  podpis pod protokolem písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni nevyřazení uchazeči musí být o výsledku výběru informováni

11 Zrušení zadávacího řízení nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel musí/může zrušit vždy nutno odůvodnit rozhodnutí o zrušení všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni

12 Aktualizace Závazných postupů Účinné od Vztahují se na výzvy vyhlášené po datu jejich účinnosti  výzvy č. 12 a 13 Novinky: –El. Podpis, případně prohlášení uchazeče u nabídky zaslané elektronicky (čl ) –Zadavatel může požádat uchazeče o doplnění neúplné nabídky (čl a čl )

13 Aktualizace Závazných postupů –Náležitosti protokolu z jednání komise pro otevírání obálek (7.3.6.) –Zákaz uzavřít smlouvu s uchazečem, kterému byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek dle § 120a odst. 2 ZVZ (čl. 8.2.) –Zadavatel není povinen sdělit uchazečům důvod zrušení VŘ, pokud si to vymezí ve Výzvě (čl )

14 Aktualizace Závazných postupů –Fakultativní zrušení zadávacího řízení v případě, že byla podána 1 nabídka –Příloha č. 1 – minimální rozsah finančních oprav v případě nedodržení pravidel při realizaci VŘ

15 Zakázky zadávané dle zákona o veřejných zakázkách Kromě publicity IOP nejsou nad rámec zákona žádné speciální požadavky ze strany programu

16 Prostor pro Vaše dotazy

17 Děkujeme za pozornost Mgr. Marat Saber, OSF MVČR, tel: , Mgr. Lukáš Křivka, OSF MVČR, tel: ,


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v IOP Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google