Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Postup při výběru dodavatele Mgr. Lenka Pachlová Seminář pro příjemce podpory z JPD 3 20. září 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Dodávky zboží nebo služeb v ceně nad 100 000 Kč mohou být realizovány pouze na základě písemné smlouvy; smlouva musí obsahovat specifikaci zejména: předmětu dodávky, ceně, termínu dodání, sankcí za neplnění smlouvy  Na dodávky v ceně pod 100 000 Kč stačí využít objednávku, přičemž objednávka nemusí být písemná; doporučujeme ovšem záznam o objednávce uchovávat spolu s ostatními doklady (např. vytištěný email) Smlouva x objednávka

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Při výběru dodavatele je příjemce (nebo partner) povinen respektovat pravidla transparentnosti a nediskriminace, a to bez ohledu na cenu dodávky  Rozhodující pro výběr postupu je předpokládaná cena zakázky bez DPH, přičemž adekvátně se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, je zakázáno účelově rozdělit předmět dodávky tak, aby bylo zadáno více zakázek za nižší ceny Zásady výběru dodavatele

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky do 100 000 Kč bez DPH včetně Příjemce (nebo partner) může vybrat dodavatele dle svého uvážení, musí respektovat zásady transparentnosti a efektivity Postup pro výběr dodavatele I

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky od 100 000 Kč do 500 000 Kč bez DPH Příjemce (nebo partner) musí poptat dodávku u 3 až 5 potenciálních dodavatelů. Oslovení musí obsahovat zejména: specifikaci předmětu poptávky, určení termínu, místa a způsobu předložení nabídky, limitní cenu. Doporučujeme rovněž zahrnout do oslovení kritéria (včetně váhy jednotlivých kritérií), podle kterých budou předložené nabídky vyhodnoceny Oslovení musí příjemce (nebo partner) provést písemně poštou a současně elektronicky prostřednictvím emailu Je třeba archivovat záznamy o: Oslovení dodavatelů Přijatých nabídkách Vyhodnocení nabídek Rozhodnutí o výběru dodavatele Vyrozumění dodavatelů o výběru Postup pro výběr dodavatele II

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky od 500 000 Kč včetně do 2 000 000 Kč bez DPH – 1. část Příjemce (nebo partner) musí poptávku do dodávce inzerovat na internetových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. Minimální povinná doba zveřejnění je 20 dní. (Případně je možné zveřejnit poptávku i jiným způsobem) Ke zveřejnění připravil Magistrát hl. m. Prahy 3 formuláře: Žádost o zveřejnění poptávky Zadávací podmínky Žádost o zveřejnění výsledku zadávacího řízení Jsou k dispozici ke stažení na www.praha-mesto.cz/jpd3 v sekci Pro příjemce Postup pro výběr dodavatele III

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky od 500 000 Kč do 2 000 000 Kč bez DPH – 2. část Žádost o zveřejnění spolu s vyplněnými Zadávacími podmínkami je třeba zaslat emailem na kontaktní adresu esf@mpsv.cz, a to nejpozději 2 dny před požadovaným datem zveřejnění Současně se zajištěním zveřejnění poptávky na www.esfcr.cz musí příjemce (nebo partner) jmenovat minimálně 3člennou hodnotící komisi a určit datum jejího prvního setkání. Členové hodnotící komise ze všech svých jednání vyhotovují zápisy, které musejí všichni členové komise podepsat. Hodnotící komise vyhodnotí předložené nabídky podle hodnotících kritérií obsažených v zadávacích podmínkách Příjemce (nebo partner) musí po výběru dodavatele zajistit zveřejnění výsledku výběrového řízení na www.esfcr.cz. K tomu použije připravený formulář žádosti o zveřejnění. Je třeba archivovat záznamy o: Zajištění zveřejnění poptávky na www.esfcr.cz Přijatých nabídkách Jednání hodnotící komise Rozhodnutí o výběru dodavatele Zajištění zveřejnění výsledku výběrového řízení na www.esfcr.cz Postup pro výběr dodavatele IV

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  Předpokládaná cena dodávky od 2 000 000 Kč bez DPH výše Příjemce (nebo partner) je povinen aplikovat pravidla pro zadávání zakázek, která stanovuje zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Typy výběrového řízení dle zákona: Otevřené výběrové řízení Užší výběrové řízení Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení bez uveřejnění Postup pro výběr dodavatele V

9 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3  U dodávek zboží Cena  U dodávek služeb Kvalita nabízených služeb (váha 40 %) Kvalita realizačního týmu (váha 40 %) Cena (váha 20 %) Doporučená kritéria hodnocení a jejich váhy

10 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Kancelář: Rytířská 10 www.praha-mesto.cz/jpd3 Lenka.Pachlova@cityofprague.cz


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google