Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný systém podpory Mgr. Marie Navrátilová senior projektová manažerka | Oddělení finanční podpory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný systém podpory Mgr. Marie Navrátilová senior projektová manažerka | Oddělení finanční podpory."— Transkript prezentace:

1 Současný systém podpory Mgr. Marie Navrátilová senior projektová manažerka | Oddělení finanční podpory

2 Investiční pobídky zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění zákona č. 192/2012 Sb., účinnost od 12. července 2012 Podporované oblasti Zpracovatelský průmysl – zavedení nebo rozšíření výroby Technologická centra – vybudování nebo rozšíření VaV centra Centra strategických služeb – zahájení nebo rozšíření činnosti:  centra sdílených služeb  centra pro tvorbu software  high-tech opravárenského centra Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

3 Formy investičních pobídek Daňová pobídka  sleva na dani z příjmu právnických osob až po dobu 10 let Převod území za zvýhodněnou cenu Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo  ve výši 50 000 Kč (Regiony A*) Hmotná podpora na pořízení majetku  v případě strategické investiční akce  poskytována až do výše 5 % z uznatelných nákladů  podpora musí být před poskytnutím schválena Vládou ČR Hmotná podpora na školení rekvalifikaci a zaměstnanců  25 % ze školících výdajů (Regiony A*) * Regiony A – okresy Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jeseník, Bruntál, Karviná Součet následujících druhů investičních pobídek nesmí přesáhnout strop veřejné podpory Podpora poskytovaná nad strop veřejné podpory Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

4 Strop veřejné podpory (2007-2013) Zdroj: Nařízení vlády č. 194/2012 Sb.

5 Navrhovaná pravidla pro poskytování veřejné podpory (2014-2020) snížení míry veřejné podpory ze současných 40 % na 25 % pro velké společnosti Účinnost navrhovaných pravidel navrhovaná pravidla by měla platit pro Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydaná od 1. července 2014 vzhledem k délce schvalovacího procesu je nutno podat kompletní záměr získat investiční pobídky na CzechInvest:  nové projekty – do konce ledna 2014  expanzivní projekty – do února/března 2014 Zdroj: Návrh EK pro poskytování regionální podpory 2014-2020.

6 Uznatelné náklady Dlouhodobý majetek  kdy hodnota nového strojního zařízení tvoří min. polovinu hodnoty pořízeného majetku nebo 2-leté mzdové náklady  na nově vytvořených pracovních místech investor si vybere jednu možnost; v případě investice ve výrobě je uznatelným nákladem pouze dlouhodobý majetek Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

7 Příklad výpočtu výše podpory Technologické centrum Investice do majetku50 mil. Kč (stroje a přístavba) Počet nových pracovních míst:50 nově vytvořených pracovních míst Měsíční mzdové náklady na 1 místo:60 tis. Kč = 0,06 mil. Kč Uznatelný náklad - druh Uznatelný náklad - výše Míra podporyVýše podpory Mzdové náklady 50 x 0,06 x 24 měs. = 72 mil. Kč 40 % 40 % ze 72 = 28,8 mil. Kč Majetek50 mil. Kč40 % 40 % z 50 = 20 mil. Kč

8 Všeobecné podmínky Realizace investiční akce na území ČR Nezahájení prací na projektu před vydáním Potvrzení o registraci žádosti Zachování investice a podpořených pracovních míst po dobu 5 let Zpracovatelský průmysl – podmínky pro kvalifikaci Zavedení nebo rozšíření výroby Minimální investice do majetku  50 mil. Kč (Regiony I), z toho min. 25 mil. Kč do nového strojního zařízení  100 mil. Kč (Regiony II), z toho min. 50 mil. Kč do nového strojního zařízení Nejméně polovina minimální výše investice financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

9 Rozdělení regionů Zdroj: Usnesení Vlády ČR č. 141 ze dne 22.února 2010.

10 Všeobecné podmínky Technologická centra – podmínky pro kvalifikaci Minimální investice do majetku 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst Minimálně částka 5 mil. Kč musí být financována vlastním kapitálem Podmínky musí být splněny do 3 let Centra strategických služeb – podmínky pro kvalifikaci Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států (ČR + další dva státy) Vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu software Vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě ostatních center Podmínky pro vytvoření pracovních míst musí být splněny do 3 let Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

11 Shrnutí podmínek pro kvalifikaci Typ investiční akce Min. výše investice Min. počet nově vytvořených pracovních míst Typy investičních pobídek INVESTIČNÍ AKCE Zpracovatelský průmysl 50 / 100 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 0  Sleva na dani na 10 let v regionech A navíc:  Hmotná podpora na pracovní místo (50 tis. Kč/ vytvořené místo)  Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci (25 % ze školicích nákladů) Technologická centra 10 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 40 Centra strategických služeb - 40 (centra pro tvorbu SW) 100 (ostatní centra) STRATEGICKÁ INVESTIČNÍ AKCE Zpracovatelský průmysl 500 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 500  Sleva na dani na 10 let  Hmotná podpora na pořízení majetku (do výše 5 % nákladů) v regionech A navíc:  Hmotná podpora na pracovní místo (50 tis. Kč/ vytvořené místo)  Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci (25 % ze školicích nákladů) Technologická centra 200 mil. Kč min. polovina do nového strojního zařízení 120 Regiony A – Chomutov, Most, Ústí nad Labem, Jeseník, Bruntál, Karviná

12 Příklad kalkulace investičních pobídek Základní údaje o investici – výrobní projekt LokalitaMost (Region I, A) Investice do strojů50 mil. Kč Investice do budovy/pozemku80 mil. Kč Celkové uznatelné náklady100 mil. Kč = majetek, kdy hodnota nových Počet nově vytvořených pracovních míst60 strojů tvoří min. polovinu Náklady na školení a rekvalifikaci4 mil. Kč Míra veřejné podpory40 % Investiční pobídky Strop veřejné podpory (1+2)40 mil. Kč = 100 mil. Kč x 40 % 1) Granty na nová pracovní místa3 mil. Kč = 60 pracovních míst x 50 tis. Kč 2) Sleva na dani na 10 let37 mil. Kč = zbytek do stropu podpory 3) Granty na školení a rekvalifikaci1 mil. Kč = 25 % z 4 mil. Kč (nad strop) Celková poskytnutá podpora (1+2+3)41 mil. Kč

13 Proces žádosti – žadatel a příjemce jsou dvě různé osoby Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

14 Proces žádosti – žadatel je zároveň příjemcem investiční pobídky Zdroj: Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

15 Děkuji za pozornost. Kontaktujte nás! pobidky@czechinvest.org, +420 296 342 818

16 Agentura pro podporu podnikání a investic Státní příspěvková organizace založena v roce 1992 Štěpánská 15 120 00 Praha tel. 296 342 500


Stáhnout ppt "Současný systém podpory Mgr. Marie Navrátilová senior projektová manažerka | Oddělení finanční podpory."

Podobné prezentace


Reklamy Google