Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická žádost ELZA (Ing. Michal Struha) 4)Přestávka 5)Dílčí opatření (Bc. Hana Podubecká) 6)Povinné přílohy (Ing. Kateřina Vágnerová) 7)Harmonogram, povinnosti konečných příjemců (Ing. Martin Škréta) 8)Závěr, diskuse Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Struktura Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Orgány řízení a realizace JPD 2 Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu): - Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující orgány: - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) - Centrum pro regionální rozvoj ČR - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem: Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: Kč z toho Priorita 1: Kč Priorita 2: Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

14 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem: Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: Kč z toho Priorita 1: Kč Priorita 2: Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Poměr požadovaných prostředků v 2. Výzvě k alokaci na 2. Výzvu 176,0 % 19,0 % 0 % 0,8 %

16 3. Výzva k předkládání projektů v JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Průběh 3. Výzvy: od do Opatření ,3 mil. Kč Opatření ,6 mil. Kč Opatření ,9 mil. Kč Opatření ,3 mil. Kč Opatření ,2 mil. Kč Opatření , 9 mil. Kč Celkem 3 716,2 mil. Kč

17 Informační zdroje a povinnosti žadatele Programový dodatek Příručka pro žadatele web - ELZA Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická."

Podobné prezentace


Reklamy Google