Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA."— Transkript prezentace:

1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA

2 Cíl programu -- Zajistit kvalitní zázemí pro vzdělávání -- Zvýšit konkurenceschopnost podniků i zaměstnatelnost jednotlivců -- Zvyšovat odborné znalosti zaměstnanců a prohlubovat jejich další dovednosti: -- manažerské -- technické -- jazykové

3 Podporované aktivity -- výstavba -- pořízení -- rekonstrukce -- modernizace -- vybavení a zařízení školicích center nebo školicích místností

4 Podmínky projektu -- Ve školicím středisku musí být více než z poloviny (min 51% proškolených) vzděláváni zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech (zejména zpracovatelský průmysl, VaV, stavebnictví, IT) -- Ve zbytku lze školicí středisko využívat např. pro studenty -- Příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let (u MSP 3 roky) -- Využití školicího střediska musí činit ode dne ukončení realizace projektu alespoň 30 % -- Projekt musí být realizován v ČR mimo hl.m. Prahu

5 Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebo drobný hmotný a nehmotný majetek -- Nákup či úprava pozemků a nemovitostí -- Nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby -- Inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám (pozor, stavební náklady a náklady související se stavebními pracemi jsou uznatelné pouze v rozsahu pro školicí středisko)

6 Způsobilé výdaje -- Hardware a sítě -- Technická zařízení a zařizovací předměty staveb -- Projektová dokumentace -- Školicí pomůcky -- Školicí programy, software a data -- Veškeré vybavení a zařízení školicího střediska

7 Příjemci podpory -- Podnikatelské subjekty - bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ) -- Sdružení právnických osob, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu -- Nestátní neziskové organizace (o.p.s., obč. sdružení) -- Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění ve vymezených CZ-NACE /OKEČ/

8 Forma a výše podpory Forma podpory Dotace Výše podpory (na 1 projekt) 200 tis. – 100 mil. Kč Míra podpory = 36 až 60 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na místě realizace a velikosti příjemce

9 Realizované projekty -- Výzva I.: příjem žádostí 3.3.2008 – 30.9.2009 -- přijato 386 žádostí, 192 podepsaných Rozhodnutí, 15 již ukončených projektů -- Výzva II.: příjem žádostí 1.11.2009 – 30.6.2010 -- zatím přijato 128 žádostí

10 OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Globální grant EDUCA

11 Cíl programu ╌ Zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů a přispět tak ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE. ╌ Další profesní vzdělávání zaměstnanců ╌ Tvorba podnikových vzdělávacích programů ╌ Příprava podnikových lektorů

12 Zaměření programu ╌ Specifické vzdělávání – definováno jako vzdělávání zaměstnance na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné do dalších podniků a pracovních oborů. ╌ Vzdělávání obecné – je definováno jako vzdělávání, které se nevztahuje jen k současné nebo budoucí pozici zaměstnance podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. ╌ podíl obecného vzdělávání v rámci předloženého projektu nesmí přesáhnout 20% rozpočtu projektu

13 Podporované aktivity – minimálně 80% ╌ profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli ╌ odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace ╌ získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele ╌ aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici ╌ tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance ╌ příprava podnikových lektorů

14 Podporované aktivity – maximálně 20% ╌ jazykové vzdělávání ╌ Školení základních počítačových dovedností a vzdělávání v oblasti SW které je přenositelné ╌ školení v oblasti tzv. měkkých dovedností, tzn. prezentační dovednosti, komunikační dovednosti, techniky vyjednávání, projektový management apod. NEPODPOROVATELNÉ: ╌ dlouhodobé vzdělávací kurzy – MBA, vysokoškolské vzdělávání ╌ školení povinná ze zákona (vyhlášky, BOZP, apod.) ╌ zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod.

15 Přijatelnost žadatele ╌ Podniky vymezené zákonem č. 513/92 Sb., §2, odst. 2, písm. a), b), c), ve znění pozdějších předpisů (mimo sdružení, klastry, asociace, apod.) ╌ Sídlo v celé ČR (cílová skupina musí být mimo hl. m. Praha)

16 Cílové skupiny ╌ Cílové skupiny podporované: •Zaměstnavatelé •Zaměstnanci podniků •Podnikající fyzické osoby OSVČ ╌ Cílové skupiny nepodporované: •školy •instituce poskytující specializační vzdělávání a jejich pracovníci •veřejná správa a místní samospráva a její zaměstnanci •zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování/sociálních služeb •instituce služeb zaměstnanosti, spolupracující organizace a jejich pracovníci

17 Způsobilé výdaje ╌ Výdaje na školení ╌ Náhrada mezd zaměstnanců i zaměstnavatelů v průběhu školení ╌ Zařízení a vybavení pro školení v hodnotě do 20 % rozpočtu ╌ Cestovní náhrady, … ╌ Výše výdajů na nákup služeb nesmí přesáhnout 70 % přímých způsobilých výdajů

18 Forma a výše podpory ╌ bloková výjimka: 25 – 45 % z celkových uznatelných nákladů v závislosti na velikosti žadatele, intenzita veřejné podpory může být navýšena o 10% pokud bude vzdělávání poskytováno zdravotně postiženým nebo znevýhodněným pracovníkům ╌ Podpora „de minimis“ (100 % z CUN) •Maximální souhrnná výše 200 000 EUR za 3 roky ╌ Dočasný rámec (100 % z CUN) •max 500 000 EUR jednomu subjektu od 1.1.08 do 31.12.2010 ╌ Výše podpory na projekt •Minimální 500.000,- Kč •Maximální 8.000.000,- Kč

19 © Copyright, CzechInvest 2008. Všechna práva vyhrazena. Děkuji za pozornost Ing. Klára Zubová Klara.zubova@czechinvest.org


Stáhnout ppt "OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Dotační program ŠKOLICÍ STŘEDISKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google