Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu www.turisturaj.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu www.turisturaj.cz."— Transkript prezentace:

1 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu www.turisturaj.cz

2 Oddělení cestovního ruchu Spolupráce se subjekty CR: CzT, MMR, PCB, IC, KÚ, Bavorsko Propagační materiály Cykloturistika Webové stránky turisturaj.cz Prezentace, veletrhy, famtripy, ITEP Spolupráce: EHMK, univerzita, podnik. subjekty Dotace EU Projekty ROP, DF Dotační programy odd.CR Mediální podpora, inzerce, fotobanka Koncepce a analýzy rozvoje Koordinace fin. a teritoriálních zdrojů

3 Propagační materiály Pzeňského kraje

4 Mediální podpora cest. ruchu v PK inzerce v tisku rozhlasové a televizní spoty presstripy propagační filmy

5 Prezentace zahraniční prezentační akce

6 Zahraniční veletrhy účast na veletrzích s agenturou CzechTourism

7 Tuzemské veletrhy Regiontour Brno

8 Tuzemské veletrhy Holiday World Praha

9 ITEP Plzeň

10 Další prezentační a propagační akce apriliáda, prázdninová štafeta atd.

11 Dotační programy oddělení CR PROGRAM PODPORY SPOLKOVÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S PREZENTACÍ PK příjemci: neziskové organizace kromě nadací a nadačních fondů, tj. spolky, kluby, společnosti, zájmová sdružení právnických osob, svazy, unie, hnutí a jiná občanská sdružení. Pouze pro žadatele z PK určen na: podporu spolkové prezentační činnosti v tematických okruzích sport a tělovýchova, kultura, rybářství atp. alokace fin.prostředků pro rok 2012 cca 1mil.Kč

12 Dotační programy oddělení CR PROGRAM PODPORY ĆINNOSTI INFORMAČNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ PK příjemci: informační centrum bez ohledu na právní formu. Je-li zřízeno obcí, je žadatelem obec. určen na: propagační materiály, pořízení inventáře, PC, atp. alokace fin.prostředků pro rok 2012 cca 400tis.Kč

13 Pravidelná setkání informačních center

14 Dotační programy oddělení CR PROGRAM PODPORY CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI příjemci: města, obce, dobrovolné svazky obcí, sdružení obcí, zájmová sdružení PO a občanská sdružení se sídlem na území PK určen na: – výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklostezek – projektovou dokumentaci – značení cyklotras a cyklostezek max. krytí celkových nákladů 80% alokace fin.prostředků pro rok 2012 cca 7mil.Kč

15

16 Dotační programy oddělení CR PROGRAM PODPORY ROZVOJE VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V PK příjemce: FO, PO, obce, mikroregiony (vyjma PO zřízených PK) určen na: budování venkovské a turistické infrastruktury, vznik reg. produktů, tradiční řemeslnou výrobu, informační systémy, tvorbu propag. materiálů max. krytí celkových nákladů 80% alokace fin.prostředků pro rok 2012 cca 3,2mil.Kč

17

18 ukončené projekty v roce 2O1O, nyní ve fázi udržitelnosti: o Komplexní propagace PK 19 747 300,-Kč o Zkvalitnění turistického portálu PK 4 062 000,-Kč Regionální operační program

19 realizovaný projekt 2O11: DO PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA PŘÍRODOU, TRADICEMI A GASTRONOMIÍ, podpořen z ROP NUTS II Jihozápad v V. výzvě - prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cest. ruchu, marketingu a produktů cest. ruchu. o finanční objem cca 10mil.Kč

20 Regionální operační program produktové balíčky: o Šumava, zelená střecha Evropy o Živý folklór Chodska o Pivo – zlatý poklad PK

21 Cíl III Česká republika – Svobodný stát Bavorsko - Dispoziční fond ukončené projekty: o Cyklotoulky Šumavou a Bavorským lesem o Mapa hudební historie PK a východního Bavorska o Realizační zajištění ITEP 2010

22 Cíl III Česká republika – Svobodný stát Bavorsko - Dispoziční fond realizované projekty: o Svatební den v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí: romantika i dobrodružství o Plzeňským krajem a bavorským příhraničím - průvodce o Soutěž Propagačních materiálů služeb cestovního ruchu v rámci ITEP 2011

23 www.turisturaj.cz


Stáhnout ppt "Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu www.turisturaj.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google