Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk."— Transkript prezentace:

1 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra ČR

2 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ2 Obsah prezentace Integrovaný operační program Struktura řízení IOP Oblast intervence 3.4 Příklady aktivit Vazba na další oblasti podpory Finanční alokace Existující výzvy Příklady existujících projektů Závěr

3 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ3 Integrovaný operační program Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje – ERDF (tzv. investiční program) Celková alokace IOP na období 2007 – 2013 – 1.582 mil. EUR + 279 mil. EUR Intervence IOP cílí na celou Českou republiku. Jednotlivé aktivity mají společné téma – modernizace a zefektivnění procesů státní správy, samosprávy a veřejných služeb občanům. Tomu odpovídají i žadatelé – subjekty veřejné správy, ministerstva, Policie ČR, GŘ HZS, kraje, obce … Člení se na 6 Prioritních os

4 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ4 Struktura řízení IOP Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující subjekt – Ministerstvo vnitra – (oblasti intervenci: 1.1, 2.1 a 3.4) Ministerstvo vnitra – 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – 2.1 Zavádění ICT ve veřejné správě – 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Gestor věcné realizace – MV – GŘ HZS

5 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ5 Oblast intervence 3.4 Globální cíl: Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevence a řešení rizik. Specifické cíle: zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU; vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR; zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů.

6 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ6 Oblast intervence 3.4 Aktivity oblasti intervence 3.4 a)Vybudování informačního systému operačních středisek IZS b)Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením) c)Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt) d)Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS e)Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR

7 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ7 Oblast intervence 3.4 Příjemci podpory dle Prováděcího dokumentu IOP Ministerstvo vnitra –Policie ČR –GŘ HZS Kraje a jimi zřizované organizace (mohou) Další organizační složky státu

8 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ8 Vazba na další podpory IOP Oblast intervence IOP 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Vazba na rozvoj základních registrů a zavádění eGovernmentu – „tzv. zastřešující projekt operačních středisek“ Příjemce MVČR – GŘ HZS 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě Např. projekt „Systém varování obyvatelstva – tzv. mluvící sirény“ Příjemci vytipované obce ČR. Není definitivně odsouhlaseno.

9 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ9 Finanční alokace oblasti 3.4 Finanční alokace na období 2007 – 2013 10,8 % IOP –170 mil. EUR z EU – 30 mil. EUR z národních zdrojů Nutné podmínky: Administrativní zajištění čerpání strukturálních fondů Výzvy k předkládání projektů Příprava projektů Zajištění spolufinancování Zajištění realizace projektu (řízení projektů, veřejné zakázky…)

10 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ10 Výzvy v oblasti intervence 3.4 Výzva č. 01 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik Aktivity OI 3.4 – a), b), d) a e) (mimo velkého projektu) Vyhlášena od 9.7.2008 do 31.12.2010 Celková alokace – 1.600 mil. Kč Úprava výzvy a PPŽP od 12. 8. 2009 Předložené projekty: –Mobilní kontaktní a koordinační centra –Národní základna humanitární pomoci –Kontaktní a koordinační centra – 7 projektů krajských policejních správ

11 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ11 Výzvy v oblasti intervence 3.4 Výzva č. 05 – Kontaktní a koordinační centra Aktivity OI 3.4 – e) (Zřízení KKC po celém území ČR) Vyhlášena od 1.7.2009 do 31.12.2010 Celková alokace – 450 mil. Kč Příspěvek EU – 85 % celkových způsobilých výdajů Velikost projektů – 5 až 200 mil. Kč Již zjednodušené podmínky a povinné přílohy Projekty – vazba na reformu Policie ČR

12 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ12 Příklady aktivit - projektů Příklady konkrétních projektů: Policie ČR Mobilní kontaktní a koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 122 mil. Kč) Kontaktní koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočty projektů 20 – 112 mil. Kč) GŘ HZS Národní základna humanitární pomoci (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 85 mil. Kč)

13 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ13

14 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ14 Děkuji za pozornost www.mvcr.cz / EU / Strukturální fondy www.strukturalni-fondy.cz osf@mvcr.cz


Stáhnout ppt "ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk."

Podobné prezentace


Reklamy Google