Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2013"— Transkript prezentace:

1 Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2013

2 Představení - ČSOB EU Centrum
Součást útvaru Specializované financování (SF) na NHQ v Praze od roku 2004 Náplní je poskytovat dotační poradenství pro klienty ČSOB a pomáhat firemním a korporátním bankéřům při financování dotovaných projektů Tým 7 seniorních poradců s praxí v oblasti dotací 6 – 14 let Specializace na projekty podnikatelských subjektů - OPPI, OPŽP a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl Zkušenosti s hodnocením projektů v OPPI pro MPO Od r zpracováno více jak 250 investičních projektů Zajištěna podpora přesahující 7,5 mld Kč Příprava 42 projektů investičních pobídek za více než 12 mld Kč

3 Nabídka služeb a spolupráce
ČSOB EU Centrum zajišťuje tyto poradenské služby: Fáze I: BEZPLATNÝ ASISTENČNÍ SERVIS – analýza záměru, zjištění dotačních možností a detailních podmínek, odborné doporučení či nedoporučení k podání žádosti o dotaci, monitoring programů pro projekty. Fáze II: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE, PŘÍPRAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ – odborné zpracování kompletní žádosti včetně nezbytných příloh (záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, soulady projektu s rozvojovými strategiemi a další dle podmínek programu). Fáze III: PORADENSKÝ SERVIS V PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A ČERPÁNÍ DOTACE – odborná pomoc při komunikaci s poskytovateli dotace, zpracování výběrových řízení, odborné ekonomické, finanční, účetní a daňové poradenství, tvorba průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o proplacení dotace

4 Výhody spolupráce s ČSOB EU Centrem
Provizní odměna za zpracování žádostí závislá až na úspěšném získání dotace, Zvýšení šancí na získání dotace - díky našim zkušenostem a kvalitě podkladů, Úspora času a nákladů - díky vysoké úrovní a profesionalitě našich pracovníků, Snadnější dosahování cílů – díky principu vzájemného partnerství, společným cílům a filosofii, Silný a důvěryhodný partner – ČSOB patří mezi největší banky v ČR, má bohaté zkušenosti s financováním dotovaných projektů, útvar ČSOB EU Centrum je leaderem dotačního poradenství pro velké společnosti.

5 Dotované projekty v roce 2013
Inovační projekty – pro podnik, který na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces – INOVACE Projekty expanze – pro podnik, i začínající, který významným způsobem rozšíří výrobní kapacity (výrobní technologie a výrobní haly), navýší počty zaměstnanců – INVESTIČNÍ POBÍDKY Ekologické investice - snižování emisí, čistění odpadních průmyslových vod, snižování ekologické zátěže, recyklace odpadů atd.

6 Dotace dle dotačních programů
NÁZEV PROGRAMU POPIS PROGRAMU KOLIK LZE ZÍSKAT JAKÉ VÝDAJE LZE PODPOŘIT SPECIFIKA PROGRAMU INOVACE Příjem RŽ od 8.3 do 22.3 Příjem PŽ do 8.4 do 22.5 inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb 40% velký podnik (nad 250 zaměstnanců) 50% střední podnik (od 50 do 250 zaměstnanců) 1- 50 mil.Kč (ve vybraných regionech až 75 mil Kč) - dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby, technické zhodnocení staveb (% omezeny), - dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví - provozní náklady – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi inovačního procesu z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena - v projektu by měl žadatel výstižně popsat, v čem spočívá novost projektu a prokázat jeho efektivnost a konkurenceschopnost ve vztahu k cílovým trhům

7 Investiční pobídka - Státní podpora investic – nové podmínky od 1. 7
Sleva na dani z příjmu právnických osob (plná nebo částečná) nově na 10 let, hmotná podpora školení a rekvalifikace Podmínky: zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby, min. investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (vyjma leasingu) 50/100 mil. Kč dle místa realizace (viz.mapka), nejméně polovina výše uvedených částek kryta vlastním kapitálem investora, minimálně 50 % celkové investice směřuje do strojního zařízení, strojní zařízení musí být nové, splnění výše uvedených podmínek do 3 let od data udělení pobídek. Podpora: 30 – 40% ze způsobilých výdajů, maximální výše není omezena! Předkládání žádostí je kontinuální

8 Podmínky investičních pobídek

9

10 Kdo jsou naši klienti?

11 Ing. Barnabáš Krešne EU Centrum Radlická 333/150 150 57 Praha 5
tel.: mobil:


Stáhnout ppt "Dotační příležitosti pro podnikatele v roce 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google