Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rr-jihozapad.cz Region Jihozápad bude mít v letech 2007-13 k dispozici téměř 18 miliard korun na podporu investičních projektů Dostupnost center -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rr-jihozapad.cz Region Jihozápad bude mít v letech 2007-13 k dispozici téměř 18 miliard korun na podporu investičních projektů Dostupnost center -"— Transkript prezentace:

1 www.rr-jihozapad.cz Region Jihozápad bude mít v letech 2007-13 k dispozici téměř 18 miliard korun na podporu investičních projektů Dostupnost center - 8 mld. CZK Stabilizace a rozvoj měst a obcí - 6 mld. CZK Rozvoj cestovního ruchu - 3,5 mld. CZK Technická pomoc - 0,5 mld. CZK

2 www.rr-jihozapad.cz 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. tř., jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení nových rozvojových ploch odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. tř. – křižovatky, přejezdy, mosty modernizace frekventovaných silnic za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (emise, hluk, bezpečnost)

3 www.rr-jihozapad.cz 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu Projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci - železniční a autobusová nádraží - železniční a autobusové zastávky - dopravní terminály pro veřejnou dopravu - parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu - informační systémy Min. velikost projektu 300 tis. Kč

4 www.rr-jihozapad.cz 1.3 – Modernizace vozového parku veřejné dopravy Projekty zaměřené na: Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob Přestavba autobusů na ekologický pohon Výstavba doprovodné infrastruktury k ekologickým formám veřejné dopravy (např. stanice CNG a LPG) Min. velikost projektu 1 mil. Kč

5 www.rr-jihozapad.cz 1.5 – Rozvoj místních komunikací Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch Odstraňování bodových závad na místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy,mosty) Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě Obce do 500 obyvatel mohou podat jen projekty nad 5 mil. Kč

6 www.rr-jihozapad.cz Prioritní osa – „ Stabilizace a rozvoj měst a obcí“ není určena pro obce do 500 obyvatel. Z důvodu komplementarity k Programu rozvoje venkova nebudou podpořeny projekty výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti v obcích do 500 obyvatel.

7 www.rr-jihozapad.cz 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Výstavba, rekonstrukce, příp. modernizace turistických cest kulturní vybavenosti zařízení pro kongresovou turistiku zařízení určených pro wellness a lázeňství ubytovacích kapacit úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst

8 www.rr-jihozapad.cz 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu Úpravy veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek Doprovodné informační systémy a značení v památkové chráněných územích nebo objektech Restaurování movitých kulturních památek

9 www.rr-jihozapad.cz 3.3 - Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu Propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu Podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu

10 www.rr-jihozapad.cz Cestovní ruch - žadatelé Obce, DSO Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Občanská sdružení, OPS, církevní právnické osoby, nadace Obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající min. 2 roky

11 www.rr-jihozapad.cz Cestovní ruch - žadatelé Omezení a výjimky: Projekty, ve kterých je žadatelem obec, budou podporovány v ROP bez omezení, výjimku tvoří projekty nepodnikatelské povahy v obcích do 2 tis. obyvatel, které je možno podpořit z PRV ROP podporuje subjekty podnikající v cestovním ruchu s převažující činností nezemědělské povahy (min. dvouletá podnikatelská historie a podnikatele s převažující zemědělskou činností v obcích nad 2 tis. obyv.

12 www.rr-jihozapad.cz Cestovní ruch - žadatelé V oblasti zachování kulturního dědictví (oblast podpory 3.2.) ROP nebude podporovat projekty v obcích do 500 obyvatel.

13 www.rr-jihozapad.cz Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Územní odbor implementace programu Plzeň Americká 3, Plzeň www.rr-jihozapad.cz

14 Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěšně realizovaných projektů Ing. Eva Jindrová jindrova@rr-jihozapad.cz


Stáhnout ppt "Www.rr-jihozapad.cz Region Jihozápad bude mít v letech 2007-13 k dispozici téměř 18 miliard korun na podporu investičních projektů Dostupnost center -"

Podobné prezentace


Reklamy Google