Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost."— Transkript prezentace:

1 Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost ELZA 6)Povinné přílohy 7)Povinnosti konečných příjemců 8)Závěr, diskuse Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2 ozf@cityofprague.cz

2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období 2004 – 2006 JPD 2 Ing. Johana Chalupová Magistrát hl. m. Prahy Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

3 JPD 2 Cíl 2 podpora ekonomické a sociální konverze strukturálně postižených oblastí určen regionům, které mají HDP na obyvatele vyšší než 75 % průměru EU a nejsou zahrnuty pod Cíl 1 program je spolufinancován ze strukturálního fondu - Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

4 Struktura JPD 2 Těžiště dokumentu je v obnově prostředí a odstraňování bariér a negativních stránek, které brzdí ekonomický rozvoj vybraného území. priorita 1 - „Revitalizaci a rozvoj městského prostředí“ (75,2 %) priorita 2 - „Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území„ (22,3 %) priorita 3 - „Technická pomoc“ (2,5 %) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

5 Priorita 1 Revitalizace a rozvoj městského prostředí  Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí  Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch  Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

6 Priorita 2 Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území  Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu  Opatření 2.2 Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí  Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

7 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Orgány řízení a realizace JPD 2 Řídicí orgán (odpovídá za realizaci programu): - Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující orgány: - Regionální rada (tj. Zastupitelstvo hl. m. Prahy) - Sekretariát Regionální rady (tj. Odbor zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy) - Centrum pro regionální rozvoj ČR Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

8 Vymezení území pro účely JPD 2 Podpora je přiznána pouze části území hl. m. Prahy, která splňuje řadu podmínek pevně stanovených Evropskou komisí. 30,9 % všech obyvatel Prahy preference oblastí, v nichž se koncentruje více typů stěžejních problémů; zahrnuje 24 městských částí (klasifikace NUTS V); rozloha území 201,9 km 2, tj. 40,7 % rozlohy města. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

9 Vybrané území pro JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

10 1. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 1. Výzvy: od 17. 9. do 18. 10. 2004 Fin. prostředky pro 1. Výzvu celkem:1,4 mil. Kč Počet podaných projektů:25 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 12 Zasedání Regionální rady: 16. 12. 2004 Počet projektů doporučených k financování: 20 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 385 tis. Kč z toho Priorita 1: 299 tis. Kč Priorita 2: 86 tis. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

11 2. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 2. Výzvy: od 1. 2. do 31. 3. 2005 Fin. prostředky pro 2. Výzvu celkem: 648,6 tis. Kč Počet podaných projektů:16 z tohoPriorita 1:13 Priorita 2: 3 Zasedání Regionální rady: 23. 6. 2005 Počet projektů doporučených k financování: 10 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 250 tis. Kč z toho Priorita 1: 205 tis. Kč Priorita 2: 45 tis. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

12 3. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 3. Výzvy: od 24. 6. do 31. 9. 2005 Fin. prostředky pro 3. Výzvu celkem:3,7 mil. Kč Počet podaných projektů:34 z tohoPriorita 1:27 Priorita 2: 7 Zasedání Regionální rady: 15. 12. 2005 Počet projektů doporučených k financování: 24 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,2 mil. Kč z toho Priorita 1: 1,1 mil. Kč Priorita 2: 0,1 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

13 4. Výzva pro předkládání projektů v JPD 2 Průběh 4. Výzvy: od 1. 12. 2005 do 20. 1. 2006 Fin. prostředky pro 4. Výzvu celkem:2,1 mil. Kč Počet podaných projektů:69 z tohoPriorita 1:37 Priorita 2: 32 Zasedání Regionální rady: 30. 3. 2006 Počet projektů doporučených k financování: 38 Způsobilé výdaje doporučených projektů: 1,9 mil. Kč z toho Priorita 1: 1,4 mil. Kč Priorita 2: 0,5 mil. Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

14 5. Výzva pro předkládání projektů JPD 2 Vyhlášena Regionální radou dne 29.6.2006 (usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/16) Termín pro předkládání žádostí: 30.6. – 2.10. 2006 (14:00 hod.) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

15 5.Výzva – finanční prostředky Opatření 1.1 -140 110 690 Kč Opatření 1.2 -256 155 256 Kč Opatření 1.3 - 9 297 424 Kč Opatření 2.1 - 107 194 706 Kč CELKEM 5. Výzva - 512 758 076 Kč Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

16 Důležité změny pro 5. výzvu Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ukončení projektu – nejpozději do 31.7.2008 160 dnů od konce výzvy do vydání Rozhodnutí o přidělení dotace Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

17 Důležité informace pro 5. výzvu Způsobilost výdajů od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2008 Není nutné zřizovat zvláštní účet pro projekt Výdaje na stávající zaměstnance jsou nezpůsobilé Výdaje partnerů jsou nezpůsobilé Doklad o zajištění finančního krytí“ - dokládá pouze MČ Konzultovat projekt se vyplácí Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

18 Priorita 1 107 240 254 EUR Opatření 1.1 40 % Opatření 1.2 41 % Opatření 1.3 19 % Jednotný programový dokument pro Cíl 2 40 %19 % 41 % Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

19 Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

20 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2 Typy podporovaných projektů 1.1 dopravní (přestupní) terminály PID s vazbou na kolejovou dopravu kvalitní vazba na pražskou objízdnou komunikační trasu menší projekt rozvoje tramvajové sítě (Př.: Tramvajová trať Sokolovská, Měnírna Klárov) projekt zajišťující preferenci povrchové hromadné dopravy (Př.: Systém aktivní preference autobusové a tramvajové dopravy na vybraných SSZ)

21 Typy podporovaných projektů 1.1 komunikace s vazbou na regenerované, poškozené a nevhodně využívané plochy (Př.: Stavba nové komunikace Pobřežní III.) projekt bezbariérového přístupu v PID (Př.: Bezbariérový přístup do stanice metra Florenc B) zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí z lokalit bydlení (včetně cyklistických stezek); malý projekt dopravního modelování (Př.: Dopravní modelování) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

22 Žadatelé – koneční příjemci 1.1 Hlavní město Praha; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou; Správa železniční dopravní cesty. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

23 Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

24 Typy podporovaných projektů 1.2 revitalizace rozsáhlých ploch se značnou ekologickou zátěží (Př.: Revitalizace skládky v Dolních Počernicích) revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center města a městských částí (Př.: Rekultivace kolodějské lokality „Skála“) revitalizace vodních toků a jejich okolí (Př.: Velký Počernický rybník, Kyjský rybník) doplňkové projekty zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi (Př.: Mobilní čerpadla Karlín) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

25 Typy podporovaných projektů 1.2 revitalizace historicky cenných a architektonicky kvalitních objektů využitelných pro budoucí funkci regenerované plochy (Př.: Nové městské centrum Prahy 20 - Chvaly) revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (Př.:Rekonstrukce Fürstenberské zahrady) revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

26 Žadatelé – koneční příjemci 1.2 Hlavní město Praha; Vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

27 Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

28 Typy podporovaných projektů 1.3 projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na vybraných sídlištích a v jejich blízkosti (Př.: Veřejný, sportovní a oddychový areál VOSA) projekty dotvářející urbanistické řešení sídlišť a jejich parteru (Př.: Pěší zóna na Proseku) projekty s důrazem na zlepšení bezpečnosti (Př.: Kamerový systém HMP) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

29 Typy podporovaných projektů 1.3 projekty k doplnění sítí technické infrastruktury v nedostatečně vybavených lokalitách (Př.: TV Čakovice, Dubeč, Libuš) projekty podporující sociální integraci, zlepšující sportovní vyžití, rekreaci a rozvoj místních komunit (Př.:Chráněné komunitní bydlení BONA) projekty na zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích (Př.: Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

30 Žadatelé – koneční příjemci 1.3 Hlavní město Praha; Vybrané městské části; Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi; Nestátní neziskové organizace. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2

31 Způsobilé výdaje projektů základní seznam způsobilých i nezpůsobilých výdajů pro každé opatření najdete v Příručce pro žadatele pro 5. výzvu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 www.praha-mesto.cz/jpd2


Stáhnout ppt "Program semináře: 1)Úvod, obecné informace o JPD 2 a výzvách 2)5. Výzva k předkládání projektů 3)Informace o Prioritě 1 4)Přestávka 5)Elektronická žádost."

Podobné prezentace


Reklamy Google