Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strukturální fondy EU a ICT v polygrafických podnicích Pavel Karásek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strukturální fondy EU a ICT v polygrafických podnicích Pavel Karásek."— Transkript prezentace:

1 Strukturální fondy EU a ICT v polygrafických podnicích Pavel Karásek

2 CICERO Stapro Group s.r.o.  firma na trhu od roku 1995  sídlo firmy v Pardubicích, pobočka v Havlíčk o vě Brodě  skupina Stapro přes 200 zaměstnanců obrat 32 0 mil.  IS CICERO leader na trhu s polygrafickými IS v ČR  systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000  systému bezpečnosti informací dle ISO 27001:2006

3 Produkty CICERO X - ř ešení pro st ř ední a velké firmy CICERO L - ř ešení pro menší firmy

4 Strukturální fondy EU program Rozvoj výzva II. Ministerstvo průmyslu a obchodu  realizace projektů od roku 2007 – 2013  příjem registračních žádostí od 15.4. do 15.7.2009  příjem plných žádostí od 15.6 do 15.9.2009 Kdy? Pro koho?  střední podniky … tedy ‹ 250 zaměstnanců, obrat ‹ 50 mil.EUR, aktiva ‹ 43 mil EUR  malé podniky … tedy ‹ 50 zaměstnanců, obrat resp. aktiva ‹ 10 mil.EUR v regionech se soustředěnou podporou státu

5 Strukturální fondy EU program Rozvoj výzva II. Ministerstvo průmyslu a obchodu  celková dotace ve výši 1-20 mil Kč  konkrétní výše je určena jako % ze způsobilých výdajů, výše % je dána Regionální mapou intenzity podpory (40 – 60%) Na co? pořízení nových technologických zařízení a na realizaci projektů zvyšující efektivnost procesů  stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů)  dlouhodobý hmotný majetek (stroje včetně SW)  dlouhodobý nehmotný majetek (know-how, řídící SW) Kolik?

6 Strukturální fondy EU program ICT v podnicích výzva II. Ministerstvo průmyslu a obchodu  realizace projektů od roku 2007 – 2013  příjem registračních žádostí II. výzvy do února 2009  výzva III. Očekávána na podzim 2009 Kdy? Pro koho?  střední podniky … tedy ‹ 250 zaměstnanců, obrat ‹ 50 mil.EUR, aktiva ‹ 43 mil EUR  malé podniky … tedy ‹ 50 zaměstnanců, obrat resp. aktiva ‹ 10 mil.EUR  subjekt musí být zaregistrován na území ČR mimo Prahu

7 Strukturální fondy EU program ICT v podnicích výzva II. Ministerstvo průmyslu a obchodu  celková dotace ve výši 0,5-20 mil Kč  konkrétní výše je určena jako % ze způsobilých výdajů, výše % je dána Regionální mapou intenzity podpory (46 – 60%) Na co? zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování vnitřní efektivity podniků  hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT  software, licence, práva duševního vlastnictví (patenty, know-how)  služby poradců, expertů, studie  outsourcing POZOR! Nelze použít na prostou obnovu stávajícího HW a SW vybavení firmy Kolik?

8 Strukturální fondy EU program Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí  realizace projektů od roku 2007 – 2013  výzva ŠKOLENÍ JE ŠANCE - příjem registračních žádostí do 31.12. 2009 Kdy? Pro koho?  subjekt musí být zaregistrován na území ČR mimo Prahu

9 Strukturální fondy EU program Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí  celková dotace – regionální projekty 1-7 mil Kč nadregionální projekty 2-15 mil Kč  Až 100% vynaložených nákladů Na co?  další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli  tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů  aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů  podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů  uplatňování pružných forem organizace práce POZOR! Nelze uplatnit zavádění systému jakosti ISO Kolik?

10 Možnosti vytvoření žádosti o dotační program Na první pohled nižší finanční náročnost Menší zkušenosti Nutnost přenést činnosti spojené s dotací na stávající pracovníky (vysoká administrativní a časová náročnost) Zkušenosti s čerpáním dotací Možnost soustředit se na základní činnosti společnosti Vyšší šance na získání dotace (dle našich zkušeností ) Na první pohled vyšší finanční náročnost Vlastními silami Ve spolupráci s poradenskou firmou

11 Důležité odkazy www.czechinvest.org www.czechinvest.org/seznam-podporenych-projektu-oppi www.mpo.cz www.strukturalni-fondy.cz

12 Děkuji za pozornost Pavel Karásek výkonný ředitel a jednatel CICERO Stapro Group s.r.o. karasek@iscicero.cz Strukturální fondy EU


Stáhnout ppt "Strukturální fondy EU a ICT v polygrafických podnicích Pavel Karásek."

Podobné prezentace


Reklamy Google