Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická žádost ELZA (Ing. Michal Struha) 4)Přestávka 5)Dílčí opatření 2.2.1 (Bc. Hana Podubecká) 6)Povinné přílohy (Ing. Kateřina Vágnerová) 7)Harmonogram, povinnosti konečných příjemců (Ing. Martin Škréta) 8)Závěr, diskuse Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 Ing. Kateřina Vágnerová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Struktura Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Orgány řízení a realizace JPD 2 Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu): - Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující orgány: - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) - Centrum pro regionální rozvoj ČR - Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od 17. 9. do 18. 10. 2004 Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:1 414 691 600 Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004 Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 384 545 570 Kč z toho Priorita 1: 298 492 373 Kč Priorita 2: 86 053 197 Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od 1. 2. do 31. 3. 2005 Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem:648 592 000 Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: 23. 6. 2005 Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 249 962 429 Kč z toho Priorita 1: 204 243 049 Kč Priorita 2: 45 719 280 Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Poměr požadovaných prostředků v 2. Výzvě k alokaci na 2. Výzvu 176,0 % 19,0 % 0 % 0,8 %

16 3. Výzva k předkládání projektů v JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Průběh 3. Výzvy: od 24. 6. do 30. 9. 2005 Opatření 1.1 1 302,3 mil. Kč Opatření 1.2 1 374,6 mil. Kč Opatření 1.3 317,9 mil. Kč Opatření 2.1 368,3 mil. Kč Opatření 2.2.2 200,2 mil. Kč Opatření 2.3 152, 9 mil. Kč Celkem 3 716,2 mil. Kč 2.1 2.2.2 1.2 1.3 2.3 1.1

17 Informační zdroje a povinnosti žadatele Programový dodatek Příručka pro žadatele web - www.praha-mesto.cz/jpd2www.praha-mesto.cz/jpd2 www.strukturalni-fondy.cz ELZA Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách (Ing. Kateřina Vágnerová) 2)Informace o Prioritě 2 JPD 2 (Ing. Martin Škréta) 3)Elektronická."

Podobné prezentace


Reklamy Google