Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost ELZA 6)Povinné přílohy 7)Povinnosti konečných příjemců 8)Závěr, diskuse Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 JPD 2 Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

4 Struktura JPD 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

5 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2

6 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Orgány řízení a realizace JPD 2 Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu): - Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující orgány: - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) - Centrum pro regionální rozvoj ČR Jednotný programový dokument pro Cíl 2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:1,4 mil. Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 tis. Kč z toho Priorita 1: 299 tis. Kč Priorita 2: 86 tis. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

11 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem: 648,6 tis. Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 tis. Kč z toho Priorita 1: 205 tis. Kč Priorita 2: 45 tis. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

12 3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 3. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem:3,7 mil. Kč Počet podaných projektů:34 z tohoPriorita 1:27 Priorita 2: 7 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 24 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2 mil. Kč z toho Priorita 1: 1,1 mil. Kč Priorita 2: 0,1 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

13 4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 4. Výzvy: od do Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem:2,1 mil. Kč Počet podaných projektů:69 z tohoPriorita 1:37 Priorita 2: 32 Zasedání Regionální rady: Počet projektů doporučených k financování: 38 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,9 mil. Kč z toho Priorita 1: 1,4 mil. Kč Priorita 2: 0,5 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

14 5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2 Vyhlášena Regionální radou dne (usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16) Termín pro předkládání žádostí: – (14:00 hod.) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

15 5.Výzva – finanční prostředky Opatření Kč Opatření Kč Opatření Kč Opatření Kč CELKEM 5. Výzva Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2

16 Důležité změny pro 5. výzvu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ukončení projektu – nejpozději do dnů od konce výzvy do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace Jednotný programový dokument pro Cíl 2

17 Důležité informace pro 5. výzvu Způsobilost výdajů od do Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé Doklad o zajištění finančního krytí“ - dokládá pouze MČ Konzultovat projekt se vyplácí Jednotný programový dokument pro Cíl 2

18 Priorita EUR Opatření % Opatření % Opatření % Jednotný programový dokument pro Cíl 2 40 %19 % 41 % Jednotný programový dokument pro Cíl 2

19 Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Typy podporovaných projektů 1.1 dopravní (přestupní) terminály PID s vazbou na kolejovou dopravu kvalitní vazba na pražskou objízdnou komunikační trasu menší projekt rozvoje tramvajové sítě (Př.: Tramvajová trať Sokolovská, Měnírna Klárov) projekt zajišťující preferenci povrchové hromadné dopravy (Př.: Systém aktivní preference autobusové a tramvajové dopravy na vybraných SSZ)

21 Typy podporovaných projektů 1.1 komunikace s vazbou na regenerované, poškozené a nevhodně využívané plochy (Př.: Stavba nové komunikace Pobřežní III.) projekt bezbariérového přístupu v PID (Př.: Bezbariérový přístup do stanice metra Florenc B) zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí z lokalit bydlení (včetně cyklistických stezek); malý projekt dopravního modelování (Př.: Dopravní modelování) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

22 Žadatelé – koneční příjemci 1.1 Hlavní město Praha; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou; Správa železniční dopravní cesty. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

23 Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Jednotný programový dokument pro Cíl 2

24 Typy podporovaných projektů 1.2 revitalizace rozsáhlých ploch se značnou ekologickou zátěží (Př.: Revitalizace skládky v Dolních Počernicích) revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí (Př.: Rekultivace kolodějské lokality „Skála“) revitalizace vodních toků a jejich okolí (Př.: Velký Počernický rybník, Kyjský rybník) doplňkové projekty zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi (Př.: Mobilní čerpadla Karlín) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

25 Typy podporovaných projektů 1.2 revitalizace historicky cenných a architektonicky kvalitních objektů využitelných pro budoucí funkci regenerované plochy (Př.: Nové městské centrum Prahy 20 - Chvaly) revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (Př.:Rekonstrukce Fürstenberské zahrady) revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území Jednotný programový dokument pro Cíl 2

26 Žadatelé – koneční příjemci 1.2 Hlavní město Praha; Vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

27 Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2

28 Typy podporovaných projektů 1.3 projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti (Př.: Veřejný, sportovní a oddychový areál VOSA) projekty dotvářející urbanistické řešení sídlišť a jejich parteru (Př.: Pěší zóna na Proseku) projekty s důrazem na zlepšení bezpečnosti (Př.: Kamerový systém HMP) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

29 Typy podporovaných projektů 1.3 projekty k doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavených lokalitách (Př.: TV Čakovice, Dubeč, Libuš) projekty podporující sociální integraci, zlepšující sportovní vyžití, rekreaci a rozvoj místních komunit (Př.:Chráněné komunitní bydlení BONA) projekty na zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích (Př.: Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice) Jednotný programový dokument pro Cíl 2

30 Žadatelé – koneční příjemci 1.3 Hlavní město Praha; Vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Nestátní neziskové organizace. Jednotný programový dokument pro Cíl 2

31 Způsobilé výdaje projektů základní seznam způsobilých i nezpůsobilých výdajů pro každé opatření najdete v Příručce pro žadatele pro 5. výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost."

Podobné prezentace


Reklamy Google