Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Ochrana kulturního dědictví Obnova a rozvoj vesnic Občanské vybavení a služby Investice do lesů 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Ochrana kulturního dědictví Obnova a rozvoj vesnic Občanské vybavení a služby Investice do lesů 2."— Transkript prezentace:

1 1

2 Ochrana kulturního dědictví Obnova a rozvoj vesnic Občanské vybavení a služby Investice do lesů 2

3 Ochrana kulturního dědictví Obnova a rozvoj vesnic Občanské vybavení a služby 3

4 Rozvoj podnikání, tvorba nových PM, snížení nezaměstnanosti a posílení sounáležitosti obyvatel venkova Rozvoj venkovského prostoru ČR na bázi trvale udržitelného rozvoje Zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření Zvýšení kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb v obcích 4

5 průběžného financování. Možnost průběžného financování. lhůta vázanosti projektu na účel 5 let Vždy platí obecná lhůta vázanosti projektu na účel 5 let. dotaci ve výši až 90 % Lze získat dotaci ve výši až 90 % hodnoty celé investice. Portálu farmáře. Zřízení Portálu farmáře. Pozor na nový stavební zákon. DPH DPH je neuznatelným výdajem pro obce. Žádost„Chybník“ Stav žádosti Povinné přílohy Nový harmonogram PRV bude znám na přelomu roku 2011/2012. únor 2012 Termín příjmu žádostí o dotaci pro vybraná opatření: únor 2012. 5

6 Vytvoření nových pracovních míst Region se soustředěnou podporou státu Vyšší míra nezaměstnanosti Žadatel ještě nepodepsal dohodu se SZIF od roku 2007 Snížení maximální možné dotace 6

7 Stavební obnova a zhodnocení památkových budov, kulturních objektů a prvků Zajištění stavebně - historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů) Revitalizace historických parků, zahrad, alejí Studie a program obnovy, historický průzkum (bez NNO) Dotace ve výši 90 % Dotace ve výši 90 % ze způsobilých výdajů 200 tis. EUR v režimu „de minimis“ Min. 50 tis. Kč - max. 200 tis. EUR v režimu „de minimis“ Pro obce do 500 obyvatel Nesleduje se účel projektu a využití daného objektu Nesmí se jednat o památky zapsány v UNESCO Havarijní stav Využití a obnova existujících staveb 7

8 Budování nových vodovodů, vodních zdrojů a souvisejících objektů Budování nových kanalizací a ČOV Budování doprovodných sítí technické infrastruktury Nákup strojů, technologie, hardware a software pro ČOV Dotace ve výši 90 % Dotace ve výši 90 % ze způsobilých výdajů 30 mil. Kč (60 mil. Kč) Min. 50 tis. Kč - max. 30 mil. Kč (60 mil. Kč) Pro obce do 2 000 obyvatel Mimo území vyžadující zvláštní ochranu (CHKO, NP, Natura 2000, ) Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu Projekty musí splnit hledisko nákladové efektivnosti na 1 připojeného obyvatele (80.000 Kč vodovod, 85.000 Kč kanalizace) Velmi atraktivní dotační titul s omezenými zdroji 8

9 Stavební obnova v oblasti péče o děti Stavební obnova v oblasti kulturní infrastruktury Stavební obnova v oblasti vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit především zaměřených na děti a mládež Stavební obnova v oblasti veřejné správy Dotace ve výši 30 - 90 % Dotace ve výši 30 - 90 % ze způsobilých výdajů max. 3 mil. Kč (6 mil. Kč) Min. 50 tis. Kč - max. 3 mil. Kč (6 mil. Kč) Pro obce do 500 obyvatel Nelze podpořit novou výstavbu Do projektu lze zařadit jakékoliv stavby zaměřené na péči o děti Soulad se strategickým dokumentem Komunitní způsob plánování, zapojení místního podnikatelského subjektu Využití obnovitelných zdrojů energie 9

10 Pořízení lesnické techniky pro údržbu a obnovu cest, stezek a lesních porostů, hrazení bystřin, retenčních nádrží Investice do lesních cest a vodního režimu lesa Výstavba a rekonstrukce lesních cest včetně nájezdů, mostků Meliorace, lesní nádrže Dotace ve výši 50 % Dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů (100% u cest) 200 tis. EUR v režimu „de minimis“ Min. 10 tis. Kč - max. 200 tis. EUR v režimu „de minimis“ Lesnická technika - pouze pro obce hospodařící v lesích o výměře min. 3 ha Podíl obhospodařovaného lesního majetku Lesní a zemědělské pozemky evidované v LPIS Lesnická infrastruktura – výstavba, modernizace, celková oprava lesní cesty, meliorací, ostatních infrastruktur objektů upravujících vodní režim v lesích Zvýšení kategorie lesní cesty 10

11 Budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy Budování a obnova sítí technické infrastruktury Obnova veřejných prostranství obce Parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně Nákup techniky pro údržbu zeleně Maximální výše dotace 90 % Maximální výše dotace 90 % ze způsobilých výdajů 5 mil. (20 mil. Kč) Min. 50 tis. Kč - max. 5 mil. (20 mil. Kč) Pro obce do 500 obyvatel Projekt musí být realizován ve veřejném zájmu Projekt je v souladu se strategickým dokumentem Projekt je realizován s místními podnikatelskými subjekty Projekt je komplexní 11

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Vaše případné dotazy zasílejte na info@aasp.cz Vaše případné dotazy zasílejte na info@aasp.cz 12


Stáhnout ppt "1. Ochrana kulturního dědictví Obnova a rozvoj vesnic Občanské vybavení a služby Investice do lesů 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google