Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk."— Transkript prezentace:

1 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele odboru strukturálních fondů Ministerstvo vnitra ČR

2 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ2 Obsah prezentace Integrovaný operační program Struktura řízení IOP Oblast intervence 3.4 Příklady aktivit Vazba na další oblasti podpory Finanční alokace Existující výzvy Příklady existujících projektů Závěr

3 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ3 Integrovaný operační program Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje – ERDF (tzv. investiční program) Celková alokace IOP na období 2007 – 2013 – mil. EUR mil. EUR Intervence IOP cílí na celou Českou republiku. Jednotlivé aktivity mají společné téma – modernizace a zefektivnění procesů státní správy, samosprávy a veřejných služeb občanům. Tomu odpovídají i žadatelé – subjekty veřejné správy, ministerstva, Policie ČR, GŘ HZS, kraje, obce … Člení se na 6 Prioritních os

4 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ4 Struktura řízení IOP Řídící orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkující subjekt – Ministerstvo vnitra – (oblasti intervenci: 1.1, 2.1 a 3.4) Ministerstvo vnitra – 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě – 2.1 Zavádění ICT ve veřejné správě – 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Gestor věcné realizace – MV – GŘ HZS

5 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ5 Oblast intervence 3.4 Globální cíl: Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevence a řešení rizik. Specifické cíle: zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU; vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR; zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů.

6 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ6 Oblast intervence 3.4 Aktivity oblasti intervence 3.4 a)Vybudování informačního systému operačních středisek IZS b)Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci (podpora vybudování logistické základny s odpovídajícím technologickým vybavením) c)Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS (vybudování Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS - velký projekt) d)Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS e)Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR

7 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ7 Oblast intervence 3.4 Příjemci podpory dle Prováděcího dokumentu IOP Ministerstvo vnitra –Policie ČR –GŘ HZS Kraje a jimi zřizované organizace (mohou) Další organizační složky státu

8 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ8 Vazba na další podpory IOP Oblast intervence IOP Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Vazba na rozvoj základních registrů a zavádění eGovernmentu – „tzv. zastřešující projekt operačních středisek“ Příjemce MVČR – GŘ HZS Zavádění ICT v územní veřejné správě Např. projekt „Systém varování obyvatelstva – tzv. mluvící sirény“ Příjemci vytipované obce ČR. Není definitivně odsouhlaseno.

9 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ9 Finanční alokace oblasti 3.4 Finanční alokace na období 2007 – ,8 % IOP –170 mil. EUR z EU – 30 mil. EUR z národních zdrojů Nutné podmínky: Administrativní zajištění čerpání strukturálních fondů Výzvy k předkládání projektů Příprava projektů Zajištění spolufinancování Zajištění realizace projektu (řízení projektů, veřejné zakázky…)

10 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ10 Výzvy v oblasti intervence 3.4 Výzva č. 01 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik Aktivity OI 3.4 – a), b), d) a e) (mimo velkého projektu) Vyhlášena od do Celková alokace – mil. Kč Úprava výzvy a PPŽP od Předložené projekty: –Mobilní kontaktní a koordinační centra –Národní základna humanitární pomoci –Kontaktní a koordinační centra – 7 projektů krajských policejních správ

11 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ11 Výzvy v oblasti intervence 3.4 Výzva č. 05 – Kontaktní a koordinační centra Aktivity OI 3.4 – e) (Zřízení KKC po celém území ČR) Vyhlášena od do Celková alokace – 450 mil. Kč Příspěvek EU – 85 % celkových způsobilých výdajů Velikost projektů – 5 až 200 mil. Kč Již zjednodušené podmínky a povinné přílohy Projekty – vazba na reformu Policie ČR

12 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ12 Příklady aktivit - projektů Příklady konkrétních projektů: Policie ČR Mobilní kontaktní a koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 122 mil. Kč) Kontaktní koordinační centra (Výzva č. 1) (rozpočty projektů 20 – 112 mil. Kč) GŘ HZS Národní základna humanitární pomoci (Výzva č. 1) (rozpočet projektu 85 mil. Kč)

13 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ13

14 ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ14 Děkuji za pozornost / EU / Strukturální fondy


Stáhnout ppt "ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ1 Možnosti strukturálních fondů EU – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik Hradec Králové, 30. 9. 2009 Ing. Miloš Ciniburk."

Podobné prezentace


Reklamy Google