Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."— Transkript prezentace:

1 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Monitorovací indikátory Mgr. Jiří Kinský Seminář pro příjemce podpory z JPD září 2005 Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, Velká zasedací síň, 1. patro

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Sledování monitorovacích indikátorů  Koneční příjemci poskytují údaje pro sledování výstupů a výsledků  Vedou průkaznou evidenci postupu realizace projektu jako základny pro sledování ukazatelů  Zajišťují soulad shromažďování údajů se zákonem na ochranu osobních údajů

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3Výstupy Počet podpořených osob – klientů služeb Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb Počet účastníků kurzů – klientů služeb Počet účastníků kurzů – poskytujících služby a osob podporujících poskytování služeb Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí Počet podpořených projektů Počet podpořených organizací Počet podpořených vzdělávacích programů

4 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3Výsledky Podíl úspěšných absolventů kurzů – klientů služeb Podíl osob – klientů služeb, u kterých poskytnutá podpora splnila svůj účel Podíl vyškolených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb Počet nově vytvořených programů zaměřených na společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů Počet nově vytvořených/inovovaných vzdělávacích programů Počet nově vytvořených/inovovaných programů počátečního vzdělávání Počet nově vytvořených/inovovaných programů dalšího vzdělávání Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Počet vytvořených partnerství Počet vzdělávacích institucí, které rozšířily svoji nabídku Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou informačních technologií Počet nově vytvořených vzdělávacích kurzů s komponentou životního prostředí

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů I  A Podle pohlaví Muži Ženy  B Podle znevýhodnění na trhu práce Mládež do 25 let Osoby starší 50 let Osoby se změněnou pracovní schopností Nízkokvalifikovaní (maximálně základní vzdělání) Sociálně marginalizované osoby

6 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů II  C Sociálně znevýhodnění Etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně imigrantů Osoby bez přístřeší Osoby po výkonu trestu Oběti trestné činnosti Oběti domácího násilí Osoby komerčně zneužívané Oběti obchodu s lidmi  D Podle postavení na trhu práce Zaměstnanci Sebezaměstnaní Dlouhodobě nezaměstnaní do 25 let (>6m) Dlouhodobě nezaměstnaní od 25 let (>12m) Ostatní nezaměstnaní Ostatní

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Detailní členění ukazatelů II  E Podle typu organizace Velké podniky Malé a střední podniky Orgány veřejné správy Ostatní veřejné organizace Nestátní neziskové organizace Ostatní  F Podle charakteru organizace Vzdělávací a poradenské organizace Organizace poskytující služby zaměstnanosti Organizace poskytující sociální služby Organizace podporující poskytování těchto služeb Ostatní  G Vymezené skupiny kurzů Krátkodobé – do 40 hodin Střednědobé – hodin Dlouhodobé – nad 300 hodin

8 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3 Děkuji za pozornost Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Poštovní adresa: Mariánské nám Praha 1 Kancelář: Rytířská 10


Stáhnout ppt "Jednotný programový dokument pro Cíl 3 hl. m. Praha 2004 - 2006 www.praha-mesto.cz/jpd3 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google