Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro přímo řízené organizace na MZ ČR Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro přímo řízené organizace na MZ ČR Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro přímo řízené organizace na MZ ČR Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová

2 V rámci zadávání veřejných zakázek při realizaci projektů z Norských fondů 2009 - 2014 se příspěvkové organizace řídí: Zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách („Zákon“) Implementační dokumentací Norských fondů 2009 – 2014 Příkazem ministra č. 3/2013 - Protikorupční strategie MZ ČR pro přímo řízení organizace obecné zásady nad rámec povinností dle Zákona Účelem je eliminace možné korupce v rámci činnosti přímo řízených organizací

3 A)Nadlimitní a podlimitní zakázky Povinnost využít §98 Zákona, případně jiný vhodný způsob pro umožnění dílčího plnění zakázky. Součástí vymezení předmětu zakázky bude vždy medicínský účel, pokud je to relevantní. Rozsah referenční zakázky u dodávek by neměl překročit 80% předpokládané hodnoty zakázky. Obchodní a technické podmínky zakázky musí být odůvodněny objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry musí být doplněny o toleranční rozsah min. +/- 10% (požadavek na stanovení parametrů bez tolerance musí být objektivně odůvodněn).

4 V případě, že lze přesně a jednoznačně stanovit technické parametry předmětu zakázky, bude jediným hodnoticím kritériem cena. V opodstatněných a odůvodněných případech lze použít k hodnocení kritérium ekonomické výhodnosti nabídky. V případě efektivity ve vztahu k povaze předmětu zakázky použije příjemce institut elektronické aukce. Povinnost otevřít obálky v sídle zadavatele. Pokud hrozí, že bude při hodnocení vyloučena nabídka s nejnižší cenou či ekonomicky nejvýhodnější, je zadavatel povinen požadovat písemné objasnění informací či dokladů, případně doložení dalších informací (dle zásad §6 Zákona).

5 B) Zakázky malého rozsahu V případě zakázek nad 500 000 Kč bez DPH uveřejní zadavatel textovou část zadávací dokumentace (výzvu) na svých internetových stránkách a/nebo na profilu zadavatele nejméně po trvání lhůty pro podání nabídek.

6 C) Další povinnosti Případné množstevní a další bonusy, poskytnuté dodavatelem, je nezbytné přesně specifikovat ve výsledné smlouvě. O sponzorských darech je přímo řízená organizace povinna informovat prostřednictvím webových stránek, dary nad 100 tis. Kč je nutné oznámit na MZ ČR. Zaměstnanci přímo řízených organizací, kteří se podílí na rozhodování při zadávání zakázky, nesmí provádět činnost ve prospěch subjektů, které jsou uchazeči v rámci zakázky.

7 Administrativní postup kontroly zakázek na MZ ČR Týká se veřejných zakázek dle Zákona. 1.Kontrola zadávací dokumentace (ZD) Povinnost zaslat ZD ke kontrole min. 30 dní před vyhlášením. Součástí ZD musí být doložení způsobu stanovení předpokládané hodnoty a ČP o souladu technické specifikace a projektové žádosti. Zakázku nelze vyhlásit bez souhlasného stanoviska MZ ČR.

8 2. Kontrola průběhu výběrového řízení Zadavatel oznámí emailem zahájení výběrového řízení. Zadavatel zašle pozvánku na každé jednání hodnotící komise včetně informace o složení komise včetně náhradníků. Po provedení výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel ke kontrole kompletní dokumentaci k průběhu, zejména: jednotlivé nabídky (nejlépe elektronicky); protokol o otevírání obálek; zprávy o posouzení a hodnocení nabídek; protokol o jednání hodnotící komise; rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky; finální verzi smlouvy. Nelze podepsat smlouvu s dodavatelem bez obdržení souhlasného stanoviska MZ ČR. Po podpisu smlouvy zašle zadavatel kopii smlouvy podepsanou oběma smluvními stranami.

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro přímo řízené organizace na MZ ČR Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google